Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Muzeum.skHľadať
 
 

Výstavy a podujatia na Slovensku ku dňu 27. 8. 2018

15.12.2017 - 29.1.2019  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba.

Výstava predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea: krásu hudobných nástrojov, nezvyčajnosť niekdajších hudobných nosičov, vzácne hudobné pamiatky, ktoré vypovedajú o hudobnej kultúre na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku; upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobno-historický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Takto „nazbieraná" hudba je zdrojom informácií, poučenia, ale i zábavy.
Viac informácií o výstave...

Lektorský sprievod výstavou
Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba

Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum pripravilo pre záujemcov výstavy Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba sériu komentovaných prehliadok. Lektorské výklady k výstave dostanú návštevníci každý 3. utorok v mesiaci o 16.00.
Okrem lektorských výkladov je počas celého roka plánovaných aj niekoľko sprievodov, na ktorých problematiku výstavy priblížia kurátori SNM-Hudobného múzea. Na výstave, ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, záujemcov privíta celý autorský tím a postupne ich zoznámi s jednotlivými celkami hudobného projektu.
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták (pdf)
Lektorské sprievody výstavou
Každý 3. utorok v mesiaci o 16.00
Autorské sprievody výstavou
20. marca 2018 o 16.00
12. júna 2018 o 16.00
18. septembra 2018 o 16.00
20. novembra 2018 o 16.00


 
Lektorský sprievod výstavou Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba - leták Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf Sprievody_vystavou_Klenoty_letak.pdf (1.5 MB)

1.1. - 31.8.2018  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava - Objavovňa

Mikrokozmos

výstava predĺžená do 31. 8. 2018
Unikátna výstava modelov pripravená Prírodovedným múzeom SNM v spolupráci s firmou Exponuts, spol. s.r.o., Praha, ČR, vytvorených pod dohľadom odborníkov – vedcov z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktorých modely je možné na výstave vidieť, majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné; modely prezentujú tieto unikátne tvory v až 7 700-násobnom zväčšení. Každý exponát má informačnú tabuľu s podrobnosťami o danom druhu, ako aj o jeho životnom prostredí a životnom cykle.


 

1.1. - 31.8.2018  

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Modra

Betlehemy

Na výstave sú prezentované betlehemy keramikárov západoslovenského kraja.


 

1.1. - 15.9.2018  

Archeologické múzeum SNM, Bratislava

Kelti na Záhorí

Výstava nových aj známych nálezov z čias keltského osídlenia Záhoria (4. – 1. stor. pred n. l.).


 

1.1. - 31.12.2018  

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM, Bratislava

Vymenené domovy – Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po druhej svetovej vojne

Výstava prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva.
 


 

25.1. - 27.12.2018  

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

25 x voľný vstup do expozícií Múzea mincí a medailí v roku 2018

V roku 2018 si pripomíname 25. výročie vzniku Národnej banky Slovenska. Pri tejto príležitosti sme pre priaznivcov Múzea mincí a medailí Kremnica, ktoré je súčasťou NBS od roku 1994, pripravili sériu voľných vstupov do vybraných expozícií múzea – presne 25 krát v priebehu roka 2018.

25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 (PDF)


 
25x VOĽNÝ VSTUP DO EXPOZÍCIÍ MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V ROKU 2018 NBS-MMM_Kremnica_25.pdf NBS-MMM_Kremnica_25.pdf (224.5 kB)

28.2. - 30.8.2018  

Ako sa mapovalo v baníctve.jpg

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Ako sa mapovalo v baníctve

Vernisáž 28. februára o 16:00
Výstava Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici prezentuje vývoj spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských prístrojov.


 

21.3. - 31.8.2018  

Krása pre ženu stvorená.jpg

Etnografické múzeum SNM, Martin

Krása pre ženu stvorená

Čepiec zastával v tradičnom ženskom odeve veľmi dôležitú úlohu. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava Krása pre ženu stvorená, ktorú v Slovenskom národnom múzeu v Martine sprístupníme v utorok 20. marca 2018 o 16.00 hod., predstaví viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí. Otvorenie výstavy bude spojené s prehliadkou, na ktorej Vám modelky predvedú ďalšiu stovku rôznorodých čepcov. 
V Slovenskom národnom múzeu v Martine sú uložené početné zbierky ľudového odevu a textilu. Najväčšiu skupinu v tomto fonde tvoria ženské čepce a ich torzá, ktoré v minulosti predstavovali neodmysliteľnú súčasť ženského odevu. Z viac ako desaťtisíc kusov vybrala kurátorka Mgr. Eva Dudková dvesto, ktoré reprezentujú nielen rôznorodosť tvaru a výzdoby jednotlivých regiónov, ale aj príležitosti, na ktorú sa nosievali či prostredie, v ktorom sa pohybovali ich majiteľky. Na výstave tak budú môcť návštevníci okrem sviatočných čepcov vidieť aj pracovné, svadobné, smútočné či mestské. Na čepcoch z Noroviec ukážeme vývoj čepca v tejto obci z topoľčianskeho okresu. Zaujímavé sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok múzea venovali rôzne spolky či významné osobnosti.
Počas dlhodobého vývoja odevu vo všetkých vrstvách spoločnosti na území Slovenska, ako aj u ostatných národov, patrilo významné miesto pokrývke ženskej hlavy.  Nosenie čepca malo v ľudovom prostredí v minulosti jednoznačný význam. Potvrdzovalo, že žena je vydatá. Okrem vydatých žien ho nosili aj slobodné dievčatá, ktoré mali dieťa – prespanky. Takéto vyjadrenie stavu sa prísne dodržiavalo dovtedy, pokiaľ sa nosil tradičný odev.
Vzhľad a výzdobu čepcov ovplyvňovali geografické, hospodársko-sociálne a kultúrne podmienky. Nemalou mierou sa na tomto zložitom procese podieľala aj migrácia obyvateľstva, administratívne zákazy a nariadenia, súdobá móda a obchod.


 

15.4. - 31.10.2018  

Hrad Devín

Magická osmička v dejinách Slovenska

Výstava mapuje dejiny územia Slovenska od roku 828 až do vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.
Autori výstavy sú: Pavol Komora, Martin Besedič, Peter Tomčík.


 

19.4. - 30.9.2018  

Pozvanka na vernisaz_Bratislava 1993 - 2018.jpg

Múzeum mesta Bratislavy - Justiho sieň, Primaciálny palác

Bratislava 1993 – 2018

Výstava sa otvára pri príležitosti celomestského podujatia Bratislavské mestské dni 2018 19. apríla o 17:00.

Panelová putovná výstava je zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 25 rokov a navyše obohatená pohľadom známych fotografov. Faktografická a umelecká hodnota výstavy je tak skĺbená do jednotného celku.
Autorský a tvorivý tím: PhDr. Elena Kurincová, Katarína Nádaská, PhD., Mgr. Daniel Hupko, PhD. a manažérka výstavy PhDr. Beáta Husová v spolupráci s Janou Garvoldtovou, riaditeľkou Slovak Press Photo a Tlačovou agentúrou SR.
Výstava prináša cennú panelovú výstavu, ktorá je do určitej miery historickým dokumentom posledných 25. rokov v Bratislave. Na 30 paneloch sú spracované témy dotýkajúce sa politických, ekonomických, spoločenských a kultúrnych premien hlavného mesta.
V neposlednom rade je výstava príbehom o živote samotných ľudí - Bratislavčanov za posledných dvadsaťpäť rokov. Očakávame preto, že vyvolá emócie pri pohľade späť
do neďalekých dejín.

Nové chápanie Bratislavy
Bratislava nadviazala na všetky danosti predchádzajúceho „metropolitného„ postavenia v rámci Slovenska: predovšetkým na sídelný rozvoj a koncentráciu obyvateľov, vybudované pozície v administratívnom členení a riadení štátu, značne diverzifikovanú ekonomiku, relatívnu dopravnú dostupnosť vyplývajúcu z jej hraničnej polohy. Uplynulé dve desaťročia sú poznačené hľadaním novej identity tak potrebnej pre nevyhnutné súžitia mesta a jeho obyvateľov, mesta a jeho návštevníkov. Základným faktorom, ktorý formuje jej podoby je nová poloha Bratislavy ako súčasti jedného z jadier stredoeurópskeho priestoru (trojuholník Viedeň – Bratislava Györ).
Zmenou k internacionalizácii prechádza predovšetkým miestna ekonomika , ktorá sa postupne zapája do európskeho globálneho trhu. Sprevádza to aj výnimočná dynamika v stavebnej činnosti, rozsiahle zmeny priestorovej štruktúry obytných , obchodných a priemyselných centier. Bratislava ako hlavné mesto je sídlom hlavných inštitúcií štátu parlamentu, prezidenta, vlády, ministerstiev a ostatných celoštátnych vedeckých, školských a kultúrnych inštitúcií a zastupiteľských úradov.
Výstavu treba vnímať aj ako umelecky podnetnú vďaka unikátnym fotografiám popredných
slovenských fotografov.


 

19.4. - 30.10.2018  

Múzeum dopravy v Bratislave

Bez nich by to nešlo / Portréty fekálnych vozidiel... /

Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá.
Odpady sú produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal až, keď sa vyriešila ich kanalizácia, dnes k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je, odstraňujú nepríjemné aj niekedy aj zdravotne nebezpečné, tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale, stretnete až na výstave... Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“ ako by povedal rímsky cisár, na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo.


 

20.4. - 30.9.2018  

Balko-pozvánka.jpg

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne

Hieroným Balko – Snívanie v podkroví

Otvorenie výstavy: 20. apríla 2018 o 17:00

Kurátorka: Eva Ľuptáková

Hieroným Balko
Narodil sa 23.10.1952 v Slepčanoch /Západné Slovensko/. Strednú školu ukončil maturitou v roku 1971 v Zlatých Moravciach. Od roku 1971 pracoval ako výtvarník v MsKS Vráble, od roku 1972 ako výtvarník v podniku Tešia Vráble. Od roku 1984 bol výtvarníkom obchodnej propagácie Tešia Orava Nižná. V rokoch 1987-1990 pracoval v Kazachstane. Tu vzniká stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave. V roku 1990 odchádza z Tesly Orava a v Tvrdošíne zakladá reklamnú agentúru HIERO 'S.

Pre naplnenie  zámeru  vystavovať v priestoroch ateliéru Galérie M. Medveckej v Tvrdošíne  som  sa pri výbere z  mojej tvorby pokúsil napojiť na názov výstavy „Snívanie v podkroví“. Názov je nielen charakteristický, ale zároveň zvláštne symbolický. Nielen tým, že výstavná plocha sa nachádza v podkroví, ale aj  tým, že vystavené diela vznikli v podkrovnom ateliéru.  Tak som sa aj výberom diel intuitívne pokúsil snívať, eventuálne napojiť sa na poryvy tvorivého orgánu, ktorý snívanie rieši – ľudský mozog. Doteraz  nie veľmi poznaná živá hmota určujúca konanie ľudskej bytosti,  cez vlastné energetické vibrácie, prípadne prenášanie informácií z centrálneho zdroja Univerza. Ľudský mozog je originálne umiestnený v hlavách . V hlavách, aj hlavičkách , ktorým sa výtvarne venujem celý život. Hlava je pre mňa čitateľným dôkazom o existencii duchovných síl, ktoré nám  formou myšlienok  kladú, aj vysvetľujú otázky nášho žitia. Vnuknutím tvorivých ideí nás priamo napájajú na reťazce prirodzeného kolobehu vzniku a zániku života. Ideí, ktoré nám všetko postupne vysvetľujú a vzápätí zahmlievajú a zneisťujú. Možno aj táto variabilita ovplyvňuje moje výtvarné konanie na ceste, ktorú nazývame tvorba. 
Pokúšam sa zachytiť okamihy môjho snívania zhmotnením v pomíňajúcej sa hmote. Snívať, stvárňovať a predkladať všetkým, ktorí cítia v sebe potrebu poézie a krásy. 
Pre vzájomnú komunikáciu i porozumenie voči všetkému živému okolo nás.
Svoje výtvory, hlavne asambláže, riešim vždy podľa momentálneho zámeru. V kašírovaných hlavách z rôznych látok, domodelovaním hmotami z pilín, piesku a prachu nehľadám extra výraz, prázdnu formu, ale modeláciou zvýrazňujem zámer. Nie podobu vecí, a bytostí, ale ich vnútornú modulitu, ktorou vykazujú svoju podstatu. Všetko, vrátane farebnosti doťahujem do najkrajnejšej možnosti. Vždy takmer na hranici prvoplánovosti, alebo až ľúbivosti. Samozrejme, že aj zložitosti, neľúbivosti. Význam mojich diel rastie pri ich vzájomnom zoskupení a previazaní do väčších celkov. Sami osebe niekedy potrebujú  spoločnosť.
Preto je výstava zložená nielen z niekoľkých, už vystavovaných prác, ale hlavne z  intuitívne vzniknutých artefaktov posledného obdobia štyroch mesiacov, určených práve pre tento výstavný priestor.
Hlavy, naoko ako realizácia projektu. V skutočnosti ako výsledok tvorivých poryvov, ktoré sa mi z nekonečného množstva nápadov podarilo zrealizovať. Poďme spolu snívať do priestoru, o ktorom sa mi v živote ani nesnívalo.
Počas trvania výstavy budem podľa možnosti vykladať všetkým svoje sny bez vopred pripraveného snára. Spolu chcem s divákmi v senzibilnom priestore snívať sny, ktoré nás svojou výpoveďou môžu očisťovať. Aby sme cez zložité zákutia estetiky  našli v sebe  priechody vedúce k uchovaniu etických základov v nás.

Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne, stála vysunutá expozícia Oravskej galérie v Dolnom Kubíne je počas 39. sezóny opäť otvorená pre verejnosť bezplatne.
Otvorená: 20.4. – 30. 9. 2018, utorok - nedeľa 10:00 - 16:00


 

27.4. - 9.9.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava

Národní múzeum a Slovenské národné múzeum pripravili k 100. výročiu založenia Československa mimoriadny výstavný projekt mapujúci dejiny spoločného štátu, život jeho obyvateľov vrátane osudových okamihov spoločných dejín. Okrem množstva unikátnych zbierkových predmetov a archívnych dokumentov výstava predstavuje aj mimoriadny súbor zahraničných dokumentov, ktoré ako celok neboli nikdy v Česku ani na Slovensku spoločne vystavené. Výstava bude v septembri presunutá do Prahy.


 

28.4. - 22.9.2018  

Múzeum Červený Kameň, SNM - hrad

Burza starožitností

Podujatie nielen pre milovníkov starých vecí.
Termíny: 28. apríl, 12. máj, 26. máj, 9. jún, 23. jún, 28. júl, 11. august, 25. august, 22. september 2018.
Čas: 7:00 - 12:00.


 

1.5. - 31.10.2018  

c_2018_NEPOMUCKY.jpg

Hrad Modrý Kameň, SNM

Tichý spovedník - Sv. Ján Nepomucký

Kaplnka sv. Anny na Hrade Modrý Kameň počas celej sezóny 2018 hostí unikátne umelecké diela viažúce sa k Sv. Jánovi Nepomuckému. Obrazy a plastiky z 18. - 19. storočia pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea-Múzea Bojnice. 
Súčasťou výstavy je aj inštalácia súsošia Ukrižovania a obrazov Krížovej cesty z modrokamenskej kalvárie z polovice 18. storočia v sakristii kaplnky.


 

2.5. - 30.9.2018  

Maliar Lučenca - Plagát.jpg

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí

Maliar Lučenca / Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Vernisáž výstavy sa uskutoční 25. apríla 2018 o 16:30.

Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa tu natrvalo usadil (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na akadémii v Mníchove. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v období prvej Československej republiky ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol v pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska. Jeho život a dielo bolo komplexne spracované až v rokoch 2016 - 17, kedy Novohradské múzeum a galéria vydala o maliarovi aj rozsiahlu publikáciu.
Gyurkovits svoj výtvarný výraz začal rozvíjať na základe štúdií v Mníchove. Popri akademickom realizme si osvojil aj princípy plenérizmu a impresionizmu, ktoré neskôr určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl. Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o ňom historik umenia Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do zákutí starého Lučenca, parku, trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.
Výstavu prvýkrát predstavilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote usporiadalo reprízu výstavy v roku 2017 a v tomto roku si ju môžu prehliadnuť aj návštevníci Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Výstavu organizuje Banícke múzeum v Rožňave v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci. Výber diel zo zbierok NMG doplní aj časť maliarových diel nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.

Andrea Németh Bozó (historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, kurátorka výstavy)


 

3.5. - 30.9.2018  

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 3. mája o 16:00 na Námestí Maratónu mieru 2.

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s poľskou spoločnosťou ARANEUS pozýva na unikátnu výstavu – „Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov“. Po veľkom úspechu v roku 2016 v priestoroch Prírodovedného múzea SNM v Bratislave prichádza táto výstava do Košíc, kde si ju budú môcť návštevníci pozrieť do 30. septembra 2018 v hlavnej budove múzea na Námestí Maratónu mieru 2.
Na rozdiel od tradičných prírodovedných výstav s exponátmi dermoplastických preparátov zvierat, táto výstava priblíži živé pavúky a škorpióny z tropických krajín. Medzi 40 exponátmi nebudú chýbať veľké tarantuly a vtáčkare veľké ako ľudská dlaň, vrátane jedného z najväčších pavúkov Theraphosa blondi, alebo neslávne známu snovačku jedovatú, ktorú poznáme pod ľudovým názvom čierna vdova (Latrodectus mactans). Rovnako nebude chýbať ani jeden z najväčších škorpiónov sveta, škorpión obrovský (Pandinus imperator) a najväčšia mnohonôžka na svete Spirostreptus gigas, ktorá dorastá do veľkosti 40 cm. Aj napriek tomu, že medzi škorpiónmi a pavúkmi panuje zlá povesť, nie je sa čoho obávať. Väčšina veľkých tarantúl a vtáčkarov má len veľmi slabý jed, ktorý je nebezpečný snáď len pre ich korisť, obvykle hmyz a malé hlodavce. Aj z toho dôvodu sú mnohé druhy obľúbené medzi teraristami.
Na výstave sú živé exponáty doplnené stručnými popismi o jednotlivých druhoch, ako aj informačnými tabuľami o živote týchto fascinujúcich tvorov. Výstava je vhodná pre všetky vekové kategórie. Všetky zvieratá budú bezpečne uzavreté v sklenených teráriách.

Vstupné: dospelí – 4€
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2€


 

3.5. - 28.10.2018  

a Z našich dejín.jpg

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina

Z našej histórie

Tohto roku predstavujeme už 4. výstavný celok z piatich - s témou o našich dejinách.

