Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Pamätník SNP - národná kultúrna pamiatka
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 32 58
E-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk
Www: www.muzeumsnp.sk

Otváracie hodiny

máj-september: Ut-Ne 9.00 - 18.00
október-apríl: Ut-Ne 9.00 - 16.00

Možnosti vstupu, vstupné

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Základné vstupné: 2 €
Deti, študenti: 1 €
Dôchodcovia: 0,70 €
Lietadlo Li-2: 0,50 €
deti do 6 rokov, občania so ZPS, členovia SZPB, členovia Klubu priateľov Múzea SNP, pedagogický dozor zdarma
Podrobné informácie o všetkých expozíciách Múzea SNP v PDF
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno- oslobodzovacieho boja a SNP. Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom, v rámci ktorej vykonáva odborno-metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu.
Od roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, ktorá bola vybudovaná v juhovýchodnej časti historického jadra a v súčasnosti je jednou z dominánt krajského mesta Banská Bystrica v Slovenskej republike. Tato architektonicky zaujímavá stavba /autor prof. Ing. arch. Dušan Kuzma/ symbolizuje dejiny slovenského národa stvárnené v hmote dvoch železobetónových skulptúr spojených mostom a vyjadrujúcich ideu SNP ako energický predel v živote slovenskej spoločnosti počas druhej svetovej vojny.
Priestor medzi skulptúrami vypĺňa pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka s večným ohňom. Sú v nej umiestnené urny s prstou z najvýznamnejších bojísk Povstania, miest fašistických represálií a pamätné kvádre venované obetiam holocaustu na Slovensku a zahraničným účastníkom SNP. Pamätník SNP s okolitým areálom bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené v Banskej Bystrici 8. mája 1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na Ústav Slovenského národného povstania, ktorý v Banskej Bystrici existoval už od decembra 1947.
V súčasnosti Múzeum SNP dokumentuje a prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania, ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956 kusov múzejných zbierok a 136 157 kusov archívnych zbierok a ďalších dokumentárnych materiálov.
Súčasťou inštitúcie je archív osobitného významu so zameraním na dokumentáciu rokov 1938 1945 a na činnosť Múzea SNP, ako aj odborná knižnica s viac ako 20 000 knižničnými jednotkami a príslušnou sprievodnou dokumentáciou.

Pamätník SNP obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2, ktoré sa v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu na povstalecké letisko Tri Duby. Prehliadka interiéru lietadla umožňuje zoznámiť sa aj s jeho technickými parametrami a priestorovým vybavením. Areál, ako aj dobre technicky vybavená kinosála sú miestom konania horeuvedených kultúrno-spoločenských podujatí.

Expozície

Stála expozícia Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945. Je obsahovo a materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou múzea s využitím výpočtovej techniky a elektroniky, poskytuje nové možnosti prezentácie a lektorskej práce so žiakmi a študentami ZŠ a SŠ formou otvorených hodín a sprievodných aktivít k odborným seminárom a prednáškam. Otvorené hodiny realizuje múzeum v náväznosti na vyučovacie osnovy. Lektorské služby poskytujú návštevníkom v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Múzeum Tokajíckej tragédie

Fašistické represálie na východnom Slovensku
090 34 Tokajík
Tel.: 0918 899 432
vstupné: zdarma
služby: lektorský výklad v slovenskom jazyku na požiadanie (potrebné telefonicky alebo e-mailom vpred nahlásiť, tel.: +421 918 899 432, obectokajik@post.sk , muzeumsnp@isternet.sk)

Slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau (Osvienčim)
Stála expozícia – Tragédia slovenských Židov

Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau, Osvienčim, Poľsko
Otvorené: 16. 12. – 28./29. 2. Po – Ne 08:00 – 15:00
1. 3. – 31. 3. a 1. 11. – 15. 12. Po – Ne 8:00 - 16:00
1. 4. – 30. 4. a 1. 10. – 31. 10. Po – Ne 08:00 – 17:00
1. 5. – 31. 5. a 1. 9. - 30. 9. Po – Ne 08:00 – 18:00
1. 6. - 31. 8. Po – Ne 08:00 – 19:00
vstupné: zdarma
služby: za lektorský výklad sa platí podľa počtu návštevníkov v skupine. Viac informácií ako aj nahlasovanie vstupov získate na telefónnych číslach +48 33 844 80 99 alebo +48 33 844 81 00 alebo na internetovej stránke www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl.

Kultúrna pamiatka Pamätník Nemecká

Národná kultúrna pamiatka Kalište

Vzdelávacie aktivity

  • koordinácia a participácia na prezentácii putovnej výstavy „Anna Franková – História a dnešok“ na stredných školách s Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave,
  • prezentácia putovnej výstavy Album Osvienčim v mestách na Slovensku,
  • vzdelávanie učiteľov - koordinácia v spolupráci s Pamätníkom Lidice v ČR,
  • realizácia vzdelávacích a prezentačných aktivít v Národnej kultúrnej pamiatke Kalište,
  • realizácia vzdelávacích a prezentačných aktivít v Pamätníku Tokajíckej tragédie v Tokajíku,
  • tvorba a ponuka vzdelávacích programov pre študentov ZŠ a SŠ podľa požiadaviek
  • tvorba vzdelávacích programov a modulov kontinuálneho vzdelávania učiteľov dejepisu a získanie ich akreditácie.

 

Fotogaléria


 
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica


 
 
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica


 
 
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica


 
 
Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Múzeum SNP, Banská Bystrica


 
 

 
Položky 1-16 z 50

Nenašli sa žiadne akcie

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8532789

17.9.2019
ÚvodÚvodná stránka