Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Podunajské múzeum v Komárne

Podunajské múzeum v Komárne

Hotel Panoráma, Komárno

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Palatínova 13, 945 05 Komárno
Tel.: +421 35 773 14 76
E-mail: muzeumkomarno@gmail.com
Www: www.muzeumkn.sk

Otváracie hodiny

Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Palatínova 8, Zichyho palác, Nám.gen.Klapku 9

15. apríl - 30. september: Ut-So 9.00 - 17.00
1. október - 14. apríl: Po-Pi 9.00 - 16.00

História-popis

V roku 1886 bol založený Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Zhromažďoval dokumenty k napísaniu monografie župy, archeologické a historické pamiatky. Zbierka tohto spolku tvorila základ neskoršieho múzea. V roku 1900 dostal spolok nový názov Muzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. Namiesto doterajšej zbierky starožitností Muzeálny spolok vytvoril štyri oddelenia: historické, archeologické, prírodopisné a národopisné. Významným medzníkom v živote múzea bol rok 1911, keď zlúčením Muzeálneho spolku so Vzdelávacím spolkom a Župnou knižnicou bol vytvorený Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok. V roku 1913 bola na základe projektov budapeštianskeho univ. prof. Dezső Hültla postavená nová účelová budova Jókaiho spolku – Kultúrny palác, dnešné sídlo múzea.
Po 2. svetovej vojne sa začala nová etapa v živote múzea. V roku 1948 bolo v tejto budove založené Okresné múzeum, ktoré v roku 1949 dostalo názov Podunajské múzeum. V roku 2002 múzeum prešlo do správy Nitrianskeho samosprávneho kraja a zmenil sa aj jeho názov na Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne. V súčasnosti má múzeum 6 stálych expozícií a eviduje vo svojich zbierkach viac než 130 tisíc predmetov.
Od 1.1.2008 sa múzeum premenovalo na Podunajské múzeum v Komárne.

Expozície

A. Hlavná budova múzea, Palatínova 13, Komárno, tel. 035/7731476

Expozícia "Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu" sa člení na 3 časti: archeologickú, historickú a etnografickú.

Archeologická časť expozície prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu z mladšej doby kamennej, doby medenej a bronzovej. Veľká časť vystavených predmetov je významná aj z hľadiska európskeho archeologického bádania. Zbierka z rímskeho obdobia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Pozoruhodné sú nálezy z jazdeckých hrobov neskoroavarského pohrebiska (8.stor. v Komárne-Lodeniciach).

Historická časť expozície dokumentuje život sídla Komárňanského komitátu a jeho okolia v stredoveku. Tureckú expanziu dokladajú zbrane, nádoby a mince. Rozvoj obchodu a remesiel v Komárne v 18. storočí naznačujú výrobky komárňanských remeselníkov a pamiatky miestneho cechovníctva. Záver historickej expozície tvorí súbor exponátov z revolučných rokov 1848/49.

Národopisná časť expozície je zameraná na vodné remeslá prevádzané pri Dunaji. Druhá časť národopisnej expozície predstavuje tradičnú izbu z Martoviec.

Reprezentačná sála

Slúži na usporadúvanie koncertov a prednášok. Jej steny zdobia obrazy s historickou tematikou a dobové portréty.

KAROL HARMOS (1879-1956)

Stála výstava z tvorby významného komárňanského maliara, zakladateľa súkromnej maliarskej školy, organizátora umeleckého života v meste.

B. Zichyho palác, Nám.gen.Klapku 9, Komárno, tel. 035/7730054

Expozícia "Komárno 1849 - 1945" prezentuje návštevníkom bezmála storočné obdobie novších dejín Komárna, neobyčajne bohaté na prevratné hospodárske, spoločenské a politické zmeny. Záver expozície tvoria tri interiéry dokumentujúce úroveň bývania obyvateľstva mesta v 1. polovici 20. sto-ročia.

Expozícia "Významní komárňanskí rodáci: Mór Jókai a Franz Lehár"

Pamätná výstava Móra Jókaiho predstavuje literárnu činnosť spisovateľa a niekoľko jeho relikvií (písací stôl, rukopisy).
Pamätná výstava Franza Lehára prezentuje tvorbu známeho skladateľa a jeho vzťah k rodnému mestu.

C. Budova múzea a knižnice, Palatínova 8, 945 05 Komárno, tel.: 035/7711496

GALÉRIA VÝTVARNÉ UMENIE 18. - 1. POL. 20. STOROČIA 
v zbierkach Podunajského múzea

Výstava predstavuje výber najkrajších a najhodnotnejších výtvarných diel zo zbierky múzea, v ktorej sú zastúpené obrazy a plastiky stredoeurópskych umelcov.

D. Komárňanská pevnosť, Bašta VI., Okružná cesta, Komárno, tel.: 035/7710066

Expozícia "Rímske lapidárium" Komárno

Otváracie hodiny:
1. jún - 31. august: utorok - sobota 9:00 - 17:00
Od 1. septembra len pre skupinové návštevy po predchádzajúcom požiadaní termínu návštevy na telefóne: +421 35 7731476.

Po napoleonských vojnách na rozkaz cisára Františka I. v 19. storočí bol okolo komárňanskej pevnosti, ležiacej na sútoku Váhu a Dunaja, postavený jeden z najväčších pevnostných systémov v Európe. Bašta VI., ktorá bola postavená v prvej polovici 50-tych rokov 19.storočia, je najväčšou pevnostnou stavbou 6 km dlhej komárňanskej obrannej línie pozostávajúcej z jedenástich bášt.

V objekte bastiónu VI. pevnostnej línie, ktorá je zaujímavou fortifikačnou stavbou z 19.storočia, múzeum zriadilo lapidárium rímskych kamenosochárskych pamiatok. Väčšina exponátov pochádza z 2. – 4. stor.n.l. z rímskych hraničných opevnení Brigetio a Celemantia, vybudovaných v blízkosti Komárna.

Expozícia "Rímske lapidárium" v najväčšej bašte komárňanského pevnostného systému prezentuje rímske kamenosochárske pamiatky (oltárne a náhrobné kamene, sarkofágy, sochy, architektonické články) z I. až IV. st. po Kr.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania Martovce

Adresa: Martovce, č.d. 101, okres Komárno
Tel.: +421 35 768 41 10
Otváracie hodiny: Ut-Ne 10.00 - 17.00

Hlinený roľnícky dom z roku 1871 bol postavený technikou vykladania, štít je vypletený z prútia, sedlovú strechu pokrýva trstina. Trojpriestorová obytná časť domu pozostáva z prednej izby, pitvora s oddelenou kuchyňou s otvoreným komínom a zadnou izbou. Zariadenie prezentuje typický spôsob bývania v Martovciach z prelomu 19.-20. storočia.

Fotogaléria


 
Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea


 
 
Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea

Podunajské múzeum v Komárne - Hlavná budova múzea


 
 
Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne - Budova múzea a knižn

Podunajské múzeum v Komárne - Budova múzea a knižnice


 
 
Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium

Rímske lapidárium


 
 
Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach

Roľnícky dom v Martovciach


 
 

 

Nenašli sa žiadne akcie

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

9087202

15.10.2019
ÚvodÚvodná stránka