Kulich vo svojej tvorbe, ako jeden z mála v slovenskom výtvarnom umení, vystaval z odkazu dejín pozoruhodnú stavbu vo všetkých významných a podstatných horizontoch. Do týchto horizontov národných dejín vstupoval ako dôverný znalec, s očarením a nadšením, ale aj so zodpovednosťou.

Súčasnú výstavu sme zostavili z niekoľkých dejinných období, ktoré vo svojom diele spracoval: obdobie Veľkej Moravy, osvietenstva, revolučných rokov meruôsmych, vznik čsl. Republiky a motívy z čias Povstania a oslobodenia od nacizmu.

Z obdobia témy o Veľkej Morave roku vystavujeme štvrtinový bronzový model SVÄTOPLUKA2006, podľa ktorého sa tvoril veľký model, umiestnený na Bratislavskom hrade. Ďalej môžete uvidieť portréty: ŠTÚR, HURBAN, HODŽA (Štúrovci). Portrét ĽUDOVÍTA ŠTÚRA vymodeloval v roku 1958 ako 28 ročný sochár. Portrét JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, ako prvého predsedu SNR je v bronze vystavený vo vestibule

Národnej rady SR v Bratislave, s čestnou strážou po bokoch. Vystavujeme potréty dvoch najvýznamnejších predstaviteľov M. R. ŠTEFÁNIKA a T. G. MASARYKA na súťažných návrhoch na mince. Prvé svoje významné monumentálne dielo - súsošie ŽALUJEM, vytvoril v roku 1956 ako 26 ročný mladý sochár, kedy vyhral celoštátnu súťaž na dotvorenie pamätníka na Dukle. Spolu s modelom súsošia máme nainštalovaných 10 z 24 reliéfov z dverí Kolumbária duklianskeho pamätníka. Medzi vystavenými dielami je mnoho ďalších zachytávajúcich tému z našej histórie.

PRE DETI...

Pre deti sme pripravili niekoľko hier, počas ktorých sa hravou formou dozvedia informácie nielen o výstave a sochách, o zobrazených osobnostiach, ale celú kopu reálií a poznatkov s tým súvisiacich  o dejinách slovenského národa, literatúry a kultúry.

Hra “Detektív v galérii” - je určená pre jednotlivcov vo veku 9-11 rokov a formou zábavného testu deti pátrajú po správnych odpovediach. Kto vypátra určitý počet správnych odpovedí, stáva sa právoplatným Detektívom galérie a dostáva odznak.

Hru “Hľadanie pokladu” už hrajú dve súťažné družstvá. Pomocou mapy a indícií v sochách hľadajú ukrytý zlatý poklad.

Každý rok sa hry aktualizujú podľa témy nainštalovaných diel.

Pre väčšiu skupinu detí vo veku 4-7 rokov ponúkame program “Je čas na rozprávku”, kde sa im čítajú naživo povesti a báje od Pavla Dobšinského. Počas čítania si deti kreslia a maľujú motívy z rozprávky a buduje sa im tak fantázia, cibrí pozornosť aj upevňuje zručnosť vo výtvarnej činnosti.

Výtvarné potreby, farby, štetce, pastelky, plastelína, výkresy majú deti k dispozícii v galérii.

SPRIEVODNÉ KULTÚRNE PROJEKTY

V našej galérii chceme nielen vystavovať výtvarné diela, ale aj prezentovať ďalšie umelecké formy, prepojené na vystavený súbor a tematiku.

Na našu prvú výstavu v roku 2015 sme nadviazali hneď v októbri jedinečným podujatím s názvom “Prieniky do hĺbok skrytého a zjavného zápasu o slovenčinu“ pod réžijným vedením Viliama Jána Grusku. Uviedli sme “prvé priehrštie“ literárnych, hudobných a výtvarných skvostov slovenských autorov s reálnou aj digitálnou prezentáciou diel Jána Kulicha, viažucich sa k nim, ktoré boli komponované do celistvého obrazu základne našej kultúry. Odzneli úryvky literárnych diel, ktoré recitovali Ida Rapaičová, Božidara Turzonovová a Jozef Šimonovič. Diela Eugena Suchoňa, Ilja Zeljenku a Jána

Zimmera hral husľový virtuóz Dalibor Karvay a na klavíri Marta Barabášová.

Synergickým efektom vzniklo silné pôsobivé predstavenie, z ktorého odchádazali nadšení diváci. V decembri sme uviedli Predvianočný večer s umením Slovenska a sveta „Daj Boh šťastia celej zemi“ - audiovizuálnu kompozíciu, vytvorenú z hudobných, slovesných a výtvarných, ľudových, aj autorských reflexií mystéria betlehemského príbehu. Počas účinkovania folklórneho súboru Hájiček z Chrenovca- Brusna, Juraja Dufeka na gajdy, fujaru a píšťalky, skupiny Sklo s organovým sprievodom Marty Gáborovej, sa na veľkoplošnom plátne prezentovali tradície tvorby slovenských betlehemov, ale aj betlehemov z rôznych kultúr celého sveta z výnimočnej zbierky Jozefa a Viery Gruskovcov. Obe predstavenia máme profesionálne zachytené a spracované na zázname.

V lete v záhrade sme usporiadali koncerty Roba Miklu a minulý rok mimoriadne úspešný večer s Mariánom, Marekom a Martinom Geišbergovcami. Návštevníci si po koncerte prezreli galériu a odchádzali nadšení.

SÚŤAŽE

Okrem podujatí tohto typu pripravujeme už tretí ročník autorskej Literárnej súťaže Galérie pre začínajúcich autorov. Prvý ročník mala názov „Odzvonilo slovenským slovám?“ a hneď v prvom ročníku sa do nej zapojilo viac ako 80 účastníkov rôznych vekových kategórií. Vo februári bolo v galérii vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien odbornou porotou. V roku 2016 sme v rámci druhého ročníka pripravili súťaž „Tóny slova“, so zameraním na tvorbu hudobných textov v štyroch kategóriách. Odborná porota zložená zo známych slovenských umelcov hudobného umenia (autori hudby, speváci, hudobníci) najlepšie texty zhudobní. Vyhodnotenie bude vo februári 2017.

Tohto roku je vyhlásený tretí ročník literárnej súťaže na tému: Keby som bol/a historickou osobnosťou, tak...“ a už druhý ročník výtvarnej súťaže na tému : „sloboda je....“

Literárna súťaž Výtvarná súťaž Selfie

Takouto cestou by sme sa chceli uberať aj naďalej.

Všetky podujatia, spolu s ďalšími informáciami, fotografiami a videami je zverejnený na našej webovej a facebookovej stránke.

Pre rok 2019 pripravujeme 5. okruh: SYMBOLY ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ na budúci rok 2019


 

4.5. - 31.8.2018  

pajer.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu

Vernisáž výstavy: 4. mája o 12:30

Kurátor výstavy: Ing. Miroslav Ondráš (Klub vojenských veteránov ZV SR Trenčín)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová (riaditeľka GMM)

Výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom pomohol zachrániť stovky detí z rôznych častí Európy pred ich deportáciou a padol ako partizán v boji za slobodu Francúzska a Slovenska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinols.

Výstava je sprístupnená pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Vznikla v spolupráci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, Židovskou náboženskou obcou v Rimavskej Sobote, Klubom vojenských veteránov v Trenčíne a mestom Rimavská Sobota.


 

4.5.2018 - 30.1.2019  

To naj z prirody Spiša.jpg

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

To naj z prírody Spiša

Výstava zameraná na prírodu Spiša, ktorá je plná zaujímavých faktov o rastlinách a živočíchoch, s ktorými sa môžeme stretnúť pri prechádzke prírodou v tomto regióne.


 

7.5. - 23.9.2018  

2018_SOU_letak.jpg

Slanický ostrov umenia

Okružné vyhliadkové plavby loďou OG Slanica po Oravskej priehrade

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
zaháji v pondelok 7. mája 2018
už 45. sezónnu na Slanickom ostrove umenia  uprostred Oravskej priehrady.

Pozývame Vás na okružnú vyhliadkovú plavbu loďou OG SLANICA po Oravskej priehrade,

spojenú s prehliadkou expozícií tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie na jedinečnom Slanickom ostrove umenia.

Z prístavu č. 2 zo Slanickej Osady Vás tam prevezie loď OG SLANICA, aj tento rok za bezkonkurenčne najnižšiu cenu, v cene lodného lístka je aj prehliadka expozícií na ostrove.

Loď OG SLANICA premáva denne až do 23. septembra 2018 z prístavu č. 2 v Slanickej Osade.

PLAVBY Z PRÍSTAVU č. 2 - SLANICKÁ OSADA:

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod. (zmena vyhradená)
od 1.9.posledná plavba o 15.00 hod.
každá plavba je podmienená minimálnym počtom 10 platiacich dospelých osôb
loď má dve paluby - krytú a slnečnú, kapacita miest na sedenie - 96 miest

TRVANIE PLAVBY, TRASA:

1,5 hod. okružná vyhliadková plavba po Oravskej priehrade s 30 min. zastávkou na Slanickom ostrove umenia spojená s prehliadkou expozícií (v cene vstupenky)
(okolo Slanického a Vtáčieho ostrova, prehliadka Slanického ostrova, pokračovanie k priehradnému múru a späť do prístavu)

Viac na www.lodslanica.sk


 

9.5. - 31.10.2018  

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku SNM, Martin

České stopy v Turci

Výstava sa zameriava na stopy, ktoré v Martine a jeho okolí zanechali osobnosti českého pôvodu. Zoznámte sa s okolnosťami a spoznajte architektov, riaditeľov, lekárov či učiteľov, ktorí sa významným spôsobom podpísali na obraze mesta a jeho okolia.


 

10.5. - 7.9.2018  

Svet maľovaný nohami.jpg

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Svet maľovaný nohami

Výstava hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej - Triščovej.

Aký je svet ... maľovaný nohami?
Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovaný nohami je nádherný. Zároveň si štvrtáci a piataci zo základných škôl budú môcť priamo s autorkou stvárniť svoje vysnívané letné prázdniny.
Výstava hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej Svet maľovaný nohami predstavuje výber z jej výtvarnej tvorby. Vo viac ako dvadsiatich olejomaľbách sa nájdu tak ladné ženské krivky, ako i motívy inšpirované prírodou či fantáziou nabité abstrakcie.
„Jej tvorba očarí čistotou a úprimnosťou, no aj výraznou expresívnou emotívnosťou. Typickým znakom jej prác je výrazný, šťavnatý a obsažný kolorit. Jej maľba je tichou hudbou farieb,“ hodnotí výtvarníčkinu tvorbu akademický maliar Peter Kocák.
Doplniť si ho dovoľuje aj Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči: „Môžeme povedať, že autorka nikdy nedopovedá príbeh dokonca, necháva ho otvorený oku diváka a jeho vlastnému vnímaniu.“ Petreková ďalej uvádza, že výstava je doplnená aj maľovanými dáždnikmi a hodvábnymi šatkami, rovnako z tvorby Csápaiovej – Triščovej.
Výstava bude mať i interaktívnu formu. Pripravené sú tvorivé dielne priamo s autorkou, určené žiakom 4. a 5. ročníka základných škôl v Levoči. Pomocou akrylových farieb na textil si spoločne stvárnia Moje vysnívané prázdniny. Tvorivé dielne budú prebiehať v dňoch 25. až 27. júna 2018.

Katalóg k výstave (PDF)


 

11.5. - 31.8.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Petrolejové lampy - funkčnosť a krása

- výstava z najväčšej zbierky lámp v Európe z partnerského múzea v Krosne (PL)

Petrolejové lampy – funkčnosť a krása  -  sprievodné podujatie eponymnej výstavy – prednáška mgr. Krzysztofa Gierlacha, kurátora výstavy.
Termín: 22.8.2018, 16:00


 

14.5. - 12.11.2018  

Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava - Objavovňa

Hubárska poradňa

(v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
Každý pondelok - 15:00 - 17:00


 

15.5. - 2.9.2018  

spomienkamk.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Spomienka muránskej kameniny

Vernisáž výstavy: 15. máj o 15:00

Kurátorka výstavy: Mgr. Sylvia Holečková (historička Baníckeho múzea v Rožňave)
Zodpovedná za GMM – PhDr. Éva Kerényi, PhD. (historička)

Výstava je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej a prezentuje výrobky významnej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založili Koháryovci - jeden z popredných šľachtických rodov v Uhorsku, a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci.
Manufaktúra vyrábala v prvých rokoch v réžii panstva, v rokoch 1826 – 1840 dávali majitelia manufaktúru do prenájmu. V rokoch 1841 – 1859 viedli podnik vo vlastnej réžii Coburgovci. V roku 1860 bol opäť obnovený systém prenájmu manufaktúry. Po roku 1890 prevzala manufaktúru Prvá uhorská účastinárska spoločnosť spojených sklární so sídlom v Budapešti. Jedným z posledných nájomcov manufaktúry bol v rokoch 1895 – 1903 Jozef Mayer. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra Totisa  a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila pravdepodobne v roku 1910.
Na výstave sú prezentované vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia vázy s vrchnákom, datované rokom 1874, ktorých výnimočnosť spočíva v strete čínskeho a krajinného motívu, ako aj pestrá škála výrobkov s motívom vtáčika a kohútika. V neposlednom rade svojou krásou a rozmanitosťou určite zaujmú výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu.
Vystavené sú zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Múzea Muráň, Múzea vo Svätom Antone, Východoslovenského múzea v Košiciach a predmety súkromných osôb.


 

15.5. - 31.10.2018  

od nektaru.jpg

Národopisné múzeum Smižany

Od nektáru po medovník

Výstava o včelárstve a medovnikárskom remesle.


 

16.5. - 31.8.2018  

Historické múzeum SNM, Bratislava

Svätý Kliment Ochridský - žiak a učiteľ


 

16.5. - 9.9.2018  

Hungarikum.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Hungarikum – ľudové umenie matyó

Vernisáž: 16. mája 2018 o 16:00

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Múzeum Ottóa Hermana v Miškovci vás pozývajú na výstavu Hungarikum – ľudové umenie matyó.
Výstava predstavuje bohaté dedičstvo tradície matyó prostredníctvom pôvodných predmetov reprezentujúcich tradičnú ľudovú kultúru, ktoré sa nachádzajú v etnografickom fonde Múzea Ottóa Hermana, doplnené archívnymi fotografiami. O prechovávaní tradičných hodnôt svedčia okrem týchto predmetov aj práce súčasných tvorcov ľudového umenia žijúcich v obci Mezőkövesd i v okolitých dedinách.
Od konca 19. storočia etnografická oblasť „matyóság“ predstavovala jednu z reprezentatívnych skupín tradičnej maďarskej ľudovej kultúry. Tradičná kultúra obce Mezőkövesd sa stala verejne známou, a to hlavne vďaka najrozmanitejšej časti ľudového umenia matyó, teda výšivky a vzniknutého ľudového kroja použitím výšivky, skvostného sviatočného ženského a mužského odevu. Na prelome 19. a 20. storočia sa vzory výšivky matyó, pôvodne aplikované na textílie, známe len ako charakteristické prvky ľudovej skupiny, sa stali charakteristickými symbolmi maďarskej národnej kultúry a ako spoločné historické korene vybrané na vyjadrenie reprezentatívnej maďarskej identity. Vďaka cestovnému ruchu od prvej polovice 20. storočia sa diela ľudového umenia matyó dostali do rôznych oblastí sveta, ako charakter maďarského ľudového umenia.
V roku 2012 bolo „Dedičstvo matyó – prechovávanie výšivky, kroja, folklóru“ zaradené do svetového dedičstva zoznamu UNESCO.
Od januára r. 2013, na základe rozhodnutia Výboru Hungarikum v Maďarsku, ľudové umenie matyó patrí do Zbierky Hungarikum ako tzv. „hungarikum zavedené zákonom“.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. mája o 16:00 v budove na Námestí Maratónu mieru 2. Výstava sa koná pod záštitou generálneho konzula Maďarska v Košiciach, pána Attilu Harasztiho a potrvá do 9. septembra 2018.

Vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti a dôchodcovia – 0,50€

MAĽOVANÉ IHLOU - sprievodné podujatie k výstave
10. augusta 2018 od 10:00 do 16:00 v priestoroch výstavy na Námestí Maratónu mieru 2
Pre malých i veľkých sme pripravili komentované sprevádzanie výstavou, ihly, farebné nite a iné.. príďte sa inšpirovať výšivkou, ktorá je od roku 2012 zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO a odneste si domov tú svoju
Vstupné – 2€

 


 

17.5. - 2.9.2018  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Z víru vojny zrodená

Sprítomnenie obdobia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (k storočnici vzniku prvej Československej republiky).


 

17.5. - 31.12.2018  

G-G_pozvanka-mail.jpg

Múzeum mesta Bratislavy - Justiho sieň, Primaciálny palác

Generácie generáciám

GENERÁCIE GENERÁCIÁM / VÝSTAVA K 150. VÝROČIU VZNIKU MÚZEA MESTA BRATISLAVY
Múzeum mesta Bratislavy. Oslavy Múzea mesta Bratislavy neutíchajú ani v mesiaci máj. Návštevníci si môžu od 18. 5. 2018 pozrieť výstavu Generácie generáciám, ktorá priblíži význam stopäťdesiat ročnej inštitúcie a odhalí všetky významné medzníky, generácie a činnosti, ktoré sa podieľali na nepretržitej existencii Múzea mesta Bratislavy. Autorsky ju pripravili kurátorky Elena Kurincová a Marta Janovíčková so širokým kolektívom spolupracovníkov MMB. Koncepcia výstavy zahrnie viaceré priestory Starej radnice. Vizuálne a výtvarno-architektonicky ju pripravil tím Pavel Choma, Peter Nosáľ a Juraj Blaško.
Nad podujatiami prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Slávnostné otvorenie výstavy sa koná na nádvorí Starej radnice 17. 5. 2018, 18.00.
V programe vystúpi La Jana & Her Swing Boys súčasne s dobovou módnou prehliadkou Prvorepubliková móda, Lednice (ČR).

Zámer výstavy - autorka Elena Kurincová
Výstava Generácie generáciám reflektuje stopäťdesiatročné pôsobenie Múzea mesta Bratislavy ako pamäťovej inštitúcie mesta. Múzeum kontinuitne pretrváva od roku 1868 a patrí k najstarším na Slovensku. Autorsky ju pripravili kurátorky Elena Kurincová, Marta Janovíčková.
Výstava už svojim názvom Generácie generáciám predurčuje obsah. Generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom.
Výstava má dve základné výkladové línie. Predstavuje múzeum ako organizáciu a ako organizmus. Múzeum je zariadením mestskej samosprávy. Jeho podobu ako organizácie ovplyvnili v priebehu 150-ročnej činnosti existujúce štátne útvary a premenlivá pozícia mesta Bratislavy. Výstava verejnosti stručne a minimalisticky predstavuje aj základne odborné činnosti múzea ( múzeum ako organizmus): zbieranie, evidovanie, reštaurovanie, sprístupňovanie, prezentovanie zbierok. Téma výstavy je rozdelená do šiestich periodických období: 1. (1868 -1923), 2. (1923 -1939), 3.(1939 -1945), 4.(1945 -1960), 5.(1961 - 1990), 6.(1990 -2018). Výstava napĺňa obe výkladové línie a kombinuje panely, vitríny a inscenačné prvky. Predstavuje napr. primátorské reťaze mesta, symbolické kľúče, kreslo mešťanostu, ale aj najstaršie evidenčné knihy, spôsoby ukladanie zbierok, ich prezentovanie v historických vitrínach. Panelové časti prinesú aj podoby expozícií v minulosti, ale aj menné zoznamy pracovníkov, ktorí vykonávali odborné činnosti. Samostatné celky na výstave tvoria profily zbierkotvorných programov v jednotlivých obdobiach, prostredníctvom reprezentačných predmetov.
Celkovo múzeum na výstave predstaví vyše 200 predmetov. Výstava je komponovaná vo výstavných priestoroch (vchod z nádvoria Starej radnice) ale aj v troch priestoroch na prvom poschodí Starej radnice.
V autentickom priestore Archívu je pripravený pre návštevníkov interaktívny program Načo
nám je múzeum?, ktorý je ponúkaný v dvoch verziách – bez asistencie a ako neformálny
vzdelávací program pre školy.
Súčasťou výstavy je pracovňa Ovídia Fausta na 2. poschodí radničnej veže.
Samostatnou témou výstavy prezentovanou v suterénnych priestoroch Starej radnice sú
aktivity múzea súvisiace s ochranou pamiatok v meste a na to nadväzujúcimi investorskými
a rekonštrukčnými prácami a archeologickým výskumom.


 

19.5. - 31.8.2018  

c_lego.jpg

Hrad Modrý Kameň, SNM

Prečo? Lego!

Výstava prezentuje najvyužívanejšiu a najpopulárnejšiu detskú stavebnicu – Lego. Členovia fanklubu TatraLUG, v spolupráci s ktorými výstava vznikla, prezentujú rôznorodosť tejto stavebnice. Ako jediní v Európe vystavujú prvé pôvodné drevené hračky, ktoré firma Lego vyrábala vo svojich začiatkoch.


 

19.5. - 8.9.2018  

Od chmeľu k pivu plagát.jpg

Vlastivedné múzeum v Galante

Od chmeľu k pivu

Vernisáž výstavy sa koná vo Vlastivednom múzeu v Galante 19. mája 2018 o 17:30. Výstavu predstavuje Mgr. Ondrej Godál, účinkuje ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Sprievodný program: prezentácia a ochutnávka piva Urpiner a koncert skupiny OuKeY – české a slovenské country hity.

Pivo od nepamäti patrí medzi nápoje obľúbené širokými vrstvami obyvateľstva. Svoju popularitu si získalo vďaka dostupnosti základnej výrobnej suroviny (rôzne druhy obilia), jednoduchosti prípravy či nízkej cene. K jeho rozšíreniu prispela aj unikátna chuť a obsah látok priaznivých pre zdravie. Pre viaceré civilizácie v minulosti pivný mok predstavoval dôležitú zložku stravy privilegovaných i nižších sociálnych vrstiev. 
Tribečské múzeum v Topoľčanoch sa od 80. rokov 20. storočia špecializuje na výskum a dokumentáciu chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva v celoslovenskom rozsahu, v jeho zbierkovom fonde sa nachádza  viac ako 15 000 exponátov týkajúcich sa tejto témy. Výstava „Od chmeľu k pivu“ návštevníkom približuje proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem, hostincov, výčapov a ukázať úlohu piva v rôznych historických obdobiach. Na výstave sú taktiež prezentované rozmanité zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierkových fondov Tribečského múzea – predmety týkajúce sa pestovania a spracovania chmeľu,  kameninové, keramické, sklenené i drevené krígle, súpravy na podávanie piva, menšie historické pivovarnícke stroje,  rôzny drobný zberateľský materiál vo vzťahu k pivu. Nechýbajú ani zbierkové predmety súvisiace s bývalým „symbolom“ mesta Topoľčany – pivovarom Topvar.


 

19.5. - 9.9.2018  

Gejša_web.jpg

Hradné múzeum vo Fiľakove - Bebekova bašta

Gejša a samuraj

Expozícia „Gejša a samuraj“, ktorá je jedinečná svojho druhu,  oboznámi návštevníkov s každodenným i spoločenským životom samurajov a gejší, ako aj s dobovým japonským bojovým umením a umeleckým remeslom. Prostredníctvom exponátov a pútavého textového materiálu umožní nahliadnuť do obdobia starého Japonska (1185 – 1868), kedy mali samurajovia podstatný vplyv na spoločnosť a kultúru. Návštevníci sa môžu kochať zbierkou unikátnych zbraní, vojenských klobúkov, konských sediel a ozdobných predmetov. Život gejší je na výstave prezentovaný prostredníctvom hodvábnych kimon, odevných doplnkov a úžitkových predmetov.


 

24.5. - 2.9.2018  

Ašot Haas.jpg

Turčianska galéria v Martine

Ašot Haas – Resonance of Sound

Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. mája o 17:00

Ašot Haas je významný predstaviteľ mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho dielo zaujalo a bolo úspešne prezentované na výstavách doma a v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení a jeho práce sú zastúpené vo významných umeleckých zbierkach.
Autor bravúrne ovláda najnovšie digitálne a realizačné technológie, ktoré spolu s poznaním histórie a nových vedeckých objavoch prirodzene využíva na zhmotnenie jeho umeleckých vízií a predstáv.
„ Mojou snahou je zobraziť reálie, ktoré nemožno vidieť v súčasnom svete. Snažím sa prekračovať hranice a vytvárať ilúzie perspektívy – pohľadu, čo by malo v divákovi vyvolať emóciu „ A. H.
Koncept RESONANCE OF SOUND je pre autora jeden zo zásadných umeleckých inšpirácií, ktorý neustále rozvíja. Vytvára nielen svetelné reliéfy, svetelné priestorové objekty ale aj realizácie do architektúry vytvorené špeciálne pre náročného klienta podľa príbehu zvukov v prostredí kde dielo bude inštalované.
Precízne remeselné spracovanie materiálov s použitím najnovších poznaní a technológií, ktoré neustále doplňuje v dielenskom a ateliérovom zázemí, umelecká fantázia s hľadaním najnovších technických možnosti  radí Ašota Haasa k vizionárom súčasného výtvarného umenia. Prináša do sveta umenia túžbu podeliť sa o emócie z tvorby nových diel s divákom, ktorému chce ešte veľa povedať.

Dušan Voštenák
kurátor výstavy


 

24.5. - 2.9.2018  

Miroslav Knap.jpg

Turčianska galéria v Martine

Miroslav Knap - Abeceda fantázie

Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. mája o 17:00

Výstava Miroslava Knapa v Turčianskej galérii v Martine (2018) je prvou autorovou samostatnou výstavou na pôde tejto inštitúcie. Usporiadaná je s cieľom predstaviť umelcov výtvarný profil na pozadí kolekcie vybratých diel, vyznačiť ťažisko jeho tvorby a z umelecko - historického hľadiska - zhodnotiť jeho neodmysliteľný  prínos do vývinu slovenského výtvarného umenia súčasnosti a budúcnosti. Výstava predstavuje cca 50 diel z oblasti maliarskej, grafickej, kresby a ilustrácie.

Jeho tvorba sa v zásade vyznačuje prechodom od naratívneho princípu zobrazovania k asociatívnemu. Spočíva vo vytváraní maliarskych, kresbových, grafických diel „asamblážovým“ spôsobom. V technologickom význame to znamená zapájaním aj iných materiálov (ako je farebná hmota) do štruktúry maľby (sadra, maliarska stierka, papier a i.).  Knap takto  "imaginatívne" spája niekoľko prvkov, fragmentov  reality, pohľadov a jej výsekov do spoločného celku, ktorý potom kresliarsky dotvára (tušom, perom, ceruzkou, farebnými ceruzkami a pod.). Vo výsledku prináša posolstvo, ktorého sémantická výpoveď  je reintegráciou častí celku zloženého z niekoľkých prvkov preberajúcich na seba úlohu juxtapozície symbolov (stromy, deti, ženy, klauni, škriatkovia, šašovia, pieroti a iné bytosti). Naviac, v znásobenom viacvýznamovom posolstve (Cestovanie v čase, 2009, kombinovaná technika, Mág, 2009, kombinovaná technika,  Bludisko myšlienok, 2009, kombinovaná technika, Iluzionista, 2010, kombinovaná technika, Loď bláznov, 2010, kombinovaná technika, Moderná sfinga, 2010, kombinovaná technika, Okno do minulosti, 2010, kombinovaná technika, Oko, 2010, kombinovaná technika). Vytvoril tak vlastnú podobu  "imitácie asamblážového" obrazu, ktorý už nerozpráva v rovine priamej výpovede, no nechce ani hovoriť niečo úplne iné, než to čo je s rečou maľby a výpoveďou farby, tvaru a línie spracovanej ľudskými rukami, mozgom a očami, späté. Iste, jeho diela neodmietajú vstupnú rovinu estetickej výpovede, nenárokujú si však na jej funkčnosť a utilitarizmus.

Jeho maľby mužských a ženských tvárí, figúr škriatkov s povestnými čiapkami, rastlín, stromov a ich plodov meniacich sa na postavy evokujúce svojím výrazom typy ľudských charakterov, zvieratiek, myší, rýb s ľudskými hlavami, akýchsi obeliskov zo živých stromov, všakovaké  tajuplné „zvonkohry“ plné amtropomorfovaných, nie raz neurčitých figúr a figúriek bytostí z iného sveta, sa stotožnili so svojou vlastnou realitou.

PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
kurátor výstavy


 

24.5. - 16.9.2018  

Rožňavské cechy.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Rožňavské cechy

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Banícke múzeum v Rožňave vás pozývajú na výstavu Rožňavské cechy. Výstava podáva prehľad o hospodárskych a spoločenských podmienkach vzniku prvých cechov, ich sláve v 17. a 18. storočí, ako aj o ich zániku v nadväznosti na nástup priemyselnej výroby a vznik prvých rožňavských manufaktúr – manufaktúry na výrobu kože a na výrobu kameniny. Dozvedáme sa o cechovej hierarchii, o organizácii cechovej činnosti, ktorá bola okrem samotnej remeselnej výroby orientovaná i na styk s verejnosťou a na spoločenský život, tiež o vonkajších vplyvoch a vnútorných faktoroch, ktoré boli príčinou zániku cechov.
Výstava je zaujímavá nie len písomným, ale predovšetkým mimoriadne bohatým, 300 – 500 rokov starým trojrozmerným cechovým materiálom, ktorý sa podarilo zachovať z existencie niekdajších rožňavských cechov. Sú to hlavne cechové truhlice, zvolávacie tabuľky a pečatidlá, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou cechového života v Rožňave, a ktorými sa prezentoval cech navonok. Dnes je tento materiál zapísaný v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.
Výstava Rožňavské cechy je putovnou výstavou. Realizovaná bola s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach bude mať deviatu reprízu.

Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A, Košice
Vstupné: 0,50€

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Banícke múzeum v Rožňave vás pozývajú na sprievodné podujatie k výstave Rožňavské cechy, na prednášku

CECHOVÝ ŽIVOT V MESTE ROŽŇAVA
19. JÚLA 2018 
16:00 
DOM REMESIEL, Hrnčiarska 9/A

o cechoch v Rožňave príde porozprávať Mgr. Sylvia Holečková z Baníckeho múzea v Rožňave.


 

31.5. - 30.9.2018  

Sudán - plagát.jpg

Múzeum Betliar, SNM

Sudán 1911 – Andrássyovci vo svete, svet v Betliari

Otvorenie výstavy: 31. mája o 17:00
Výstavu otvorí: Mgr. et Mgr. Jozef Hudec, PhD.
Autori výstavy: Tímea Mátéová, Silvia Lörinčíková, Július Barczi

Tohtoročná letná sezóna sa bude v kaštieli Betliar niesť v znamení spoznávania ďalekých kútov sveta, do ktorých v 19. a začiatkom 20. storočia zavítali Andrássyovci. Pre svojich návštevníkov si múzeum pripravilo jedinečnú výstavu s názvom Sudán 1911 - Andrássyovci vo svete, svet v Betliari.
Betliarske múzeum si uvedomuje potrebu dnešných dní poukazovať na rôznorodosť a krásu iných kultúr a krajín, čím sa snaží prispieť ku kritickému nazeraniu na rasizmus a na uzavretosť spoločnosti na úkor poznania a rozvoja. Predmetná výstava má etnografickú povahu, sústreďuje predmety, ktoré v minulosti plnili funkciu rarity v šľachtickom sídle, dnes ich však máme možnosť vnímať v širších súvislostiach, prekračujúcich zberateľskú vášeň aristokratov. Cestovanie a vytváranie zbierok je však aj naďalej dôležitým motívom výstavy.
Andrássyovci podnikali výpravy do Afriky, Ázie a v neposlednom rade aj do Ameriky. Betliar sa tak ako jedno z mála šľachtických sídel Slovensku môže popýšiť množstvom vzácnych antropologických, etnografických či zoologických zbierok. Na tejto výstave budú mať preto návštevníci možnosť spoznať rôzne kultúry, ktoré svojou jedinečnosťou očarili aj majiteľov betliarskeho kaštieľa. Vystavené budú napríklad výzbroj samuraja, veľký nástenný japonský vejár a slnečník, východoázijská keramika, japonské zrkadlo, zbrane afrických kmeňov, odev Inuitov z Grónska či cestovné pasy Andrássyovcov do Ameriky a Ázie. Chýbať nebudú ani preparáty vzácnych druhov zvierat z Afriky a Ázie.

PRINC EGYPTSKÝ A GRÓF BETLIARSKY
Gróf Gejza I. Andrássy (1856-1938), jeden z hlavných protagonistov našej výstavy a syn veľkého cesovateľa Emanuela I. (1821-1891) pôsobil v diplomatických službách viedenského dvora. Ako výrazný člen aristokratickej spoločnosti sa zoznámil s egyptským princom Youssefom Khamalom (1882-1965/7), často sa zdržiavajúcim vo Viedni. Princ bol vnukom Ibrahima Pašu (1789-1848), veľkého generála a vládcu, ktorý bol najstarším synom Mohameda Ali Pašu (1769-1849), zakladateľa dynastie, ktorá v Egypte vládla do roku 1952. Khamal patril k najväčším donátorom v krajine, podporovateľom umenia a zberateľom.
Bol hlavným zakladateľom Káhirskej univerzity, prvej celonárodnej inštitúcie v arabskom svete. Svoj záujem upieral najmä na islamskú kultúru a architektúru. Na objaviteľských cestách získaval vzácne prírastky, ktoré daroval Kráľovskému múzeu. Napísal viacero kníh z oblasti geografie, histórie a zo svojich ciest. Práve s princom Youssefom absolvoval Gejza Andrássy expedíciu do Sudánu, ktorá je jednou z dôležitých častí výstavy. V septembri 1911 sa egyptský princ zúčastnil poľovačky v Betliari.

NÁVRAT TROFEJÍ DO BETLIARA PO 68 ROKOCH
V archíve nášho múzea sa nachádza dokument, ktorý hovorí o tom, že začiatkom roka 1950 bolo z kaštieľa Betliar odvezených 56 zväčša exotických trofejí na študijné účely na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes UK). Niektoré trofeje sa našim kurátorom podarilo identifikovať a na jar v roku 2018 previezť, aspoň na čas trvania výstavy, do Betliara.
Vernisáž výstavy bude verejná a poctia ju vzácni hostia ako egyptológ doktor Jozef Hudec, ktorý príhovorom výstavu otvorí, generálny riaditeľ SNM Branislav Panis a generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Radoslav Ragač. V prípade dobrého počasia sa vernisáž zmení na príjemnú záhradnú oslavu s talianskym vínom a súčasnou hudbou.
Výstava bude pre návštevníkov prístupná od 1. júna do 30. septembra 2018 a múzeum bude počas letných mesiacov otvorené sedem dní v týždni v čase od 9:30 do 18:30 (posledný vstup o 17:30). Môžete sa opäť tešiť na sprievodné podujatia pre najmenších, odborné prednášky na zaujímavé témy ako staroveký Egypt, japonská kultúra, Gejza Andrássy v Sudáne a mnohé ďalšie. V sobotu 14. júla sa bude konať historický piknik v parku kaštieľa a 4. augusta nás čaká operný večer. Vyvrcholením leta bude jednodňové podujatie s názvom Festival histórie, počas ktorého sa odohrá divadelná inscenácia, na ktorú prijali pozvanie herci Ján Koleník, Andrea Karnasová, Anikó Varga a ďalší.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

28. júla o 16.00 – Prednáška: Uhorskí cestovatelia v Egypte
(Mgr. et Mgr. Jozef Hudec, PhD. - egyptológ)

V auguste ešte pre Vás pripravujeme stretnutie s Danou Hashimotovou, ktorá nám predstaví japonskú kultúru a tradície a prednášku Doc. Marcela Uhrína, zoológa, na tému fauna Južného Sudánu.

Pre najmenších návštevníkov sme tu aj počas víkendov a v novootvorenej tvorivej dielni si budú môcť vyhotoviť zaujímavé výrobky za pomoci múzejných pedagógov a výtvarníkov.
5. augusta - africká batika a africké šperky
12. augusta - práca s hlinou
19. augusta - japonské origami


 

31.5. - 8.10.2018  

Jozef Baláž - Srdcu najmilšie.jpg

Poštové múzeum, Banská Bystrica

Jozef Baláž: „...srdcu najmilšie...“

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravilo v období od 31.05.2018 do 08.10.2018 vo svojich výstavných priestoroch v budove na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici výstavu pod názvom Jozef Baláž: „...srdcu najmilšie...“.

Výstava približuje tvorbu jedinečného majstra grafiky, akademického maliara Jozefa Baláža, ktorý by sa v tomto roku dožil 95 rokov. Jeho diela sa nezmazateľne zapísali do dejín výtvarného umenia. Napriek tomu, že hlavná časť jeho tvorby bola zameraná na voľnú a užitú kresbu a grafiku, určenú najmä knižným  a časopiseckým ilustráciám a tiež plagátom, dodnes je právom označovaný aj ako nestor slovenskej známkovej tvorby a patrí medzi najvýznamnejších tvorcov v tejto oblasti. Názov výstavy nesie jeho vlastné vyjadrenie vzťahu k dielam známkovej grafiky, ktoré považoval za „srdcu najmilšie“. 

Na výstave je možné uvidieť originálne kresby výtvarných návrhov na slovenské poštové známky a obálky prvého dňa vydania (FDC), na ktorých Jozef Baláž spracoval rozličné námety, od portrétnych poštových známok Alexandra Dubčeka, Jána Kollára, pápeža Jána Pavla II a iných osobností, cez sugestívne návrhy s alegorickými a symbolickými motívmi, spojené s významnými výročiami a historickými udalosťami. Samozrejme nemožno zabudnúť na pozoruhodné výtvarné riešenie poštovej známky s portrétom Ľudovíta Štúra. Táto práca bola ocenená nielen na domácej pôde, ale získala aj svetové uznanie v podobe  3. miesta v celosvetovej súťaži Grand Prix WIPA 1996, čo bolo vôbec prvé veľmi hodnotné ocenenie slovenskej známkovej tvorby. Zároveň sú na výstave prezentované aj diela, s ktorými sa návštevníci doteraz nemali možnosť stretnúť. Najnovšie akvizície Poštového múzea – variantné a nerealizované výtvarné návrhy, skice poštových známok a FDC z obdobia spoločného Česko-Slovenska približujú, s akou precíznosťou umelec spracovával každý zadaný námet ku konkrétnej emisii poštových známok.

Výstava je doplnená litografickými kameňmi s motívmi knižných ilustrácií Jozefa Baláža, knihami, v ktorých sú tieto ilustrácie použité a filatelistickými produktmi prezentujúcimi tvorbu majstra.


 

4.6. - 20.12.2018  

výjazdové tvd-2018.jpg

Banícke múzeum v Rožňave

Výjazdové tvorivé dielne pre základné školy

Banícke múzeum v Rožňave organizuje od júna až do decembra 2018 výjazdové tvorivé dielne pre základné školy v okrese Rožňava, ktoré nemajú možnosť pravidelne navštevovať naše kultúrne zariadenie. Snahou múzea je takouto formou umožniť žiakom škôl mimo mesta zúčastniť sa na pripravovaných tvorivých aktivitách a rozvíjať svoje estetické cítenie a zručnosti.
Prihlásené školy, pod vedením múzejnej pedagogičky Gabrielly Badin a lektorky Ingrid Liptákovej, si môžu vyskúšať rôzne výtvarné a tradičné techniky, ako maľovanie temperou, plstenie, výroba modrotlače, výroba košíkov a iné.


 

6.6. - 15.9.2018  

pozvanka ZOO.jpg

Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

ZOO – Preťažená Noemova archa

Autor výstavy: Csaba Tóth (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)
Vernisáž výstavy:  6. jún 2018 o 15:00
Autor tlačovej správy:    Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici    

Výstava, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, predstaví návštevníkom viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú ich históriu, či skryté zákulisie. Výstava potrvá do 15. septembra 2018. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax. Tak ako v minulosti aj dnes úroveň zoologických záhrad odráža stav kultúrneho myslenia daného národa. Chovy pôvodne divo žijúcich zvierat vznikali v spoločnostiach s rozvinutou kultúrou už pred tisíckami rokov. Nájdeme ich  už  v starovekom Egypte, Číne či Indii a postupne sa tento trend rozšíril do celého sveta. 
Do konca 19. storočia vzniklo vo veľkých mestách západnej Európy viac ako 50 zoologických záhrad. Pre porovnanie, v strednej Európe v tom čase existovali len dve, a to vo Viedni a v Budapešti. 
Na Slovensku prišli prvé plány s výstavbou zoo až po 2. svetovej vojne. Zložitý vývoj budovania zoologických záhrad na Slovensku zapríčinila najmä komplikovaná spoločensko-hospodárska situácia, ale aj spoločenské vnímanie týchto ustanovizní, ktoré u nás pôvodne neboli považované za vedecké a ani kultúrne inštitúcie. 
Záchrana ohrozených druhov je do značnej miery ovplyvnená úrovňou poznania o spôsobe života zvierat. Mnohé živočíšne druhy žijú v nedostupných oblastiach Zeme, spôsobom života, ktorý by bol dodnes zahalený rúškom tajomstva nebyť zoo, napríklad aj etológia ako vedný odbor skúmajúci správanie zvierat by nevznikol bez ich chovu v ľudskej starostlivosti a na základe pozorovania chovancov zoologických záhrad.

V súčasnosti na Slovensku nájdeme zoologické záhrady bez špecializácie, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu.  Práve to robí naše zoo aj na tak malom území akým je naša krajina - výnimočné. 
Najstaršou z nich je zoologická záhrada v Bojniciach. Myšlienka jej vzniku sa zrodila pred 60. rokmi, kedy boli v hradnej priekope Bojnického zámku chované niektoré druhy živočíchov. Dnes tu žije viac ako 450 druhov zvierat, medzi inými aj na Slovensku ojedinelý slon africký či zebra Hartmannova. Zoologická záhrada v Bojniciach sa stará aj o niekoľko ohrozených druhov, ktoré sú vzácne v celoeurópskom meradle - vzácny leopard obláčkový, daniel mezopotámsky či takin zlatý. 
Košická zoologická záhrada s rozlohou 288 hektárov je najväčšou nielen na Slovensku, ale  patrí k najväčším v celej Európe. Popri levoch a tigroch, k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším jej obyvateľom patria tulene obyčajné a tučniaky jednopáse, ktoré môžu návštevníci zoologických záhrad na Slovensku obdivovať len v Košiciach. 
V našom hlavnom meste v Bratislave nájdeme našu najzápadnejšie položenú zoo, v ktorej len nedávno dokončili priestranný prírodný výbeh pre vlka, ktorý patrí v Európe medzi tie najkvalitnejšie umelo vytvorené priestory. Medzi exkluzívnych obyvateľov tejto zoologickej záhrady patria nosorožce tuponosé, šimpanzy učenlivé, orangutany sumatrianske či pandy červené.
Najmladšiu a zároveň aj najmenšiu zoo nájdeme na severovýchode Slovenska – v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla v roku 1989. Medzi najväčšie úspechy tejto zoo patrí opakovaný odchov kengúr červenokrkých, surikát vlnkavých a lám alpaka.


 

8.6. - 23.9.2018  

reproso.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Reprodukcie slávnych obrazov

Reprodukcie obrazov svetoznámych umelcov v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej


 

12.6. - 31.8.2018  

Výstava obrazov Stanislavy Havettovej-pozvánka.jpg

Mestské múzeum Zlaté Moravce

Výstava obrazov Stanislavy Havettovej

Amatérska výtvarníčka Stanislava Havettová predstaví prvýkrát verejnosti výber zo svojej výtvarnej tvorby na výstave obrazov, ktorá bude otvorená od 12.6. – 31.8.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, Námestie A. Hlinku 1.
Súčasná doba sa neustále rýchlo rozvíja vo všetkých smeroch. Oproti minulosti sú na nás kladené vyššie požiadavky, predovšetkým v pracovnej oblasti, v dôsledku čoho sme nútení neustále sa vzdelávať, aby sme sa dokázali prispôsobiť. Častokrát to má však dopad na súkromný život, ktorý sa odsúva nabok. Jedným zo spôsobov, ako sa vymaniť z tlaku povinností, je venovať sa činnosti, ktorá nás napĺňa a zároveň aj privedie na iné myšlienky. Stanislava Havettová si našla záľubu v maľovaní, ktorému sa venuje už deväť rokov. V minulosti by si nikdy nepomyslela, že sa raz bude venovať tomuto druhu umenia. Začiatky jej tvorby nemali konkrétny výraz. Vznikali spontánne s rodiacim sa nápadom a vnútorným cítením. Pri postupnom zdokonaľovaní výtvarnej techniky sa stala jej výrazovým prostriedkom abstrakcia. Na výstave, ktorá bude otvorená od 12.6. – 31.8.2018 v priestoroch Mestského múzea v Zlatých Moravciach, predstaví výber z výtvarných diel, ktoré mapujú jej tvorivý vývin od začiatku jej tvorby až po súčasnosť.


 

14.6. - 30.9.2018  

Múzeum dopravy v Bratislave

Wolfgang von Kempelen – Bratislavský Da Vinci

Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) bol polyhistor, vynálezca, výtvarník, dramatik nemeckého pôvodu narodený v Bratislave. Hoci patrí k najfascinujúcejším osobnostiam histórie hlavného mesta, pre jeho obyvateľov je takmer neznámy. Táto skutočnosť podnietila organizátorov výstavy k tomu, aby návštevníkom predstavili jeho život a dielo, vrátili ho tak do povedomia Bratislavčanov. Výstavu pripravilo občianske združenie Aktiva v spolupráci s STM-Múzeom dopravy a finančnou podporou z grantového programu hl. mesta Bratislava ARS BRATISLAVENSIS.

Dňa 11. augusta 2018 sobota o 15:00
komentovaná prehliadka výstavy Wolfgang von Kempelen – Bratislavský Da Vinci

Výstava a prednáška priblížia život a dielo bratislavského Da Vinciho, autor výstavy Andrej Groll z občianskeho združenia Aktiva, ktorý pre Vás výstavu aj okomentuje.

Viac info na www.kempelen.info.


 

14.6. - 30.9.2018  

Bieloskvuce poklady.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Bieloskvúce poklady

Výstava habánskej keramiky zo zbierok Východoslovenského múzea
Výstava je výstupom z niekoľkoročnej odborno-výskumnej činnosti zameranej na výskum a spracovanie fondu habánskej keramiky – predmetov vyrobených v habánskych dielňach na území Slovenska v 17. – 19. storočí.
Fond je výnimočný a ojedinelý vzhľadom k rozmanitosti i množstvu vlastných zbierok, čo umožní monotematickú výstavu inštalovať v troch reprezentatívnych výstavných miestnostiach historickej účelovej budovy VSM.
Výstava predstaví kolekciu keramických fajansových nádob, džbánov, fliaš, mís, tanierov a lekárnických nádob, figurálne plastiky a figúrky majstra Ferdinanda Kostku z 19. a 20. storočia a džbánkárstvo slovenskej proveniencie. Návštevníci sa zoznámia s technológiou výroby a kresby motívov, iniciálok, nápisov a výrobných značiek džbánkárskych dielní.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční vo štvrtok, 14. júna o 17:00 vo výstavných priestoroch na Námestí Maratónu mieru 2 a výstava potrvá do 30. septembra 2018.

Vstupné: dospelí – 2€
deti, študenti, dôchodcovia – 1€


 

15.6. - 9.9.2018  

10 mori.jpg

Nitrianska galéria, Nitra - Bunker

deset moří

Vernisáž: 14. júna 2018 o 18:00

Vystavujúci autori: Miroslav Chochlík (SK), Alžběta Kočvarová (CZ), Pavel Matoušek (CZ), Daniela Šrámková (CZ)
Kurátorka: Jana Stejskalová (CZ)

Tlačová správa


 

15.6. - 16.9.2018  

Zbohom vojna.jpg

Pohronské múzeum v Novej Bani

Zbohom vojna!

Výstava venovaná 100. ukončeniu I. svetovej vojny.

Výstava „Zbohom vojna“ predstavuje návštevníkovi predmety z vojnového frontu prvej svetovej vojny, ale aj z nie vždy bezpečného zázemia. Vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom Leviciach, Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch, SNM Historickým múzeom Bratislava, Vojenským historickým ústavom Piešťany, Štátnym archívom pobočka Kremnica a Military múzeom Pohronský Ruskov. 
Od ukončenia jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva uplynulo presne 100 rokov. Veľká vojna bola prvým globálnym konfliktom, do ktorého bolo zapojených viac ako 30 štátov a stála životy 10 miliónov ľudí. 
Tematicky je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa nachádzajú predmety reprezentujúce zázemie, predmety dennej spotreby ale aj vidiecky, či meštiansky dobový odev. Sprevádzané sú dobovými dokumentmi a fotografiami. Venuje sa i problematike rekvirácií kovov a zvonov. V zbierkach nášho múzea máme uchovanú časť pôvodného veľkého zvona z radnice. Táto časť obsahuje spomienkové predmety s podobizňami panovníkov, veci vyrobené z častí vojenského materiálu. 
Druhá časť výstavy približuje problematiku frontu. Pre prvú svetovú vojnu bol typický zákopový systém. Zákopová vojna si vyžiadala vývoj nových druhov zbraní, ktoré mali prelomiť sústavu zákopov a vyradiť z boja nepriateľskú obranu – tanky, bojové plyny, plameňomety... Návštevník tu uvidí rôzne typy zbraní od bodákov (Carcano M 1891), tesákov (ženijný tesák M1915), šablí (dôstojnícka šabľa vz. 1861), cez krátke palné zbrane (Mauser C96, Nagant vz. 95) po dlhé palné zbrane (Mannlicher vz. 1895, Mosin vz. 1891, Werndl vz. 1877, Winchester vz. 1895). Okrem zbraní máme vystavené predmety z výstroje vojaka, uniformu rakúsko-uhorského pešiaka a československého legionára zo 7. streleckého tatranského pluku. Unikátom je posteľ z vojenského lazaretu. Záver výstavy je venovaný vzniku nástupníckych štátov vrátane Československej republiky. 
Vtedajší ľudia prvú svetovú vojnu označovali ako „veľkú“ dúfajúc, že podobný konflikt sa už nikdy nezopakuje. História hovorí, že sa, žiaľ, strašne pomýlili.


 

15.6. - 30.9.2018  

Považské múzeum v Žiline

Drotárov rok

Ukážka českej drotárskej školy. Prezentácia súčasnej tvorby českých umeleckých remeselníkov pracujúcich s drôtom.


 

21.6. - 2.9.2018  

Marco Gerbi.jpg

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Malá výstavná sieň

Marco Gerbi – Všetko von

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: 21. júna o 16:30

Prvá výstava talianskeho výtvarníka Marca Gerbiho v Oravskej Galérii v Dolnom Kubíne predstavuje nové aj staršie diela, už vystavované na samostatných a kolektívnych výstavách
v rôznych európskych mestách.
Marco Gerbi sa narodil vo Florencii (Taliansko) v roku 1966. Ako obdivovateľ klasických štúdií sa už koncom osemdesiatych rokov 20. storočia dostal do kontaktu s aktuálnym umeleckým dianím - talianskym aj medzinárodným. Jeho prvá autorská výstava, na ktorej predstavil výber diel realizovaných technikou založenou na použití tlačiarenského atramentu, sa uskutočnila v roku 1995. Vo Florencii spoznáva Roberta Malquoriho, prepojeného so skupinami Gruppo 70, Centro Tèchne a Bauhaus Situazioniste a zisťuje, že má veľa styčných bodov s dielom tohto umelca.
V roku 2000 opúšťa Taliansko a usádza sa na Slovensku, stretáva sa nielen so slovenským umením, ale i s významnými slovenskými umelcami a pokračuje vo svojej tvorbe. Následne uzatvára priateľstvo s Luciou Marcucci, predstaviteľkou vizuálnej poézie a členkou skupiny Gruppo 70, s básnikom Sarencom a s Carlom Pallim, významnou osobnosťou v oblasti vizuálnej poézie, Fluxusu a iných oficiálnych a alternatívnych hnutí a smerov.
Marco Gerbi mal autorské výstavy v Zichyho paláci v Bratislave, v Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe, v Budapešti, Krakove, Stuttgarte a vo Viedni, v Kultúrnom centre Izabelin vo Varšave, na Medzinárodnom salóne kníh v Turku, v Banca Monte dei Paschi v Bruseli, naposledy v Hellerup v Kodani a v Mestskej knižnici v Sofii.
Jeho diela sa nachádzajú vo významných zbierkach v Taliansku ako v Nadácii Berardelli v Bresci, v Carlo Palli Collection v Prate, v Museo della Carale v Ivrei, v Nadácii Luciana Benettona v Trevise, v Belgicku v Banco Monte dei Paschi v Bruseli a na Slovensku vo VÚB Banke, v Považskej galérii umenia v Žiline a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Tvorba Marca Gerbiho je veľmi rôznorodá a sú v nej prítomné evidentné väzby s vizuálnou poéziou – typicky talianskou súčasnou experimentálnou poéziou, ktorá vďaka umelcom ako je Lamberto Pignotti a Eugenio Miccini a básnikom ako Adriano Spatola a Giulia Niccolai nahrádza “pragmatickú komunikáciu estetickou” (Ballerini), čím obnovuje iný než denotatívny a referenčný význam predmetov.
Zobrazené figúry sú vystavené umeleckej transformácii - z predmetov, ktoré sa spájajú s konzumizmom sa stávajú ikonické obrazy s estetickou funkciou a nútia diváka klásť si otázku o samotnom význame ich existencie. Niekedy sú obrazy skutočnými a osobitými otvorenými dielami, niekedy sú operetami s ironickým nápevom. Keď sa oslobodia od svojho predurčeného významu, je na divákovi, aby odhalil ich rôzne možnosti života, skrytý odkaz, nový obsah.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


 

21.6. - 2.9.2018  

Modré hrušky.jpg

Oravská galéria v Dolnom Kubíne - Veľká výstavná sieň

Modré hrušky / Revival

Vystavujúci autori: Jozef Baus, Marko Vrzgula, Milan Rašla, Ľubo Hybský
Koncepcia výstavy: Modré Hrušky
Kurátor výstavy: Jozef Baus
Vernisáž: 21. júna o 16:30
Hudobný hosť: BLUESENSE

Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov bol v znamení najväčších spoločensko-politických zmien v novodobých dejinách Slovenska, najskôr ako súčasti spoločného štátu Čechov a Slovákov, neskôr ako krajiny budujúcej si vlastnú štátnosť. Už v období pred pádom železnej opony bolo cítiť istú bezradnosť režimu, ktorý len v ojedinelých prípadoch a to skôr z akejsi zotrvačnosti jednotlivcov, kládol odpor voči slobodnejším aktivitám svojich občanov, ktoré sa prejavovali aj v umeleckých kruhoch. V roku 1988 na sklonku tejto smiešnej etapy komunistického režimu, vzniklo aj Voľné združenie Modré Hrušky. Nebolo jediné, ale na rozdiel od cieľavedomých a sofistikovaných snáh zaradiť sa do kontextu paralelnej výtvarnej scény, ako to robili iní, Modré Hrušky presadzovali iný projekt. Voľne združovali výtvarných umelcov, v tom čase končiacich štúdiá, s rôznymi individuálnymi výtvarnými koncepciami. Možno jediným spoločným prvkom, ktorý ich z formálneho hľadiska spájal, bola viera v zmysel závesného obrazu, v zmysel maľovania ako takého. Tento postoj bol v deväťdesiatych rokoch na Slovensku takmer samovražedný. So zhovievavým úsmevom by sa dalo povedať, že zmysel tohto združenia v časovom odstupe vidíme hlavne v tom, že dokázalo niesť pochodeň maľby cez zamínované konceptuálne pole deväťdesiatych rokov. Zakladajúci členovia združenia Jozef Baus, Marián Čižmárik, Milan Rašla, Marko Vrzgula spolu so svojimi hosťami na prezentáciách od roku 1988 do roku 1993 realizovali spolu desať skupinových výstav, z toho tri zahraničné. Spolupracovali s juhoslovanskou výtvarnou skupinou Emisao. V tom čase takmer každodenné stretávania a diskusie zabezpečovali istú podprahovú kontinuitu a spoločnú atmosféru ich tvorby.
Po tridsiatich rokoch od ustanovenia voľného združenia sa MODRÉ HRUŠKY stretávajú, aby opäť prezentovali individuálne výtvarné programy svojich zakladajúcich členov. Čas je dimenzia, s ktorou pracujú nezávisle všetci traja maliari, ktorí sa v najnovšej expozícii stretli. Práca s vizuálnym archívom na rôznych úrovniach sa stala, bez predchádzajúceho dohovoru autorov, hlavnou témou ich spoločného vystúpenia. Zo všetkých významov slova REVIVAL, tak totiž autori nazvali túto prezentáciu, ktoré uvádzajú slovníky, sa mi zdá najvhodnejší a najoptimistickejší – nové vydanie.
Milan Rašla ho napĺňa vrchovato, keďže niekoľkoročným re-cyklovaním vlastných vizuálnych objektov, akoby doslova v novom šate prezentoval „staré obrazy“, začínajúc svojou diplomovou prácou.
Marko Vrzgula sociálno-geografickým mapovaním priestoru svojich predkov a prácou s ich odkazom a Jozef Baus prehodnocovaním archívu paradigiem moderny a ich aktualizáciou v nových kontextoch.
Modré hrušky na každej svojej výstave uvádzali hosťa. Štvrtým vystavujúcim je architekt Ľubomír Hybský, uvádzajúci v premiére svoje zvárané objekty, ktorých materiál je z veľkej časti recyklovaný a archív, ktorý skúma, môže byť aj šrotovisko železného odpadu.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


 

21.6. - 23.9.2018  

Z príbehu.jpg

Východoslovenské múzeum v Košiciach - Galéria pri komíne

Z príbehu do príbehu - Dizajnérky/i divadelného kostýmu

Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. júna 2018 o 16:00 v Galérii pri komíne na Námestí Maratónu mieru 2, čestným hosťom bude herečka Emília Vášáryová.

