Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Muzeum.skHľadať
 
 

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

... aktuálne výstavy a podujatia pod fotogalériou ...

Kontaktné údaje

Pribinova 6, 940 62 Nové Zámky
Tel.: +421 35 640 00 32
Výstavné priestory M.R.Štefánika 58: +421 35 640 06 26
E-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Www: www.muzeumnz.sk

Otváracie hodiny

utorok – piatok: 8.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné - dospelí: 1,50 €
Dôchodcovia: 1,- €
Žiaci: 0,50 €

História-popis

Prvé múzeum v Nových Zámkoch bolo založené v roku 1936 pod názvom Mestské múzeum. Pri príležitosti 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády bola otvorená výstava s tureckou tematikou. Zásluhu na otvorení múzea i výstavy maju Ľudovít Albrecht, dr.Vojtech Szöke, profesor János Thain a dr. Eugen Saskó. V roku 1937 sa sídlom múzea stala budova hotela " Zlatý lev ", kde boli dočasne zriadené aj výstavné priestory. Avšak pri bombardovaní mesta v II. sv. vojne bola budova zasiahnutá a takmer všetky exponáty zničené. Obnoviť činnosť múzea po vojne sa podarilo až v roku 1956 a o rok neskôr si verejnosť mohla pozrieť stálu expozíciu v prenajatých priestoroch budovy na Björnsonovej ulici. Od roku 1966 sa múzeum postupne zameriavalo na zber a záchranu predmetov muzeálneho charakteru v obvode svojej pôsobnosti. Od roku 1971 sa jeho pracovníci zapojili do výskumnej činosti v regióne spojenej so zberom artefaktov. Postupným získavaním národopisného a historického fotomateriálu sa budoval fotoarchív. Opakovaná absencia vlastných priestorov spôsobovala časté sťahovanie múzea. V rokoch 1971-1974 bolo múzeum umiestnené v suteréne františkánskeho kláštora. Po získaní celého objektu v roku 1975 sa vytvorili podmienky pre vybudovanie dočasných expozícií a vytvorenie troch oddelení - etnografického, archeologického, fotodokumentačného a neskôr historického. Vtedajší stav zbierok si vyžadoval ich odborné a tematické vytriedenie, ošetrenie a kozerváciu. Z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie kláštora sa múzeum v roku 1979 presťahovalo do náhradných priestorov. Po jej skončení boli verejnosti v roku 1994 sprístupnené tri stále expozície: A. Bernolák - život a dielo, G. Czuczor - život a dielo a Národopis a zo šiestich výstav štyri boli už v nových priestoroch. V tomto objekte múzeum sídlilo do konca roku 2003, kedy do správy získalo zrekonštruovaný objekt na Ul. M.R.Štefánika 58.
V novembri 2004 múzeum v tejto budove otvorilo nové výstavné a expozičné priestory.

Expozície

 

Po stopách predkov

(praveké a včasnodejinné osídlenie Novozámockého okresu)
Archeologická expozícia prostredníctvom vzácnych exponátov, rôznych rekonštrukcií odevov, nástrojov, šperkov, pohrebného rítu, makiet obydlí, kresbového a fotografického ilustračného materiálu priblížuje širokému okruhu ľudí jednotlivé medzníky kultúrneho, spoločenského a dejinného vývinu ľudskej spoločnosti v tomto úzkom geografickom regióne od staršieho paleolitu (300 000 pred. Kr.) až po 16. stor. po Kr.

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“

Historická expozícia s názvom „Odviate časom“ sa venuje dejinám Nových Zámkov od obdobia stredoveku až do polovice 20. storočia. Pomocou zbierkových predmetov, bohatého pomocného a ilustračného materiálu sa snaží priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie a pre dejiny Nových Zámkov najtypickejšie dejinné udalosti. 
Autorkou scenára expozície je PhDr. Henrieta Žažová. Vystavené predmety pochádzajú hlavne zo zbierkového fondu Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, len malá časť je zapožičaná zo SNM v Bratislave. 
Návštevníkom múzea predstavuje dejiny Nových Zámkov v chronologicko-tematickom slede, rozdelené do 5-tich veľkých tematických okruhov – Stredovek, Obdobie prvej a druhej novozámockej pevnosti, Udelenie mestských privilégií, Nové Zámky od konca 19. do polovice 20. storočia a Salón.

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ a expozícia „Zo života predkov“

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia.

Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.

Expozícia Anton Bernolák – život a dielo

Expozícia „Anton Bernolák - život a dielo“ zachytáva obdobie na konci 18. storočia, keď si mnohé európske národy, medzi nimi i slovenský, začínajú organizovať svoj národný život, formovať vlastný spisovný jazyk a tým dávať základ rozvoja vlastnej vzdelanosti. Aby sa spisovný jazyk mohol naplno uplatňovať aj v praktickom živote, bolo potrebné neustálený spôsob písania uviesť do riadne stanovených pravidiel. V osobe Antona Bernoláka dostala spisovná slovenčina svojho prvého kodifikátora, gramatikára a slovnikára, ktorému sa podarilo očistiť slovenčinu od cudzích vplyvov, položiť jej pevné základy a jej ustálením na vyše polstoročie, až do vystúpenia Ľ. Štúra, ukázať cestu rozkvetu domácej spisby a budovania národného povedomia.

Expozícia Czuczor Gergely – život a dielo

Gergely (pôvodným menom István, Gergely bolo jeho rehoľné meno) Czuczor sa narodil 17. decembra 1800 v Andovciach, v rodine zámožnejšieho gazdu.

Archeologické múzeum vo Svodíne

V archeologickom múzeu vo Svodíne sú vyinštalované dve expozície, ktoré prostredníctvom unikátnych archeologických artefaktov prezentujú bohatú históriu obce od mladšej doby kamennej až po obdobie protitureckých bojov (4800 pred Kr. – 17. stor. po Kr.).
Praveké dejiny Svodína
Expozícia je rozčlenená do piatich tematických okruhov, ktoré na seba chronologicky nadväzujú.

Dom ľudových tradícií vo Svodíne

Tel.: +421 0904 021 807, 0915/ 134 658
utorok – piatok: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota – nedeľa: (len pre vopred ohlásené skupiny)

Dom ľudových tradícií vo Svodíne je prvou vysunutou expozíciou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Predstavuje spôsob života zámožnej roľníckej rodiny vo Svodíne v 20. – 30. rokoch 20. storočia. 
Expozíciu Domu ľudových tradícií tvorí celý rad zariadených objektov nachádzajúcich sa na rozsiahlom pozemku bývalého zámožného gazdu. V prednej časti dvora stojí hlinený obytný dom postavený v 20. rokoch 20. storočia, pozostávajúci z prednej izby, kuchyne, zadnej izby, komory a maštale pod spoločnou škridlovou strechou. Za obytným domom sa nachádza trojdielna stodola, pod ňou pivnica. Oproti obytnému domu, na protiľahlej strane pozemku pod trstinovou strechou stojí letná kuchyňa a sýpka, postavené začiatkom 20. storočia.

Fotogaléria

 


 
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch


 
 
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Dom ľudových tradícií vo Svodíne / Archeologické m

Dom ľudových tradícií vo Svodíne / Archeologické múzeum vo Svodíne


 

Nenašli sa žiadne akcie

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

8561940

19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka