Podtatranské múzeum Poprad
* Podtatranske Museum Poprad

Podtatranské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 772 19 24, +421 52 772 18 74
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
Riaditeľka: +421 52 788 14 21, riaditel@muzeumpp.sk
Www: www.muzeumpp.sk

 

Otváracie hodiny

október - apríl: Ut-Pi 09.00 - 16.00 / So,Ne 12.00 - 16.00
máj - september: Ut-Pi 09.00 - 17.00 / So,Ne 13.00 - 17.00

Podtatranské múzeum v Poprade je počas štátnych a cirkevných sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

Stále expozície

Základné vstupné: 2 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 1 €

Výstava Kniežacia hrobka z Popradu

Dospelí 3 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,5 €

Zvýhodnené vstupné: Výstava Kniežacia hrobka z Popradu a prehliadka expozícií

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Tatry card platí len do expozícií múzea
Školské výpravy (len do expozícií): 0,70 €
Deti predškolského veku (do 6 rokov), doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM: bezplatne
Foto: 2 €
Kamera: 3 €
Vstup na výstavu Kniežacia hrobka z Popradu max. 20 osôb
NA VÝSTAVE JE FOTOGRAFOVANIE ZAKÁZANÉ !

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Podtatranské múzeumPodtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spiškej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely.

 


Expozície

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov, spoznať neandertálskeho človeka žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami pred 120 000 - 80000 rokmi.

 

Pravek a včasný stredovek pod Tatrami poskytuje v chronologickom slede najpravdepodobnejší obraz dejinného vývoja tohto regiónu od neskorého paleolitu (pred 10 000 rokmi) až po stredovek.

 

Poprad v storočiach približuje návštevníkom múzea bohatú históriu mesta Poprad a jeho blízkeho okolia od polovice 13. storočia do začiatku 20. storočia. Okrem historického vývinu a hospodárskeho rozvoja mesta mapuje i dejiny Uhorského karpatského spolku a Tatranského a Karpatského múzea (dnes Podtatranského múzea).

 

Príroda známa - neznáma prostredníctvom expozície sa návštevníci môžu oboznámiť s prírodou podtatranského regiónu. Pozostáva z troch ucelených častí: neživej prírody, botanickej a zoologickej.

 

Výroba Modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici
Expozícia predstavuje spôsob výroby a využitie modrotlače v odeve i interiéri. Doplnená je aj modrotlačiarenskými formami.

 

Ľudové plastiky sa nachádzajú v parku múzea, ktoré je postavené v pseudorenesančnom slohu.

 

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade

Súčasný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov).
Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, časopisov, máp, rukopisov, pohľadníc a albumov. Čo sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod.
V súčasnosti sa knižnica orientuje hlavne na získavanie regionálnej literatúry. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

 

Expozície v Spišskej Sobote - Mestskej časti Popradu na Sobotskom námestí 33

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
18.07.2013 21.09.2014 Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012

Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. Vo výnimočných pôdnych podmienkach v hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata. S pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediným svojho druhu v Európe. Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012 prezentuje laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s našimi odborníkmi i bádateľmi z ďalších štátov vykonávajú špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu. Celý nález bude po ukončení konzervácie koncom roku 2015 inštalovaný v Poprade ako unikátny pamätník dávnej histórie Slovenska.

 

Sprievodné podujatia k výstave KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU Konzervácia 2008 – 2012 (PDF)

 

07.05.2014 24.08.2014 Ukryté poklady

Ukryté pokladyPrvé písomné záznamy o pravekých pamiatkach na Spiši, máme už spred viac ako tristo rokov. Sú skromné, ale ďalšími storočiami sa množia a neraz razia cestu, ktorá upozorňuje na závažnosť ich existencie. V prvej polovici 17. storočia spomína známy kežmarský matematik, astronóm a geograf Dávid Fröhlich prehistorické nálezy.
Začiatkom 18. storočia píše rektor kežmarského lýcea Juraj Bohuš vo svojej „Historico Geographica Terrae Scepuslensis..., o existencii hradu, ktorý stál v pravekých časoch na mieste Jeruzalemského vrchu. Spomína, že na tomto mieste sa často nachádzajú staré mince (keltské a rímske). V roku 1726 v správe o činnosti evanjelických kazateľov na Spiši, uverejňuje Samuel Klein zmienky o hrude zlata na pozemku Donata Szakmaryho v Lučivnej. Nález zlatého drôtu v roku 1772 z Teplice pri Poprade, v roku 1774 z Popradu a z Lučivnej.
Nález z Teplice pozostával zo zlatého drôtu sformovaného ako ozdoba na hlavu. Tento nález bol zaslaný ako dar Márii Terézii do Viedne. Popradský nález z roku 1782 uvádza vo svojom topografickom popise popradskej kotliny Samuel Augustíny ab Hortis. Bol nájdený na popradskom Zamčisku pri Kvetnici, pri vytínaní starých pňov a koreňov v roku 1774. Pozostával z hrudy zlatého drôtu.
V prvej polovici 19. storočia vydala archeologická komisia maďarskej akadémie vied v Budapešti „Sprievodcu umeleckými starožitnosťami so zvláštnym pohľadom na Maďarsko.“ Medzi inými sú uvedené aj praveké náleziská zo Spišskej župy. Uvádza sa tu aj Poprad, kde bola nájdená zlatá niť a Spišská Teplica. Rozsiahly príspevok Ľudovíta V. Riznera o náleziskách starožitností v Uhrách, v ktorom opisuje známe archeologického lokality zo Spiša. Samuel Weber, významný regionálny historik, tiež zaznačil niekoľko pravekých nálezov, objavených náhodne v minulosti, občanmi Spišskej Belej. Spomína, že na začiatku 19. stor. tamojší občan G. Lingsch našiel značné množstvo zlatého drôtu, ktorý sa mu pri oraní zachytil na brány a ktorý neskôr predal za 60 rakúskych florénov. Ďalej uvádza, že v roku 1830 sa našlo množstvo bronzovej suroviny s hmotnosťou 2,5 kg.
Dobová tlač sa zmieňuje v roku 1880 o objave archeologických pamiatok z Popradu –Matejoviec, ktoré boli zničené, pretože skočili v zlievarni. Pozoruhodný prelom nastáva v 19. storočí, keď prírodné vedy zažívajú nový rozmach. Začínajú sa výskumy osídlenia pravekého človeka. Na Spiši je v tomto čase archeológia spojená s menami priekopníkov Floriana Rómera, Samuela Rotha, Alexandra Münicha, Michala Greisigera.
Výstava pozostáva z hromadných archeologických nálezov z obdobia eneolitu a bronzovej doby. Doplnená je pokladmi mincí z Batizoviec, Spišskej Teplice a Lomničky (okres Stará Ľubovňa). Vystavované predmety pochádzajú zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade a Múzea v Kežmarku. Je určená širokej laickej verejnosti a žiakom základných a stredných škôl, ako vhodné doplnenie učiva dejepisu.

 

01.07.2014 31.08.2014 Letná čitáreň 2014

Letná čitáreň 2014Podtatranské múzeum v Poprade otvára pre svojich návštevníkov, tak ako minulý rok, Letnú čitáreň v priestoroch átria budovy múzea v Poprade na Vajanského ul. 72/4 .
Čitáreň bude otvorená v mesiacoch júl - august každú stredu od 15 . 00 – 19. 00 hod.

Návštevníci budú mať možnosť posedieť si v príjemnom prostredí pod holým nebom, kde im bude k dispozícii množstvo publikácii z fondu muzeálnej knižnice. Ponuka zahŕňa najnovšie čísla regionálnych periodík, publikácie z edičnej činnosti múzea, ako aj najnovšie prírastky do fondu knižnice. Pre návštevníkov je pripravený zoznam literatúry z ktorého si môžu vybrať, ale v prípade konkrétnych požiadaviek a pri dodržaní pravidiel ochrany fondu, môžu študovať aj literatúru mimo ponuky.
V prípade nepriaznivého počasia budeme naše služby poskytovať v priestoroch študovne muzeálnej knižnice.
Tešíme sa na Vašu návštevu

V priebehu letných mesiacov prebehnú v Letnej čitárni tieto 4 prednášky:

I. 9. júl 2014 (streda) 20.00 h
„Politická situácia v Rakúsko - Uhorsku pred vypuknutím 1. svetovej vojny“

- prednáška pri príležitosti 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny
Prednášajúci: Mgr. Pavol Minarčák, Podtatranské múzeum v Poprade
Prvá prednáška Letnej čitárne Podtatranského múzea v Poprade v tomto roku, prináša mimoriadne aktuálnu tému stého výročia začiatku 1. svetovej vojny. Prednášajúci návštevníkom priblíži dôvody vypuknutia tohto veľkého konfliktu v kontexte zložitej politickej situácie v rámci vtedajšieho národnostne pestrého Rakúsko-Uhorska ako aj pozíciu samotnej monarchie v Európe na začiatku 20. storočia.

II. 23. júl 2014 (streda) 20.00 h
„Pohľady do stredovekých dejín Slovenska“

- prednáška spojená s prezentáciou rovnomennej publikácie a autogramiádou autora
Prednášajúci: doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Katedra archeológie FF UK Bratislava
Druhá prednáška Letnej čitárne Podtatranského múzea v Poprade v tomto roku, bude pri príležitosti prezentovania novej publikácie s názvom „Pohľady do stredovekých dejín Slovenska“, autora Michala Slivku, ktorý nás zoznámi so stredovekou duchovnou kultúrou na Slovensku.

III. 6. august 2014 (streda) 20.00 h
„Slovenské národné povstanie pod Vysokými Tatrami“

- prednáška pri príležitosti 70. výročia SNP
Prednášajúci: Dr. Ján Pavlovčin, OV SZPB Poprad
Tretia prednáška Letnej čitárne Podtatranského múzea v Poprade sa bude venovať aktuálnej téme Slovenského národného povstania, ktorého 70. výročie si pripomíname práve v auguste tohto roku. Prednášajúci priblíži rozhodujúce momenty príprav a priebehu SNP s dôrazom na podtatranský región. Záujemcovia o vojenskú históriu, ale aj široká verejnosť získa podrobnejšie informácie o organizátoroch Povstania, povstaleckých veliteľoch, vojenských jednotkách a obranných bojoch, Kežmarskej posádke, úlohe popradského letiska, zdravotníckom zabezpečení Povstania.

IV. 20. august 2014 (streda) 20.00 h
„ Pecha Kucha Night“

Posledná časť prednáškovej časti Letnej čitárne Podtatranského múzea v Poprade sa bude niesť v znamení podujatia s názvom „ Pecha Kucha Night“, ktoré predstaví viaceré príspevky. Jej hlavným poznávacím znamením je prezentácia pozostávajúca z 20 obrázkov. Každý z nich je zobrazený 20 sekúnd. Celková dĺžka každej prezentácie je teda rovnaká, a to 6 minút a 40 sekúnd. Medzi prednášajúcimi našej Pecha Kucha Night, nájdeme, výtvarníka, architekta, fotografa, predstaví sa aj zelený komunitný projekt a združenie so zaujímavým poslaním. Cieľom bude ukázať počas prezentácie svoje schopnosti, kreativitu, originalitu alebo aj radosť, ktorú daná "činnosť" prináša.

 

26.08.2014, vernisáž o 16.00 07.09.2014 Slovenské národné povstanie pod Vysokými Tatrami

Slovenské národné povstanie pod Vysokými TatramiVýstava pri príležitosti 70. výročia SNP bude prezentovať rozhodujúce momenty príprav a priebehu SNP s dôrazom na podtatranský región. Návštevník získa podrobnejšie informácie o organizátoroch Povstania, povstaleckých veliteľoch, vojenských jednotkách a obranných bojoch, Kežmarskej posádke, úlohe popradského letiska, zdravotníckom zabezpečení Povstania. Nebudú chýbať údaje
o partizánskych skupinách a ich veliteľoch, sovietskom vzdušnom moste na pomoc SNP, nacistických represáliách a obetiach SNP.
Výstava je pripravená v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!