Divadelný kostým je trvalou výtvarnou zložkou divadelného predstavenia. Jeho význam a podstatu dopĺňa jeho nositeľ – herec. Herec vdychuje kostýmu život a spolu sa podieľajú na kreovaní dramatickej postavy. Napokon aj divák si divadelnú postavu zafixuje ako herca v konkrétnom kostýme.
V súčasnosti sa divadelný kostým stáva jadrom, interpretačným kľúčom či ťažiskom celej výtvarnej interpretácie (súčasná línia minimalistickej scénografie). Magické roviny, alegorické pojmy, striedanie reality a fikcie, vysokého a nízkeho, reálneho a nereálneho, ľudského a neľudského, kombinácie starého a nového, nové výklady, asociácie, významy, kontrasty, hyperbolizácie, náhody, fúzie, zveličenia, prepájanie prvkov a časových rovín, koláže – tieto kombinácie, ako kľúč k aktualizácii, nikdy nezostarnú, naopak, dokážu vytvoriť novú výtvarnú predstavu.
Netradičná výstava divadelných kostýmov a tvorby kostýmových výtvarníkov dokumentuje takmer celé dejiny kostýmového výtvarníctva na Slovensku a na slovenských javiskách. Tento výnimočný druh výtvarného umenia sa často mylne spája s módnym návrhárstvom a módou. Móda je však len krátkodobým aktuálnym trendom, rýchlo zostarne, nahradí ju iná.
Výstava, okrem umeleckého štýlu akým sa kostýmoví výtvarníci vyjadrujú, zachytáva celý príbeh kostýmu – od počiatočného návrhu až po jeho výslednú podobu. Od prvotnej eufórie, myšlienky, režijnej interpretácie, veľkého množstva skíc a náčrtov, výberu a kombinovania látok, vzorkovníc a rôznych štylizácií až po záverečný finálny výsledok. Je to sonda do tvorivých metód kostýmových dizajnérov, do ich dialógov s prítomnosťou a minulosťou a do imaginácie, ktorú uplatňujú v kostýmovej tvorbe. Desiatky vybraných kostýmových výtvarníkov a rozdielne prístupy ich uvažovania a uchopovania témy zaručujú pestrú, bohatú a najmä obsažnú koláž prezentovaných artefaktov. Vznik kostýmu vyžaduje dobrú prípravu a organizáciu. Od kostýmového výtvarníka sa vyžaduje mimoriadna trpezlivosť – pracuje s veľkým kolektívom ľudí, počnúc režisérom, hercami, interpretmi až po remeselníkov vo výrobe.

Vstupné: dospelí – 2€
deti, študenti a dôchodcovia – 1€

7. augusta 2018 o 16:00 v Galérii pri komíne
Z PRÍBEHU DO PRÍBEHU – DIZAJNÉRI DIVADELNÉHO KOSTÝMU
- sprievodné podujatie k výstave
O tvorbe a realizácii divadelných inscenácií príde porozprávať košická kostýmová dizajnérka Danica Hanáková.
Vstup – voľný


 

21.6. - 30.9.2018  

Premena do krásy.jpg

Vihorlatské múzeum v Humennom

Premena do krásy

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pozývajú širokú verejnosť na výstavu motýľov žijúcich na Slovensku. Množstvom poznatkov výstava zábavno-poučnou formou informuje o výskyte, živote a význame motýľov, ktorých rozvoj datuje história do obdobia spred 60 miliónov rokov. Už pred 30 miliónmi rokov lietali motýle s dnešnou podobou.
Prostredníctvom dvanástich informačných banerov poodhaľuje výstava tajuplný svet motýľov a ich metamorfózu od vajíčka po najkrajšiu podobu hmyzu – motýľa. Na jedinečných fotografických záberoch zároveň prezentuje rozmanitosť i ohrozenosť rozličných motýlích biotopov. Súčasťou výstavy je takmer 150 ukážok najznámejších denných a nočných motýľov zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach a zoologickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom z vyše 3 500 motýlích druhov žijúcich na Slovensku. Medzi nimi nachádzame aj také vzácne jedince, akými sú najväčší (15 cm dlhý) motýľ na Slovensku Okáň hruškový, najmenší motýlik, iba 1,5 cm dlhý Modráčik najmenší, náš najdlhšie žijúci motýľ (11 mesiacov) Žltáčik rešetkový, tajomný nočný motýľ Lišaj smrtihlav s rozpätím krídel 13 cm, „motýlí chameleón“ Dúhovec menší, ktorý mení farbu krídel podľa dopadu slnečného svetla, ako aj jeden z našich najatraktívnejších motýľov, ohrozený druh, Jasoň červenooký a mnohé ďalšie.
Pútava obrazovo-textová forma spracovania výstavy je zaujímavým doplnkom pre oddychové a zábavno-vzdelávacie aktivity deti i dospelých. Návštevníkov uvedie do histórie vývinu motýľov, ako jedného z najkrajších druhov lietajúceho hmyzu, ktorých bolo doteraz určených vyše 180 000 druhov. Zároveň poukazuje na spôsoby ochrany motýlích biotopov, v rámci komplexnej ochrany prírody, ako súčasti aj nášho životného prostredia.


 

21.6. - 10.12.2018  

Múzeum židovskej kultúry SNM, Bratislava

Imi Lichtenfeld – Krav Maga a jej tvorca

Výstava na počesť Imricha „Imiho“ Lichtenfelda (1910-1998), významného športovca, ochrancu bratislavskej židovskej komunity a tvorcu medzinárodne uznávaného bojového umenia sebaobrany KRAV MAGA.


 

22.6. - 31.8.2018  

Akcia-20180623_KDV-SviatokKulturyAVzajomnosti.jpg

Múzeum v Kežmarku

Sviatok kultúry a vzájomnosti XXIII.

Karpatskonemecký spolok na Slovensku vás pozýva na hlavný program podujatia, ktorý sa bude konať 23. júna 2018 (sobota) od 11:30  na nádvorí Kežmarského hradu. Tu uvidíte vystúpenia domácich skupín a hostí spojené s prezentáciou ručných prác.

Účinkujúci:
• Dychovka, Štós
• Žiaci ZŠ Za kasárňou a Hlboká cesta, Bratislava
• Tanečná skupina SCHADIRATTAM, Medzev
• Skupina LUSTIGE JUGEND, Chmeľnica
• TEAM ALPIN TRIO
• NEUTRATALER, Kľačno
• Žiaci ZŠ Hradné námestie, Kežmarok a miestna skupina, Kežmarok
• Ján BERKY-MRENICA ml.
• Spevácka skupina HÜTTNER BRIMSENSAEA, Smolnícka Huta
• Ján KÖNIG, Dolný Spiš
• Spevácka skupina GOLDSEIFEN, Medzev
• Spevácka skupina PROBNER ECHO, Nitrianske Pravno
• HUMMELTANZGRUPPE, Vyšný Medzev
• Spevácka skupina HUMMELCHOR, Vyšný Medzev
• Spevácka skupina FREUNDSCHAFT, Smolník
• Spevácka skupina NACHTIGALL, Košice


 

23.6. - 31.8.2018  

cilejkar_SK.jpg

Mestské múzeum Štúrovo

Čilejkársky ľudový odev


 

26.6. - 14.9.2018  

ringopozvanka-layout-1.jpg

Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš

Ringo ever, Rembrandt never / František Ringo čech

Otvorenie výstavy: 26.6.2018, 16:30

Po minuloročnom úspechu výstavy Sára a Jan Saudek, aj tento rok pripravila Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pre letnú sezónu atraktívnu výstavu Ringo ever, Rembradt never   v priestoroch Galérie Kolomana Sokola.  Výstava je určená najmä pre tých, ktorí vedia oceniť osobitý humor a pohľad na život Františka Ringo Čecha, tentokrát v jeho obrazoch. Výstava hudobníka, skladateľa, textára, spisovateľa, bubeníka, zakladateľa slávneho OLYMPICu, politika...bude sprístupnená dospelej verejnosti od 26.6. do 14.9.2018 v predĺženom čase od 10:00 do 18:00.

Výstava nie je vhodná pre deti a mládež.


 

27.6. - 23.9.2018  

Palova_pozvanka_mailova_FINAL.jpg

Galéria Nedbalka, Bratislava

Zora Palová – Zorenie

Kurátorka: Xénia Lettrichová
Stretnutie verejnosti s autorkou a kurátorkou: sobota 7. júla o 14:00

Tematickú niť výstavy „Zorenie“ významnej sochárky a sklárskej výtvarníčky Zory Palovej predstavuje sedem dekád autorkinho života, obsahovo voľne podporovaných sklenenými plastikami a paralelne dokumentárnou reflexiou výtvarného smerovania v súvislosti so životnými situáciami. Od útleho detstva a nenaplneného sna stať sa baletkou, cez naplnené materstvo a následne postupné a cieľavedomé napĺňanie profesionálnych predstáv a tvorivých cieľov.
Zora Palová na Slovensku ako prvá a viac menej stále osamotená, nevníma sklo a jeho výtvarné možnosti, ako výlučne sklársky materiál, ale primárne ako sochárske médium, schopné vďaka svetlu zobraziť svoj vnútorný svet. V symbolickej rovine sa vo svojich dielach vyjadruje myšlienky o živote, jeho zrode, krehkosti, o prírode a existenciálnych otázkach. Vo výpovedi nie je popisná ani opisná, ale neortodoxným stvárnením cieli na podstatu a základný zmysel námetu. V plastikách i objektoch využíva svetlom akcentovanú modeláciu a v nej jedinečnú, osobnostne i rukopisne podmienenú poetiku a citlivosť. Pôvodnosť a osobitosť tvorby priniesla Zore Palovej úspech a uznanie nielen na domácej scéne, ale predovšetkým v zahraničí.
Jej diela vlastnia inštitúcie ako Victoria & Albert Museum, Londýn, Corning Museum of Glass, Corning (US), Glass Art Museum, Shanghai, UMPRUM múzeum v Prahe..... a samozrejme nechýbajú ani v zbierkach SNG a Galérie Nedbalka v Bratislave.


 

28.6. - 1.9.2018  

Ágnes Stiller-Luzsicza  - Voľný pád.jpg

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Ágnes Stiller-Luzsicza - Voľný pád

Maliarka Ágnes Stiller-Luzsicza (1953), patrí k solitérkam na súčasnej maďarskej i nemeckej výtvarnej scéne. Pohybuje sa mimo hlavných prúdov. Pre jej maliarsky temperament je príznačný expresívny prejav a striedanie rôznych spôsobov maľby v závislosti od naladenia na motív. Žije v Düsseldorfe a Budapešti, pochádza z umeleckej rodiny. V detstve upútala prenikavým talentom na medzinárodných súťažiach (Zlatá medaila, Forte dei Marmi, 1963, Cena Nehrúa, New Delhi, 1964, 1966). Prázdniny často strávila v rodisku otca, Lajosa Luzsiczu (1920 – 2005) v Nových Zámkoch, kde zažila prvé intenzívne kontakty s prírodou i dedičstvom predkov-hospodárov. Spomienky na detstvo a výlety s otcom do „plenéru“ (napr. k Bazovskému do Nízkych Tatier) sa stali súčasťou jej privátnej mytológie.
Po ukončení Výtvarného a umelecko-priemyselného gymnázia v Budapešti (1967 – 1971) nastúpila do prípravky Vysokej školy výtvarných umení. V roku 1971 emigrovala s Jánosom Baksa Soósom do Nemecka. Študovala na oddelení grafiky na Folkwang Hochschule v Essene a potom na Kunstakadémii v Düsseldorfe u Josefa Beuysa a Gerharda Richtera (1972 – 1977).
Výtvarný jazyk jej zvláštnej divokej maľby má blízko k expresívnemu prejavu Neue Wilde alebo k radikálnemu eklekticizmu generácie novej senzibility. Prevláda v ňom snové autobiografické rozprávanie, voľné spájanie spomienok, existenciálny rozmer spojený s pocitmi vznášania sa, lietania a voľného pádu v nekonečnom priestore. Maľuje rozmerné plátna v žiarivých farbách, s výraznou linkou, vychádzajúc z vlastnej viacvrstvovej symboliky a z erbových motívov (kôň, vták, pes, detské stavebnice, ruky, tvár, muž, žena). Maľba je pre ňu výpoveďou i nosným médiom, prostredníctvom ktorej vníma svet a vysporiada so zlomovými udalosťami života. Od 90-tych rokov čoraz väčší význam nadobúda u nej motív domu, domova a krajiny. Najnovšie invenčne obnovuje tradičný žáner krajinomaľby – mení vizualitu na sugestívnu maliarsku víziu s ľahko ironizujúcim podtónom. Jej celoživotnou témou zostáva svet umelcov a umenia, mocenské a rodové zápasy v tomto komercionalizovanom a hierarchizovanom svete.
Ágnes Stiller-Luzsicza - Po voľnom pádeÁgnes Stiller-Luzsicza predstavuje zrelú autorku, ktorá prvýkrát prezentuje svoju tvorbu formou retrospektívy od vstupov na scénu po aktuálnu tvorbu (1964 – 2018).

Ágnes Stiller-Luzsicza - Po voľnom páde
- komentovaná prehliadka k výstave
- dňa 7. augusta 2018 o 17:00

 


 

28.6. - 5.9.2018  

Plagát - lux et tenebris.jpg

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Lux et Tenebris

Vernisáž sa uskutoční 28. júna 2018 o 16:00.

Výstava s názvom LUX et TENEBRIS predstavuje výtvarné práce Mgr. Astridy Kissovej a Mgr. art. Viktórie Zatrochovej. Autorky patria do mladej generácie súčasnej výtvarnej scény. Spoločným menovateľom je expresívny výtvarný jazyk, časté použitie tmavých tónov a tém skúmajúcich hlbšie, často až temné zákutia bytia. Rozličnosť prác sa prejavuje najmä v použití výrazových prostriedkov, odlišnosti tém a východísk. Obsah výstavy LUX et TENEBRIS tvoria kresby, grafiky, maľby, práce na PC, animácie a priestorové práce. Diela svojou rôznorodosťou, pod ktorou sa tiahne spoločná podstata, predstavujú istý odraz vnútornej reinterpretácie zdanlivo vonkajšieho sveta. Tlmočia pocity, názory, kladú otázky.


 

28.6. - 31.12.2018  

plagát_výstava Solivar.jpg

Solivar v Prešove

Nový solivar prezident Masaryk

Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená fotografiami z výroby ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledný vyrobený kilogram soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.

Vernisáž výstavy: 28. júna 2018 o 16:00

Vstupné: 1,- €


 

29.6. - 31.8.2018  

Ponitrianske múzeum v Nitre

Ozveny rodnej zeme

Výstava výtvarnej tvorby pri príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.


 

30.6. - 31.8.2018  

Plagát Seredská paleta.jpg

Mestské múzeum Sereď

Seredská paleta

I. ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a blízkeho okolia.


 

30.6. - 30.9.2018  

Dáždniková ulica.jpg

Galéria Nedbalka, Bratislava

Dáždniková ulica

Galéria Nedbalka spolu s partermi otvára historicky prvú bratislavskú Dáždnikovú ulicu.

Dáždniková ulica v réžii Galérie Nedbalka sa inšpiruje nádhernou krížikovou výšivkou z okolia Vajnor a maľbami Ľudovíta Fullu.

Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei a inde vo svete.

Tento letný hit, ktorý sa nikdy neopozerá má teraz premiéru v Bratislave v rámci Urban Art Festivalu prekonaním rekordu v počte naraz otvorených dáždnikov na Nedbalovej ulici dňa 30.6.2018 o 17:00 vďaka podpore partnerov:
Bratislavský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu v rámci Urban Art Festival
Magistrát mesta Bratislava v rámci Ars Bratislavensis
Reštaurácia Mecheche
Spolok Skrášlime Slovensko

Inštaláciu Dáždnikovej ulice si budú môcť návštevníci Bratislavy pozrieť do 30.9.2018.

#nedbalkaumbrellastreet


 

1.7. - 31.8.2018  

LHM leto.jpg

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Leto v múzeu

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum srdečne pozýva do svojich priestorov. Počas leta pre návštevníkov pripravujeme rôzne druhy programov vhodné pre deti aj dospelých plné nielen zaujímavých informácií, ale aj aktivít a hier. Viac informácií nájdete na plagáte.


