Podtatranské múzeum Poprad
* Podtatranske Museum Poprad

Podtatranské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 772 19 24, +421 52 772 18 74
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
Riaditeľka: +421 52 788 14 21, riaditel@muzeumpp.sk
Www: www.muzeumpp.sk

 

Otváracie hodiny

október - apríl: Ut-Pi 09.00 - 16.00 / So,Ne 12.00 - 16.00
máj - september: Ut-Pi 09.00 - 17.00 / So,Ne 13.00 - 17.00

Podtatranské múzeum v Poprade je počas štátnych a cirkevných sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

Stále expozície

Základné vstupné: 2 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 1 €

Výstava Kniežacia hrobka z Popradu

Dospelí 3 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,5 €

Zvýhodnené vstupné: Výstava Kniežacia hrobka z Popradu a prehliadka expozícií

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Tatry card, Honba za pokladmi PSK platí len do expozícií múzea
Školské výpravy (len do expozícií): 0,70 €
Deti predškolského veku (do 6 rokov), doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM: bezplatne
Foto: 2 €
Kamera: 3 €
Vstup na výstavu Kniežacia hrobka z Popradu max. 20 osôb
NA VÝSTAVE JE FOTOGRAFOVANIE ZAKÁZANÉ !

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Podtatranské múzeumPodtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spiškej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely.

 


Expozície

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov, spoznať neandertálskeho človeka žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami pred 120 000 - 80000 rokmi.

 

Pravek a včasný stredovek pod Tatrami poskytuje v chronologickom slede najpravdepodobnejší obraz dejinného vývoja tohto regiónu od neskorého paleolitu (pred 10 000 rokmi) až po stredovek.

 

Poprad v storočiach približuje návštevníkom múzea bohatú históriu mesta Poprad a jeho blízkeho okolia od polovice 13. storočia do začiatku 20. storočia. Okrem historického vývinu a hospodárskeho rozvoja mesta mapuje i dejiny Uhorského karpatského spolku a Tatranského a Karpatského múzea (dnes Podtatranského múzea).

 

Príroda známa - neznáma prostredníctvom expozície sa návštevníci môžu oboznámiť s prírodou podtatranského regiónu. Pozostáva z troch ucelených častí: neživej prírody, botanickej a zoologickej.

 

Výroba Modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici
Expozícia predstavuje spôsob výroby a využitie modrotlače v odeve i interiéri. Doplnená je aj modrotlačiarenskými formami.

 

Ľudové plastiky sa nachádzajú v parku múzea, ktoré je postavené v pseudorenesančnom slohu.

 

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade

Súčasný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov).
Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, časopisov, máp, rukopisov, pohľadníc a albumov. Čo sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod.
V súčasnosti sa knižnica orientuje hlavne na získavanie regionálnej literatúry. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

 

Expozície v Spišskej Sobote - Mestskej časti Popradu na Sobotskom námestí 33

 

Kalendárium

 

Prednášky v múzeu na školský rok 2013/2014
Podtatranské múzeum v Poprade pre Vás a Vašich žiakov aj tento školský rok pripravilo množstvo zaujímavých prednášok. Prednášky sú určené organizovaným skupinám, žiakom základných a stredných škôl.
Podrobnosti o prednáškach v PDF

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
18.07.2013 15.06.2014 Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012

Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. Vo výnimočných pôdnych podmienkach v hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata. S pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediným svojho druhu v Európe. Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012 prezentuje laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s našimi odborníkmi i bádateľmi z ďalších štátov vykonávajú špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu. Celý nález bude po ukončení konzervácie koncom roku 2015 inštalovaný v Poprade ako unikátny pamätník dávnej histórie Slovenska.

 

Sprievodné podujatia k výstave KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU Konzervácia 2008 – 2012 (PDF)

 

28.11.2013 31.03.2014 Otec Husz

Otec Husz- pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza 28. novembra 2013:

15.00 Slávnostné odhalenie pamätnej tabule pred pomníkom Dávida Husza

15.30 Otvorenie výstavy "Otec Husz"

 

28.01.2014 27.04.2014 Kamenný herbár

Kamenný herbárFosílie listov drevín z treťohorného hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi príbuznými druhmi.
Túžba odhaľovať neodhalené a poznávať nepoznané je stará ako ľudstvo samo. Jedinečnú možnosť spoznávať mladotreťohorné rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na brehoch riek a jazier, či v lesoch na území Slovenska pred 13 až 14 miliónmi rokov poskytuje svojim charakterom ojedinelá výstava Kamenný herbár, zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
,,Prechádzku“ treťohorným pralesom sprostredkuje okolo 140 unikátnych exponátov nahosemenných, krytosemenných i výtrusných rastlín zalisovaných priamo v kameni v podobe listov, plodov, vetvičiek, ale aj fosilizovaných kmeňov a konárov drevín. Medzi vzácnymi skamenelinami určite zaujme vyslovene tropická flóra, napríklad škoricovník, hruškovec, ebenovník, lotos, ambrovník, ktorej nástupcovia sa dnes prirodzene vyskytujú v celkom iných zemepisných šírkach. Výstava zároveň poskytne príležitosť porovnania Kamenný herbár - tvorivé dielneneogénnych rastlín a ich dnešných príbuzných druhov prostredníctvom vylisovaných listov a plodov súčasníkov. Výber prezentovaných paleobotanických nálezov adekvátne doplní panelová časť obsahujúca okrem textových informácií aj obrazové rekonštrukcie treťohornej krajiny.
Výstava Kamenný herbár, ktorá bude sprístupnená v Podtatranskom múzeu v Poprade od 28. januára 2014, je určená širokej verejnosti, ale aj odborníkom z oblasti botaniky, paleobotaniky a klimatológie. Návštevníkom umožní poznávať druhovú pestrosť mladotreťohornej vegetácie a rozmanitosť rastlinných spoločenstiev, ktoré sa stali základom ložísk hnedého uhlia na hornej Nitre.

 

09.04.2014 16.04.2014 Veľká noc je pred dverami 2014Veľká noc je pred dverami 2014Veľká noc je pred dverami 2014

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!