 

1.7. - 31.8.2018  

Múzeum Bojnice, SNM

Nočné prehliadky s duchmi a strašidlami

Netradičné Nočné prehliadky zámku s duchmi a strašidlami s lektorom v dobovom kostýme, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

03. 8. 2018
04. 8. 2018
17. 8. 2018
24. 8. 2018
25. 8. 2018

Začiatky: 20:00


 

1.7. - 31.8.2018  

Podtatranské múzeum v Poprade

Spoločenské hry a logické hlavolamy


 

1.7. - 31.8.2018  

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948-1968)

– historická výstava


 

1.7. - 31.8.2018   9:00 - 17:00

2018_prazdninove piatky_HANDLOVA_plagat.jpg

Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

Prázdninové piatky


 

1.7. - 31.8.2018   9:00 - 17:00

2018_prazdninove stredy_HANDLOVA.jpg

Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

Prázdninové stredy - Šachta volá


 

1.7. - 31.8.2018   9:00 - 17:00

2018_Letne tvorive dielne_HANDLOVA_plagat.jpg

Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

Prázdninové tvorivé dielne


 

1.7. - 30.9.2018  

Múzeum Červený Kameň, SNM - hrad

Staré expozície (múzeum pred 50 rokmi) / Veľkorozmerné maľby zo zbierok SNM-Múzea Červený Kameň

Sezónne výstavy:
Výstava fotografií približujúca vývoj expozície SNM-Múzea Červený Kameň a Výstava malieb na veľkom formáte, ich námety, datovanie, jedinečnosť, ale aj problémy, ktoré z ich rozmerov vyplývajú.


 

2.7. - 2.9.2018  

Výstava vášne.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Galéria Jozefa Nécseyho

Vášne

Mgr. art. Gabriela Antalová

Slávnostný večer vernisáže sa uskutoční 20. júla 2018 o 18:00.


 

5.7. - 31.8.2018  

Krajské múzeum v Prešove

(Ne)uveriteľný Prešov

– autorská výstava amatérskeho fotografa Vladimíra Semana


 

6.7. - 31.10.2018  

Znovuobjavený archív mesta Nitry - pozvánka.jpg

Ponitrianske múzeum v Nitre

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

Vernisáž: 6. júla o 15:00
Výstava dokumentov z archívneho fondu Magistrát mesta Nitry 1632 – 1922 pri príležitosti Mestských slávností Nitra, milá Nitra, 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.


 

7.7. - 9.9.2018  

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Dvanásť v kruhu

Kresba, maľba i grafika inšpirovaná rímskou striebornou misou - lanxom zo zbierok múzea (tvorba žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Koši).


 

10.7. - 30.9.2018  

Ján Zoričák.jpg

Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Ján Zoričák, Okná do vesmíru

Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. júla o 15:00
Kurátor výstavy: Ivan Jančár

Ján Zoričák
Rytier Rádu umenia a literatúry
1944 narodil sa v Ždiari, Slovensko
1959-1963 Štúdium na Sklárskej umelecko priemyselnej škole v Železnom Brode
1963 – 1969 Štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe

Vesmíry Jána Zoričáka.
Vnútorný vesmír Jána Zoričáka je rovnako nekonečný ako ten vonkajší a svojím spôsobom sú nekonečné aj jeho diela. Dá sa na ne dívať a ustavične v nich objavovať niečo nové, neprestávajú  fascinovať svojou mnohotvárnosťou. Túžba ľudí poodhrnúť závoj oddeľujúci viditeľný svet pred neviditeľným sa oddávna objavuje u šamanov, umelcov, filozofov, serióznych vedcov, ale aj podivínov (netvrdím pritom, že umelec, filozof či seriózny vedec nemôže byť zároveň aj podivín), proste u nemnohých ľudí obdarených, a v niektorých prípadoch prekliatych, neustálym nepokojom z nepoznania nepoznaného. Z tejto túžby pramení aj dlhé desaťročia trvajúci záujem Jána Zoričáka o vesmír, ktorý pretavil v množstve svojich diel v rôznych cykloch, ako Priestory, Signály, Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Nebeské kvety, Nebeské záhrady, Konštelácie, Veľký tresk, Nebeské kytice, Hviezdy a ďalšie. V novších dielach vytvorených zo skla pochádzajúceho zo švajčiarskeho Cernu  dostal príležitosť transformovať materiál s odlišnými technickými vlastnosťami, materiál, ktorý už má v sebe zakódovanú históriu skúmania nových častíc, materiál nesúci v sebe odkaz prelomových fyzikálnych objavov v skúmaní počiatkov nášho vesmíru. Vytvoril diela, v ktorých v závislosti od intenzity ostali v skle záznamy od ledva voľným okom pozorovateľného iskrenia s jemnými ružencami svetla, či symbolického vesmírneho prachu, až po silné výbuchy, ktoré takmer rozmetali zvnútra celú plastiku. A niektoré zase majú geometrizujúcu štruktúru a svojou stavebnosťou  pripomínajú kryštálové gotické katedrály. Ján Zoričák tu objavoval ďalšie riešenia maximálneho využitia vysoko olovnatého optického skla. Hľadal a objavoval technológie, ako sa priblížiť vedeckým výskumom a zároveň objavoval novú poéziu svetla, pričom pri použití rovnakého materiálu musel hľadať iné spôsoby jeho spracovania. Pre Zoričákové plastiky je vôbec príznačné, že vyzerajú z každého pohľadu rôzne a v mnohých prípadoch pri pohľade zhora sa mení ich štruktúra a opticky mimoriadne zväčšujú priestor. Inými slovami – vnútri sú opticky omnoho väčšie, ako je ich skutočná hmota. Kam sa dá vlastne až pokračovať? Autor nás takto privádza až do hlbších rovín vnímania, vytvára konštrukcie hlbokého iluzívneho priestoru. Ako výraz protikladov vo vesmíre, keď na mnohé veci je nutné sa pozerať z iných, ako zaužívaných pohľadov, aby sme ich mohli vnímať správne. V interpretácií Jána Zoričáka je však každý pohľad možný i spochybňovaný, divákovi nedáva návod na čítanie a interpretáciu, naopak, necháva ho blúdiť v diele a stále niečo nové objavovať. 


 

10.7. - 30.9.2018  

Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Predstavenie sklárskej tvorby zo sveta


 

10.7. - 30.11.2018  

Krajské múzeum v Prešove

Dedinské povozy vo fotografii Jána Lazoríka

- sprístupnenie expozičnej časti etnografickej expozície


 

10.7.2018 - 3.2.2019  

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Obraz a pieseň Karola Plicku v SNM

Slovenské národné múzeum dňa 10. júla 2018 o 16:00 slávnostne otvorí novú výstavu Karol Plicka. Obraz a Pieseň v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.
Pre verejnosť bude výstava prístupná od 11. júla 2018 do 3. februára 2019.

Rozsahom a žánrovou pestrosťou tvorby bol Karol Plicka univerzálnou osobnosťou – zberateľ folklóru, fotograf – výtvarník, choreograf, muzikant, zbormajster, hudobný vedec, pedagóg, autor obrazových publikácií, filmový kameraman aj režisér – dokumentarista. Sám svoju činnosť zvykol hodnotiť ako „devätoro remesiel“, jednoducho – hudba a obraz vo všetkých formách ho sprevádzali po celý život. Všetko, čoho sa dotkol, poeticky povyšoval a menil na umelecké dielo. Vytvoril trvalé hodnoty nielen z pohľadu národného, ale aj európskeho a svetového kultúrno-umeleckého diania.

Narodil sa 14. 10. 1894 vo Viedni českým rodičom Františkovi a Márii, rod. Horčičkovej. Nadanie malého chlapca podporil vnímavý otec a popri škole mu sprostredkoval hudobné a výtvarné vzdelávanie. Po skončení meštianskej školy Českej Třebovej a smrti otca, Plickovu kariéru smeroval strýc. Karol odišiel na Učiteľský ústav do Hradca Králové, ale zároveň súkromne študoval husľovú hru v Prahe. Tu sa začiatkom 20. rokov 20. storočia stal zbormajstrom Filharmonického zboru. Od životnej dráhy hudobníka ho odklonila ponuka z Matice slovenskej, kde ako odborník na zberateľskú národopisnú činnosť Plicka strávil nasledujúcich 15 rokov. Zaznamenával piesňovú tvorbu zo Slovenska – výsledný materiál cca 60000 záznamov zachytáva všetky typy ľudovej piesne. Na Plicku ako folkloristu zároveň pôsobil obyčajný človek – interpret s vlastným štýlom obliekania, bývania a obrazom krajiny, v ktorej žil. Tento čarovný svet Plicka postupne zachytával na sklenené svetlocitlivé dosky aparátu a na pásy 35 mm čiernobieleho filmu. Poetické snímky Matica slovenská pohotovo zaradila do svojho pracovného programu a koncom roka 1924 začala vydávať prvé obrazové diela Plicku ako pohľadnicové súbory s národopisnými motívmi.

V tvorbe Karola Plicku dominuje výrazný typ dedinského človeka zakomponovaný do obytného prostredia na priedomie domov, pred bránky, pavlače, podstenia, na lúky, polia, pred kostol. Je to človek v tradičnom ľudovom odeve – v kroji. Osobité miesto v jeho tvorbe majú sugestívne detské portréty. Na mnohé miesta sa umelec vracal a vznikli tak série obrazov jednotlivcov v priebehu niekoľkých desaťročí. Počas 70-ročného putovania po slovenských „horách a dolách“ Plicka zaznamenal zaujímavé životné a kultúrne formy slovenského človeka a vidieka, ktoré dnes patria do zlatého fondu národnej kultúry. Nakrútil niekoľko filmov, z ktorých najznámejšie dielo Zem spieva je považovaný za Plickov vrcholný umelecký počin a klasické dielo slovenskej národnej kinematografie. V roku 1939 Plicka odišiel do Prahy. Jeho návraty „do zeme milovanej, zeme vytúženej“ trvali niekoľko desaťročí, až kým sa do nej nevrátil posledný raz – zomrel 6. mája 1987 a pochovaný je spolu so manželkou na martinskom Národnom cintoríne. Rozsiahly súbor Plickovej pozostalosti dokumentuje jeho zberateľskú, muzikologickú, pedagogickú, fotografickú
a filmovú činnosť, ktorá je celá uložená v SNM-Múzeách v Martine.

Výstava v sídelnej budove SNM v Bratislave predstavuje reprezentatívny výber z Plickovej fotografickej tvorby slovenskej a českej krajiny prostredníctvom troch ústredných tém: krajina, historická architektúra a človek – nositeľ tradícií. Prezentuje jeho fotografické dielo, ktoré je oslavou zeme, úctivým obdivom ducha dejín a vyznaním lásky k človeku. Fotografie návštevníka prevedú cez stvárnenie neporušenej prírody po zem dotknutú prácou človeka až do krajiny s objektmi hradov, architektúry a pamiatok. Téma človeka je dokumentovaná detstvom, mladosťou, dospelosťou vo všedných aj sviatočných chvíľach, až po nádherné portréty starcov s tvárami zbrázdenými vráskami prežitého života. Fotografické diela v priestoroch výstavy dopĺňa premietanie filmov Karola Plicku Zem spieva, Za Slovákmi od New Yorku po Mississipi a Národný umelec prof. Karol Plicka od Martina Slivku. Súčasťou výstavy je pracovňa Karola Plicku s pôvodnými solitérmi nábytku, množstvo osobných fotografií z pracovného aj rodinného prostredia, fototechnika aj Plickova filmová kamera značky Šlechta, ktorou nakrútil film Zem spieva. Medzi majstrovými fotografickými publikáciami dominuje jeho menej známa kniha rozprávok s ilustráciami Albína Brunovského. Výstava je doplnená ľudovými odevmi zo zbierok SNM-Múzeí v Martine, z ktorých mnohé možno nájsť ma fotografických a vo filmových dielach Karola Plicku.


 

12.7. - 10.9.2018  

Palugyay - plagát.jpg

Horehronské múzeum v Brezne

Z posolstva Zola Palugyaya

Kurátorka: Mgr. Andrea Smitková, LG PMB v Liptovskom Mikuláši

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia Zola Palugyaya (9. XI. 1898), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej maľby, grafiky a kresby. Rodák z Bodíc (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša) osobitným spôsobom prispel do formovania a rozvíjania našej kultúry; výrazným spôsobom sa podieľal na realizácii progresívnych myšlienok vo sfére výtvarného umenia - v maliarskej, grafickej a kresliarskej tvorbe a neprehliadnuteľný je aj Palugyayov vklad do organizácie a propagácie výtvarníctva. Na stránkach tlače sa kriticky vyjadroval k vtedajšiemu umeleckému dianiu, využíval každú príležitosť na informovanie verejnosti o problematike domácej i modernej svetovej kultúry. Spoločne s Jankom Alexy, Milošom Alexandrom Bazovským a sporadicky aj s niektorými ďalšími výtvarníkmi organizoval najmä v rokoch 1930 až 1933 putovné výstavy po slovenských mestách a mestečkách. Na vernisážach, či v čase trvania expozície oboznamovali autori návštevníkov s vlastným umeleckým programom, poukazovali na naliehavú potrebu poznania netradičných názorov, ktoré sa snažili načrtnúť v širších reláciách. V júni 1935 sa predstavil so svojimi súputníkmi aj breznianskej verejnosti. O niekoľko mesiacov, v septembri 1935 zahynul pod Králičkou v Nízkych Tatrách.
Horehronské múzeum v Brezne pripravilo v spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti výročia výstavu z názvom Z posolstva Zola Palugyaya. Na výstave sa odprezentuje výber diel zo zbierkového fondu galérie, ktorá vznikla v roku 1955 a prvou výstavou pripravenou pod záštitou tejto novovzniknutej inštitúcie bola práve Spomienka na Zola Palugyaya. Zbierka Palugyayových diel sa systematicky vytvára už od vzniku galérie, posledným veľmi zaujímavým rozšírením sú pastely s témou vojny.
Súčasťou vernisáže 12.7. 2018 bude aj krst publikácie znalca Palugyayovho diela, Dr.h.c. prof. PhDr. L. Petránskeho, DrSc, ktorú výstižne nazval Posolstvo Zola Palugyaya.
Výstava je sprievodným podujatím tretej, poslednej etapy projektu nazvaného Pocta Palugyayovi, ktorý Horehronské múzeum realizuje v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne. Vyvrcholením projektu bude inštalácia reliéfu venovaného maliarovi Palugyayovi v blízkosti Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom, 8. septembra 2018.


 

12.7. - 11.9.2018  

Plagát-Konvergencia.jpg

Hrad Strečno

Umenie na hrade – Konvergencia

V severnej veži hradu Strečno od 12. júla 2018  predstaví svoje diela – maľby a objekty – akademická maliarka Veronika Lučeničová Gabčová.

Bratislavská výtvarníčka Veronika Lučeničová Gabčová je umelkyňa so širokým spektrom výtvarných médií a kultúrnych aktivít. Popri plošných technikách (maľba, grafika, kresba) sa venuje aj sochárskym objektom, kde experimentuje so sklom a bronzom. Svoje diela aplikuje pri vytváraní interiérových dizajnov, kde pôsobia harmonicky, kultivovane a elegantne. V jej tvorbe sa prelína výborný cit pre farbu a tvar, ktorými dokáže vyjadriť vlastné emócie a myšlienky.

Na neustále hľadanie nových spôsobov využitia rôznych materiálov, techník a technológií vo voľnej tvorbe ju predurčilo už vzdelanie. Na strednej Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (ŠUPS) študovala odbor keramika. Po maturite pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala štúdium na katedre reštaurovania. Tu potom takmer dvadsať rokov aj pedagogicky pôsobila, a zameriavala sa na využitie vedy pri  neinvazívnom výskume a záchrane kultúrneho dedičstva.

Celý jej profesionálny život je nasmerovaný k citlivému vnímaniu spoločensko-kultúrnych tém, ktoré v jej tvorbe otvorene komunikujú a odrážajú sa v nej.

Vernisáž je naplánovaná na 12. júla 2018 o 18:00. Výstava Veroniky Lučeničovej Gabčovej KONVERGENCIA sa koná v rámci dlhoročného cyklu „Umenie na hrade“ a potrvá do 11. septembra 2018.


 

12.7. - 30.9.2018  

Sympózium šperku 2018_pozvankaSK.jpg

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici

24. ročník Mezinárodného sympózia umeleckého šperku, ktoré v Kremnici od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, tento rok privíta domácich aj zahraničných šperkárov rôzneho generačného spektra.
Kremnica je už tradične v letných mesiacoch miestom stretnutí autorov, ktorí sa zaoberajú výtvarným šperkom a priestor na tvorivú prácu nachádzajú v zlatníckej dielni Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici. V rámci 24. ročníka podujatia predstavia svoje autorské koncepty, realizácie solitérov i kolekcií výtvarníci medzinárodného zloženia: renomovaná bulharská autorka Mirena Zlateva, mladí českí šperkári Martin Grosman a moskovská rodáčka Olga Chereshneva, Fruzsi Fekete z Maďarska a slovenskí autori Lucia Babjaková, Ján Jánoš a Eva Hegedűsová, pôsobiaca v Prahe.
Okrem autorských námetov a tradične spracovávanej témy vychádzajúcej z Genia Loci historického mesta Kremnica či vytvorenia spoločného šperku, výtvarníci v šperkoch reagujú aj na špeciálny lajtmotív aktuálneho ročníka sympózia – Zlatý mýtus. Výsledky šperkárskeho sympózia budú do konca septembra prezentované v numizmatickej expozícii NBS-Múzeum mincí a medailí Kremnica.

24. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici 2018
Výstavný kabinet numizmatickej expozície Líce a rub peňazí

Vernisáž výstavy: 11. 7. 2018 o 17:00
Trvanie výstavy: 12. 7. – 30. 9. 2018
Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská

Projekt organizovaný Združením šperkárov AURA z verejných zdrojov podporili
Fond na podporu umenia a Fond výtvarných umení.


 

12.7. - 30.11.2018  

Múzeum dopravy v Bratislave

21.august 1968 Bratislava

Tento dátum sa Slovákom aj Čechom vryl do pamäti vtrhnutím vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Nádeje vkladané do obrodného demokratizačného procesu v spoločnosti boli intervenciou zmarené. Výstava pripomenie dobu, udalosti a momenty z bežného života ľudí pred päťdesiatimi rokmi.


 

13.7. - 31.8.2018  

Kaštieľ Stropkov

In arte voluptas – Pôžitok z umenia. Výstava historických hodín

Výstava predstaví funkčný a zároveň umelecky a remeselne významný prvok domácností vyšších spoločenských vrstiev. Medzi hodinami sa objavia skutočné umeleckohistorické klenoty zo zbierok KM - Tripolitana v Prešove a v Hanušovciach n. T.


 

13.7. - 31.8.2018  

Kaštieľ Stropkov

Modlitba v dreve vpísaná

– výstava ikon Jaroslava Popovca


 

13.7. - 9.9.2018  

ORTHS_13.7.2018_pozvanka.jpg

Záhorské múzeum v Skalici

ORTHS, Obrazy a objekty

Vernisáž výstavy v piatok 13. júla 2018 o 16:00
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková
Kultúrny program: Akordeónové zoskupenie ZUŠ Senica (Martin Čas, Martin Jediný, 
Mgr. Anna Rýzková)

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo na letnú turistickú sezónu sviežu a širokou diváckou obcou kladne akceptovanú výstavu, tematizujúcu krajinu, prírodu a naturálny svet vôbec. Je usporiadaná k životnému jubileu maliara a člena Umeleckej besedy slovenskej, pedagóga ZUŠ Senica, fotografa a kurátora Galérie ZUŠ Senica, dlhoročného zapáleného aktivistu výtvarnej kultúry Štefana Ortha st. (1943 Gajary). Výstava je koncipovaná ako family prezentácia; autor konfrontuje svoje najnovšie maliarske aktivity v kontexte tvorby svojich dvoch synov, ktorí sa popri profesijnej aprobácii – reštaurovaní – venujú i voľnému prejavu. 
Spoločnou platformou známej umeleckej rodiny, ktorej korene siahajú až k Martinovi Benkovi, je príbuzná žánrová či námetová akcelerácia diela, tiež rešpekt k estetickým hodnotám na báze zväčša senzuálnych východísk i proporcionálneho dialógu obsahu a klasickej vizuálnej formy. Jednotlivé výtvarné programy sú však názorovo značne diferencované. 
Sofistikované, koloristicky plne ozvučené maliarske dielo Štefana Ortha st. je pevne limitované poetikou lokálnej a citovo ukotvenej krajiny už päť desaťročí. Popri trvalej inšpirácii záhorskou nížinou súčasná výstava prináša i nový motivický okruh, tentoraz nezvykle inšpirovaný hornatým terénom Malej Fatry. Oproti autorovej vecno-poetickej citácii reálneho senzuálneho podnetu stojí sugestívna, imaginatívna línia reštaurátora Štefana Ortha ml. Reflektuje krajinu ako rozmarnú hru ilúzií, javisko pre mysteriózne divadlo nespútaných prírodných síl, expanziu halucinogénneho svetla, scénu pre tajomstvá javového sveta. Sochárska skúsenosť Martina Ortha generuje jeho vizuálne reakcie smerom ku koncentrovanejšiemu, minimalisticky a znakovo motivovanému tvarosloviu rovnako v 3D podobe ako v obrazovej ploche. Obsahové i významové súvislosti tvorby sa dlhodobo pohybujú v okruhu kozmogonických mytológií, okolo otázok zrodu i nekonečna, vesmírneho i ľudského bytia. 
Výstava pod príznačným názvom ORTHS je dokladom úspešného kontinuálneho vzťahu k fenoménu, deklasovanému často ako tradičný, „out“, i príkladom jeho stálej aktuálnosti v rôznorodých a autenticky signovaných výtvarných programoch.


 

15.7. - 30.9.2018  

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

Svet v ukrajinsko-slovenských farbách

Výstavu tvorí 38 maliarskych diel od 16-tich autorov: Š. Hapák, I. Šafranko, M. Dic, A. Gaj, Juraj Kresila, Michal Čabala a iní, ktoré boli vytvorené v období od 20-tych po 80-te roky minulého storočia.


 

15.7. - 31.12.2018  

SNM-Múzeum rusínskej kultúry

Detský svet - bábiky a hračky

Výstavu pripravilo SNM-Múzeum rusínskej kultúry spolu s pani Alicou Tokarčíkovou, zberateľkou a vystavovateľkou bábik a hračiek.


 

16.7. - 31.8.2018  

5plus5_plagat.jpg

Považské múzeum v Žiline

5 + 5

Dvaja žilinskí výtvarníci, dva rozdielne výtvarné prístupy a 10 prác inšpirovaných lokálnou faunou a slovenskými pohoriami. To je Výstava 5+5, ktorú si môžete už od 16. 7. 2018 pozrieť v kaplnke Budatínskeho hradu.

David Reitšpís je žilinský výtvarník zameriavajúci sa na tvorbu drevených plagátov s využitím kombinácie CNC vypaľovania a farby. V tomto procese hľadá rovnováhu medzi celkovou symetriou a konkrétnym tvarom. Jeho ťažiskovými témami sú príroda a železnice. Na výstave prezentuje päť koncepčných grafík s motívom kopcov slovenských pohorí. Medzi inými napríklad Malý Kriváň, Rysy či Ďumbier. (davidreitspis.com)

Druhým výtvarníkom je Peter Pyppo Dlhopolček, grafický dizajnér a výtvarník zo Žiliny, zakladateľ ateliéru Profigrafik.sk. Ako dizajnér sa venuje okrem iného najmä 2D grafike a ilustrácii. Vystavované plagáty z jeho dielne sú na tému fauny žijúcej v Budatínskom parku. Pre túto výstavu vytvoril sériu s použitím vektorovej grafiky. Nájdete na nej pinku lesnú, užovku či netopiera Raniaka hrdzavého. (profigrafik.sk)

Výstava bude prístupná verejnosti od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018 , otvorené celý týždeň od 9.00 do 17.00 hod. Viac informácií získate priamo v Budatínskom hrade alebo na webovej stránke www.pmza.sk a www.profigrafik.sk.


 

19.7. - 19.9.2018  

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Floriána

– fotografická výstava, predstaví zaujímavé vzácne rastliny našej prírody
- vernisáž 19. júla o 15:00


 

25.7. - 5.9.2018   18:00

MMB150_letak_hovory_web.jpg

Múzeum mesta Bratislavy

Hovory zo Starej radnice

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY OSLAVUJE SVOJICH 150 AJ POČAS KULTÚRNEHO LETA 2018

HOVORY ZO STAREJ RADNICE – 25. 7. 2018 pokračujú, nádvorie Starej radnice, 18:00. Z technických príčin meníme tému!

Vstup na voľnú vstupenku. Záujemcovia ju môžu získať v pokladni múzea v Starej radnici alebo pred podujatím pri oboch bránach vedúcich na nádvorie Starej radnice.

Dramaturgia programov Múzea mesta Bratislavy v jubilejnom roku sa viac ako inokedy sústreďuje na sprístupňovanie výsledkov 150-ročnej zbierkotvornej a odbornej činnosti. Múzeum prezentuje ako verejnú inštitúciu prostredníctvom stálych expozícií, jubilejnej výstavy, publikačnej činnosti, popularizácie zbierkového fondu a ďalších jeho činností, ktoré podporujú vzdelávanie, zábavu, relax...

Počas Kultúrneho leta 2018 na nádvorí Starej radnice Múzeum mesta Bratislavy pripravilo cyklus Hovory zo Starej radnice. Upozorňujeme, že z technických príčin odznie téma, ktorá bola pripravená september. Príde k zámene tém a o „hovory“ neprídete!

Vymenená téma: 25. 7. 2018  Maroš Schmidt Beáta Husová Aby múzeum bolo pre všetkých.

V poradí tretí večer bude sprevádzať návštevníka po zákulisí múzeí. Opäť si pripomenie novú publikáciu MMB Vo víre dejín venovanú 150. výročiu založenia múzea. Publikácia je počas „hovorov“ dostupná a je možnosť si ju kúpiť v pokladni MMB.
Obsahom rozhovorov sú témy z dejín Bratislavy a najmä Múzea mesta Bratislavy,  ktoré nie sú obsiahnuté v novej publikácii MMB k 150. výročiu Vo víre dejín.
Prísľubom kvalitných posedení sú debaty odborníkov zaoberajúcich sa dejinami mesta, ale aj šírením a popularizáciou histórie, tak ako to ponúkne vyššie uvedená téma. Vedeckým témam vedia dať zároveň ľudský rozmer a z viacerých aspektov priblížia život v meste v období od založenia múzea. Bonusom podujatí je príjemné prostredie na nádvorí Starej radnice.

Rozprávania sú obohatené o hudobné predely pozostávajúce s evergreenov púšťaných na dobových gramofónoch. Zárukou kvality je dizajnér a vedúci Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt. Rozpráva so zanietením o hudbe a jej nosičoch zo začiatku 20. storočia a je nezabudnuteľným prínosom podujatia.

Výbornú kávu, víno a iné produkty si možno zakúpiť priamo na nádvorí od personálu z Kaviarne Radnička – OZ INKLÚZIA, spoluorganizátora podujatia.  

TÉMY STRETNUTÍ

Programom sprevádza Dado Nagy, začiatok vždy o 18:00

Najbližšie stretnutie
25. 7. 2018  Maroš Schmidt, Beáta Husová
Aby múzeum bolo pre všetkých. Možnosti a formy približovania kultúrno-historického dedičstva

22. 8. 2018  Jozef Tancer, Elena Kurincová
Viacjazyčná Bratislava

5. 9. 2018 Viera Obuchová, Marta Janovíčková
Urbanizmus mesta Bratislavy


 

25.7. - 2.12.2018  

Malbou vanie.jpg

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Maľbou vanie, sochou mrazí... (slovenský sochobraz)

Vernisáž výstavy: streda 25. júla o 17:00

Autor a kurátor: PhDr. Vladimír Beskid – GUS
Produkčná spolupráca: Mgr. Lenka Králová – GUS

Premiérový výstavný projekt Galérie umelcov Spiša pod názvom Maľbou vanie, sochou mrazí... predsta-vuje kurátorskú sondu do aktuálneho diania na slovenskej výtvarnej scéne v oblasti maľby a sochárstva. Výstava prináša otvorenú konfrontáciu rozličných podôb súčasnej maľby a sochy v dielach 12 umelcov strednej generácie, ktorí dnes spolu vytvárajú mozaiku slovenského „sochobrazu“.  Výstava je realizovaná v rámci cyklu výstav TÉMA, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V kontexte galerijnej dramaturgie upresňuje riaditeľka GUS Mgr. Lucia Benická: „Cieľom výstavného cyklu TÉMA je prezentovať originálne a kvalitne odborne spracované produkcie s unikátnym kurátorským rukopisom. “Sochobraz“ je výrazným osviežením výstavného programu s prelínaním sochy i maľby:  stáva sa výskumnou sondou tvorby strednej a mladej generácie na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne. Súčasťou projektu bude katalóg, prednášky i vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny.

GUS je ideálna platforma na toto tvorivé stretnutie – poskytuje aj možnosti prezentácie diel v exteriéri, v galerijnej záhrade sôch.“

Výstava sa sústreďuje predovšetkým na strednú a mladú generáciu slovenských výtvarníkov/-čok, narodených v 70. a 80. rokoch minulého storočia a to od najstaršieho Marka Blaža (1972) až po zástupcu najmladšej generácie Rastislava Podhorského (1990). Ide  teda o generáciu, ktorá nastúpila na našu výtvarnú scénu po roku 2000 a výrazne spolu vytvárala jej podobu aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Tento výstavný „rozhovor“ prináša súčasný výtvarný jazyk v oblasti maľby a sochárstva a celú škálu autorských prístupov.  Ako uvádza autor a kurátor projektu PhDr. Vlado Beskid: Jedným zo zámerov výstavy je  predstaviť  a formátovať súčasnú problematiku figúry, figurálnosti a odtlačkov telesnosti v dnešnej maľbe a soche, otvorenie rodových otázok a ich kritické reflektovanie v „mocenskom“ priestore galérie. V neposlednom rade výstava prezentuje aj stretnutie a porovnanie dvoch výtvarných škôl na Slovensku, absolventov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (Blažo, Černušák, Demeter, Kvetan, Podhorský, Šille, Trubač) a košickej Fakulty umení Technickej univerzity, predovšetkým Katedry výtvarných umení a intermédií (Dovičáková, Vasilko, Zelinka, Žáková).“

Na základe istých príbuznosti umeleckých prístupov a spôsobov uvažovania sú výtvarné diela autorov/-riek na výstave delené do troch nosných blokov:

I. Extrovertné maliarske pole – premietanie do súčasnej maľby globálneho sveta masmediálnych informácií, politicko-sociálnych otázok, vstup počítačových dát a manipulácií, kritické reflektovanie dneška a pod. (M. Blažo, M. Černušák, L. Dovičáková, E. Šille).           

II. Vnútorný svet maľby – introvertná línia maľby, skúmanie vlastného média  a jeho jazyka; vzťahovanie sa  k dejinám umenia; materiálové a priestorové vykročenie z tradičnej obrazovej kultúry a pod. (M. Blažo, F. Demeter, R. Podhorský, J. Vasilko).

III.  Rozbitá schránka telesnosti – vo sfére sochy ide o „rozptýlené“ pole modelovania prístupov v priestore – od sochy, objektu k inštaláciám a prostrediam; fragmentárnosť a tvarový morfing sochárskej formy; príklon k figurálnosti a telesnosti atď. (V. Frešo, M. Kvetan, M. Trubač, J. Zelinka, V. Žáková).


 

26.7. - 25.9.2018  

Rožňava vo výtvarnej fotografii.jpg

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Rožňava vo výtvarnej fotografii

V Galérii Baníckeho múzea bude vystavovať svoje fotografie rožňavský Fotoklub PIX-XL Rožňava. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. júla o 17:00.

„Na každej fotke sú aspoň dvaja – fotograf a divák.“ (A. Adams)

Rožňava má, čo ponúknuť, vie očariť bohatou históriou, impozantnou architektúrou, budovami, námestím, charakteristickými uličkami, tajomnými zákutiami....
Starobylá kalvária, katedrála, veže kostolov, dominantná Strážna veža – miesta, ktoré denne vidíte, prešli ste okolo nich nespočetne veľakrát, poznáte ich.
Kolekciou „Rožňava vo výtvarnej fotografii“ sa snažíme prelomiť toto každodenné pozeranie na naše mesto, ponúknuť iný pohľad na poznané, ukázať menej atraktívne rôznym spôsobom, nevidieť iba architektúru, ľudí, kvety, stromy, krajinu... ale uvidieť farby, svetlo, tiene, cítiť vôňu, rozlišovať tvary, línie, vnímať atmosféru, zamyslieť sa a hľadať fotografované, nájsť miesta z ktorých pohľad vznikol.

„Keď sa dvaja pozerajú na to isté, nikdy nevidia to isté.“

Andrea Gibasová
Fotoklub PIX-XL Rožňava

So svojou tvorbou sa  predstavia členovia Fotoklubu PIX-XL Rožňava: Andrea Gibasová, Peter Henriczy, Pavol Horváth, Ivan Kerekeš, Štefan Kesi, Gejza Kolesár, Peter Maxin, Jaroslav Ujházy a Ladislav Viszoczky. Výstava Rožňava vo výtvarnej fotografii potrvá od 26.7.2018 do 25.9.2018 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25 Rožňava. Vernisáž výstavy sa uskutoční 26.7.2018 o 17:00 hod. O príjemnú atmosféru na vernisáži sa postarajú hudobní hostia Dušan Zatroch, Peter Henriczy a Marieta Roxerová.


 

31.7. - 30.9.2018  

Japonské remeslá.jpg

SNM - Sídelná budova, Bratislava

Umelecké remeslá japonského regiónu Tóhoku

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR a spoločnosťou Japan Foundation dňa 31. júla 2018 o 17:00 slávnostne otvorí novú výstavu Umelecké remeslá japonského regiónu Tóhoku. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 1. augusta do 30. septembra 2018 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Výstavný projekt autora Rjúiči Macubaru z dielne Japan Foundation bol zostavený na počesť regiónu Tóhoku, zasiahnutého v roku 2011 prírodnou katastrofou – zemetrasením a vlnami cunami. Udalosti mali na kraj známy horskými a prímorskými scenériami s bohatou miestnou kultúrou a históriou nedozerné následky. Katastrofa ťažko poznačila ľudovú kultúru a remeselnú výrobu, časť kultúrneho dedičstva sa stratila nenávratne. Tradičnú remeselnú výrobu v regióne „vrátila do života“ skupina umelcov združených okolo hnutia Mingei pod vedením Sóecu Janagiho. Umelci nadšení krásou remesiel neznámych ľudových majstrov cestovali po krajine a zbierali remeselné výrobky a nástroje, ponúkali poradenstvo ohľadom zachovávania tradičných vzorov a foriem, ale aj v oblasti vytvárania nových návrhov. Vďaka hnutiu Mingei sa tak tradícia miestnych ľudových remesiel zachovala do súčasnosti.

Výstava v Slovenskom národnom múzeu prezentuje odvetvia zaniknutej i obnovenej umeleckej remeselnej výroby regiónu Tóhoku – keramiku, lakované artefakty, textílie, liatinové predmety, výrobky z dreva, kôry, bambusu. Z pôvodne veľkého remeselného bohatstva predstavuje predovšetkým diela, ktoré sa pomerne dobre zachovali do súčasnosti. Návštevníkov zoznamuje s remeselnými technikami, funkčnou krásou náradia a výrobkov každodennej potreby používaných v Japonsku od nepamäti, ktoré vyzdvihujú ľudovú múdrosť národa, sedliacky rozum ľudí žijúcich v súlade s prírodou, ich zručnosť, šikovnosť a majstrovstvo dedené z generácie na generáciu. Okrem tradičnej výroby sú vystavené aj remeselné práce umelcov, ktorí sa majstrovstvom a tradičnými technikami miestnych remeselníkov inšpirovali a odrážajú tak kultúrnu klímu a ducha tohto pozoruhodného japonského regiónu.

Pôvodca výstavného projektu – nadácia Japan Foundation, je špecializovanou verejnou inštitúciou, založenou v roku 1972 na podporu a propagáciu porozumenia medzi krajinami prostredníctvom kultúrnych výmen. Vyvíja snahu o nadviazanie medzinárodného dialógu na poli umenia a kultúry, podporuje výučbu japonského jazyka v zahraničí, japonské štúdiá a intelektuálne výmeny. Nadácia aktívne spolupracuje s múzeami v zahraničí, poskytuje im širokú ponuku výstav zameraných na tradičné aj na súčasné umenie. Organizuje putovné výstavy zostavené z vlastných zbierkových fondov, ktoré cestujú po celom svete.


 

1.8. - 31.8.2018  

SNM-Spišské múzeum

Miznúca krása

Július Értekeš (1910 – 1995)Walerian Kasprzyk (1912-1992)
SNM-Spišské múzeum v spolupráci s Muzeom im. Stanisława Fischera v Bochni pripravilo výstavu dvoch maliarov - súputníkov, ktorý sa nikdy nestretli, no ich tvorbu spája láska ku krajine, mestu a vidieku.


 

1.8. - 31.8.2018  

Solivar v Prešove

Fata morgana

Výstava tvorby českého maliara, grafika a sochára Jiřího Mášku. Na výstave budú prezentované jeho diela obrazov a sôch.

Vernisáž výstavy: 1.augusta o 17:00

Vstupné: 1,- €


 

1.8. - 2.9.2018  

Kosuthova DFLV 2018 Pozvanka.png

Tekovské múzeum v Leviciach - Dituria SC

Elena Košúthová: August 1968 v Leviciach

Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. augusta o 16:00.


 

1.8. - 1.11.2018  

Svet macíkov.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach - Kapitánska budova

Svet macíkov

Zo súkromnej zbierky Anny Szóda z Maďarska.


 

1.8. - 2.12.2018  

Jubilanti 2018.jpg

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Jubilanti 2018

Galéria umelcov Spiša uvádza výstavný projekt JUBILANTI 2018, prezentujúci vybrané diela 14-tich jubilujúcich autorov a to v rámci odborného výskumného projektu, realizovaného od roku 2012.

Vernisáž výstavy:  streda, 22. 8. 2018 o 17:00
Kurátorka projektu:  Mgr. Mária Šabľová – GUS

Galéria umelcov Spiša od roku 2012 realizuje odborný výskumný a výstavný projekt pod názvom JUBILANTI, ktorého cieľom je zhodnotiť zbierkový fond galérie a doplniť zbierkotvornú koncepciu o aktuálne okruhy. Doposiaľ bolo odborne spracovaných 95 autorských profilov z celkového objemu 230 umelcov zastúpených v zbierke a to nielen výstavne, ale aj v publikáciách: 25x25, Jubilanti 2013 – 2014Jubilanti 2015 – 2016.

V roku 2018 si pripomíname výročia narodenia 38 autorov zo zbierky galérie, z ktorých výstava uvádza 14 vybraných profilov: Andor Borúth (*1873 – †1955) – 145. výročie, Vladimír Broniševský (*1953) – 65. výročie, Tomáš Cetera (*1983) – 35. výročie, Jozef Fabini (*1908 – †1984) – 110. výročie, František Guldan (*1953) – 65. výročie, Tibor Gurin (*1933) – 85. výročie, Július Jakoby (*1903 – †1985) – 115. výročie, Petr Jedlička (*1953 ) – 65. výročie, Robo Kočan (*1968) – 50. výročie, Štefan Kovaľ (*1953) – 65. výročie,  Peter Pollág (*1958) – 60. výročie, Peter Roller (*1948) – 70. výročie, Andrej Rudavský (*1933 – †2016) – 85. výročie, Emil Sedlák (*1938) – 80. výročie.

 

Kurátorka výstavy − Mgr. Mária Šabľová uvádza:  „Cieľom výstavy je generačná, ako i  výtvarná rôznorodosť a prezentácia autorov, z ktorých niektorí neboli v posledných rokoch profilovo uvedení v galerijnej dramaturgii.  Vo výbere je maliarstvo, kresba, grafika, fotografia i plastika. Koncepcia výstavy je rozdelená na autorov, ktorých nedožité výročie si pripomíname v tomto roku a autorov, ktorí oslavujú životné jubileum. Výber diel reprezentuje charakter tvorby jednotlivých umelcov. 26 diel 14 jubilantov je iba zlomkom z celkového počtu 291 zbierkových predmetov týchto umelcov, ktoré sa nachádzajú v depozitári.“

Najstarším autorom je Andor Borúth, ktorý by sa v tomto roku dožil 145 rokov. Bol figuralistom i krajinárom, vo svojej tvorbe sa však prevažne venoval portrétom. Najmladším umelcom je Tomáš Cetera, ktorý maľbou vytvára ilúziu priestorovej inštalácie. Krajinu východného Slovenska na dielach zobrazili Jozef Fabini a Július Jakoby, abstrakciu zastupujú diela Vladimíra Broniševského a Štefana Kovaľa. Abstraktné reflexie Františka Guldana podčiarkuje vlastná autorská technika – patinovaná asambláž. Expresia využívaná v dielach Petra Jedličku, Petra Pollága Emila Sedláka je vyjadrením ich vnútorných pocitov. Fotografia je zastúpená tvorbou Roba Kočana, ktorý vytvára imaginárne obrazové svety. Insitu zastupuje dielo Tibora Gurina. Komorná bronzová plastika Andreja Rudavského je charakteristickým vyjadrením jeho tvorby v metaforickom stvárnení. Neexistujúce krajiny zas zobrazujú poštové známky Petra Rollera.

Krajinomaľba, portréty a abstrakcia tvoria gro žánrov vystavených diel, kde sa prepájajú aj jednotlivé techniky s maliarskym nadaním autorov: výsledkom sú majstrovské diela, prinášajúce nezabudnuteľný zážitok. Súčasťou výstavy je exteriérová inštalácia jubilujúceho keramikára Petra Smika (50) SRDCIA v Záhrade umenia.


 

1.8.2018 - 20.1.2019  

Modrotlač.jpg

Podtatranské múzeum v Poprade

Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici


 

2.8. - 30.8.2018  

Kaštieľ a archeopark Hanušovce nad Topľou

Prázdniny v praveku

Remeslá v archeoparku/dielni.
Každý augustový štvrtok.


 

2.8. - 9.9.2018  

Príroda objektívom.jpg

SMOPaJ, Liptovský Mikuláš

HRA?ČI – Príroda objektívom umeleckého fotografa

Pozývame Vás na výstavu HRÁ?ČI – Príroda objektívom umeleckého fotografa autorky Violy Krupovej, ktorá bude prezentovaná verejnosti v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4 v dobe od 2. augusta 2018 do 9. septembra 2018. Zároveň Vás pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 2. augusta 2018 o 15:00.


 

2.8. - 30.9.2018  

Lučenec - Kalinovo.jpg

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018

Výstava z tvorivého pobytu umelcov.
Vernisáž výstavy: 2. 8. 2018, o 16:30 v NMG v Lučenci (Kubínyiho nám. 3).

Účastníci: Pim Sudhikam (Thajsko), Andrea Čepiššáková (Slovensko), Lucia Fabiánová
(Slovensko), Nico Krebs (Švajčiarsko), Tayio Onorato (Švajčiarsko), Svätopluk Mikyta (Slovensko)
Leto 2018 sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci nesie v znamení keramiky. Dňa 9. júla sa opäť začal v kalinovskom Žiaromate už tradičný tvorivý pobyt umelcov – Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo. Toto podujatie toho roku jubiluje – keďže jeho tradícia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už 30 rokov (od r. 1989). Počiatočné ročníky Keramického sympózia boli rozsiahlejšie – vďaka ešte vtedy fungujúcim viacerým keramickým závodom (v Tomášovciach, Vidinej, Kalinove a Lučenci). Aj napriek nepriaznivým podmienkam však sympózium dokázalo prežiť a prispieva neustále k vývoju umeleckej keramiky na Slovensku. Ide o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde, jedinečné svojho charakteru. Hlavným organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s . Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu Žiaromat a.s. Kalinovo, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Jubilejného 30. ročníka sa zúčastňujú umelci v medzinárodnej zostave - Andrea Čepiššáková, Lucia Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo Slovenska sú už známymi tvárami na pôde slovenskej keramiky, ako aj na našom sympóziu. Umelecká dvojica Nico Krebs a Tayio Onorato prišla zo Švajčiarska, kým Pim Sudhikam pricestovala na Slovensko po prvýkrát z ďalekého Thajska.

Diela vytvorené na 30. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.
K jubilejnému ročníku bude vydaná aj rozsiahla publikácia, ktorá predstaví túto, na Slovensku unikátnu zbierku keramiky, budovanú počas 30 ročníkov sympózia.


 

3.8. - 31.8.2018  

Premietanie - august 2018.jpg

Tekovské múzeum v Leviciach

Premietanie v hradnom amfiteátri - august 2018

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozývajú v mesiaci august 2018 každý piatok o 21:00 do hradného amfiteátra na premietanie filmu pod hviezdnou oblohou.


 

3.8. - 16.9.2018  

Viktor Freso 2018.jpg

Tatranská galéria v Poprade

Viktor Frešo: Od Tatier k Dunaju

Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Beskid

Vernisáž výstavy: 3. augusta 2018 o 17:00

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tatranská galéria v Poprade  v rámci svojej výstavnej dramaturgie prezentovať popredné osobnosti slovenskej scény prináša prvú prierezovú výstavu intermediálneho umelca VIKTORA FREŠA (*1974), ktorý patrí k neprehliadnuteľným postávam na českej a slovenskej výtvarnej scéne.  Po absolvovaní pražskej AVU (2005) sa stáva výrazným predstaviteľom nastupujúcej generácie a čoskoro sa etabloval aj v širšom stredoeurópskom kontexte.

Individuálna výstava Viktora Freša prináša jeho aktuálne výtvarné myslenie. Teda koncentruje sa predovšetkým na jeho materiálne kľúčové sochárske práce – prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách. Práve spojenie post-konceptuálnych  a punkových prístupov vytvárajú  osobitú poetiku jeho umenia surových gest. Jednak  je tu pritom jednoduchá jasná idea, riadený proces a  minimalistická  forma (kocka, rampa, konštrukcia) a jednak kontra v podobe rebélie, radikálneho gesta, rezu a prekračovania hraníc (textové odkazy, sprejové škrtance, expresívne gestá, deštrukcia formy a pod.) Na jednej strane  teda stojí racionálny koncept, analýza a jasná materiálová artikulácia, na strane druhej spontánnosť, „výtržnícka“ rezkosť  nahnevaného muža, ale aj hravosť a ľahkosť podania. Práve istá zrážka materiálov a provokatívne gesto vytvára charakteristické Frešove vizuálne rozhranie. S istou dávkou irónie, vtipu a potrebného dištancu Frešo vytvára celý rad nefunkčných objektov, novotvarov a kolíznych situácií.  Ide o hraničnú formu sochy a jej akceptovateľnosti: post-minimalistická forma a obsahová vyprázdnenosť s fragmentmi ready made. V poslednom období sa autor čoraz viac zaoberá tvorbou 3D novotvarov, ktoré reflektujú a artikulujú domáci meštiansky vkus, estetiku DIY, gýčovú kultúru a celkové dedičstvo východnej Európy. Frešo prezentuje sériu veľkorysých elementárnych objektov, v ktorých ide o hybridné spájanie prostých materiálov a kultúrnych kontextov: kombinácia hrdzavého železa a lesklej hliníkovej konštrukcie, sklenené tabule s gýčovými kvetinovými vzormi na palete, hybridné gitary a pod.

Viktor Frešo tak naďalej potvrdzuje svoju rolu intermediálneho umelca, ktorý dokáže naformátovať silné vizuálne prostredie s vysokým napätím. Jeho platformou však stále zostávajú  ele-mentálne gestá, konceptuálna irónia a oslobodzujúce smARTové hry....

Súčasťou vernisáže bude hudobné vystúpenie VENI30 [6] | Cave Songs
Branislav Dugovič – klarinet | Michal Matejka – elektrická gitara | Milan Osadský – akordeón | Daniel Matej – laptop, elektrosluch, live-elektronika, objekty, umelecké vedenie

Legendárny súbor súčasnej hudby v tomto roku oslavuje 30. narodeniny sériou koncertov po Slovensku. Do Tatranskej galérie zavíta s podmanivým mixom elektronickej a akustickej hudby z dielne Milana Adamčiaka, Nirmali Fenn, Daniela Mateja a Pedra Rebella.

Koncert sa koná v rámci projektu Nová hudba v Tatranskej galérii, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Hudobný fond.


 

9.8. - 1.9.2018  

KOMP 2018s.jpg

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

KOMP - panoráma súčasného umenia


 

9.8. - 2.9.2018  

V dvoch svetoch.jpg

Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM, Bratislava - Výstavný p

V dvoch svetoch. 25 nemeckých príbehov

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 9. augusta 2018 o 15:00 h v Slovenskom národnom múzeu vo Výstavnom pavilóne Podhradie v Bratislave.

Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v spolupráci s Pracovnou skupinou nemeckých menšín (AGDM) vo Federalistickej únii európskych národností (FUEN) dňa 9. augusta 2018 o 15.00 h slávnostne otvorí novú výstavu – V dvoch svetoch. 25 nemeckých príbehov. Interaktívnu výstavu „nemeckých menšín o nemeckých menšinách“ môžu návštevníci vidieť od 10. augusta do 2. septembra 2018 v SNM v priestore Výstavného pavilónu Podhradie na Žižkovej ulici v Bratislave.

V štátoch strednej a východnej Európy a v následníckych štátoch Sovietskeho zväzu v súčasnosti žije viac ako milión príslušníkov nemeckej menšiny. Menšiny vznikli v minulosti z dôsledku nemeckého osídľovania východných oblastí Európy, cielených vysťahovaleckých pohybov, zmenou hraníc a odsunmi, najmä po oboch svetových vojnách v 20. storočí. Ľudí žijúcich v zahraničí ovplyvňuje niekoľko kultúr a jazykov. Ich individuálna a kolektívna identita je formovaná sociálnym prostredím, výmenou s majoritnou spoločnosťou a možnosťami rastu vlastnej skupiny. Tvorí sa ako pocit príslušnosti k jednej alebo k viacerým skupinám či predstavám krajiny.

Nemecká identita ako menšina je mysliteľná len v kultúrnej a politickej interakcii s príslušnou väčšinovou spoločnosťou. Historicky sa vyvíjala väčšinou pod politickým tlakom a cenzúrou.  Od politického obratu v rokoch 1989 – 1990 je pozícia nemeckých menšín viac-menej stabilná, k čomu prispela aj politika spolkovej vlády na podporu Nemcov, ako aj nová otvorenosť krajín pôvodu voči menšinám. Príslušnosť k menšine dnes v mnohých štátoch určuje slobodný, novou európskou perspektívou ovplyvnený pocit identity a spolupatričnosti k národu.

Výstava v Slovenskom národnom múzeu prezentuje nemecké menšiny rôznych regiónov a spracováva ich spoločné znaky a rozdiely. Poskytuje informácie o dejinách osídlenia,  predstavuje činnosť jednotlivých menšinových zväzov a otvára otázku významu nemeckej identity. Projekt prostredníctvom 6 interaktívnych boxov oboznamuje návštevníkov s niekoľkými témami ako umenie, média, mládež a jej aktivity, existencia tradícií, udržiavanie nemeckého jazyka a náboženstvo.

Zhotoviteľom výstavného projektu je Pracovná skupina nemeckých menšín (AGDM) vo Federalistickej únii európskych národností (FUEN). Vznikol s podporou Ministerstva vnútra Spolkovej republiky Nemecko a od svojej prvej slávnostnej prezentácie v Berlíne na jeseň 2017 bol predstavený v mnohých európskych štátoch.


 

9.8. - 30.9.2018  

Štolcová.jpg

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica

Lýdia Štolcová: +-25

Otvorenie výstavy vo štvrtok 9. augusta 2018 o 17:00
Kurátorka Božena Juríčková

Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25 Lýdia Štolcová: +-25


 

10.8. - 30.9.2018  

Kaštieľ Stropkov

Tapisérie – tkaná krása

Vernisáž výstavy sa uskutoční o 16:00.


 

10.8. - 9.11.2018  

Peter Kovács - Garp.jpg

Hradné múzeum vo Fiľakove

Peter Kovács Garp: Krehké

Hradné múzeum vo Fiľakove otvára 10. augusta 2018 výstavu fiľakovského výtvarníka Petra Kovácsa Garpa s názvom „Krehké“. Výstavu umelca, známeho v kruhoch domáceho, ale už aj zahraničného publika, sprístupní inštitúcia pri príležitosti jeho okrúhleho výročia, počas konania kultúrneho festivalu XXVIII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo. Tvorca, ktorý je pôvodným povolaním grafikom, úspešne zúročuje svoje nadanie aj ako maliar, fotograf a sochár. Jeho diela sprvu charakterizovala najmä figuratívna tvorba, ale postupom času ju rozšíril o abstraktné prvky. V jeho tvorbe sa odzrkadľuje umiernený, ale emocionálne bohatý pohľad na okolitý svet. Záujemcovia budú môcť vidieť postavy obyčajných ľudí, či predmety každodenného života na veľkoplošných, až fotograficky verných plátnach predstavujúcich prevažne naturalistické diela, ktoré však neodzrkadľujú len skutočnú, očami vnímanú realitu. Na vystavených obrazoch uvidíme prenikavé pohľady a dynamické výjavy kolorované šedastými odtieňmi. Názvotvorným dielom výstavy je triptych, ktorý núti pozorovateľa k premýšľaniu o tom, ktorú postavu vystihuje najviac názov daného diela. Hlavná myšlienka výstavy slovami autora vyzýva k tomu, aby sme dávali pozor na druhých, na seba a na náš svet, pretože večná rovnováha môže byť vskutku veľmi krehká!
Vernisáž, ktorú bude sprevádzať vystúpenie miestneho hudobníka Pála Botosa, sa uskutoční o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Výstava bude sprístupnená do 9. novembra 2018.


 

21.8. - 30.9.2018  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia

Výstava venovaná 100. výročiu vzniku ČSR a 50. výročiu udalosti roku 1968 s dôrazom na región Spiš a SNV.
Slávnostné otvorenie výstavy 21. 8. 2018 o 16:00.


 

22.8. - 7.9.2018  

cesta lanoveho semienka plagat_mini.jpg

Múzeum slovenskej dediny, Martin

Cesta ľanového semienka

Viete, akú dlhú cestu muselo prejsť ľanové semienko, aby sa z neho stala napríklad niť? V Múzeu slovenskej dediny Vás v priebehu augusta a septembra zoznámime s prácami, ktoré súvisia so spracovaním a využitím ľanu.

Každú stredu, štvrtok a piatok v termíne od 22. 8. 2018 do 7. 9. 2018 vám naši demonštrátori postupne predvedú, ako sa ľan rosil, spracúval na trlici a šteti, ako sa priadla ľanová niť z kúdele či tkalo plátno na krosnách a hotové sa bielilo na slnku.

Formou tvorivých dielní budú pripravené aj ukážky predtkáčskych techník, kde si môžete utkať koberček na stolových krosnách, vyskúšať si, aký výrobok vzniká na forme na zápästky, zhotoviť si tkanicu pomocou prstov, krosienok, špuľky či doštičky.

Pripravené budú aj ukážky šitia ľanového textilu na šijacom stroji, ukážky paličkovania, vyšívania, ako aj ukážky tradičnej údržby bielizne a ukážky lisovania ľanového oleja.

Bližšie informácie o aktuálnom programe podujatia Cesty ľanového semienka sa dozviete na našej stránke muzeummartin.snm.sk alebo www.skanzenmartin.sk.

Podujatie je realizované v rámci cezhraničného projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PL-SK 01.01 00-120070/16-00 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.


 

24.8. - 30.9.2018  

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Obraz Slovenska v dejinách Československa / Prvá svetová vojna v regióne Hlohovca


 

ISSN 1336-4693

TopList - od 2.4.2004

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

podrobný kalendár

facebook - Muzeum.SK

facebook - Noc múzeí a galérií

Reklama

webygroup

1786834

14.8.2018
ÚvodÚvodná stránka