Podtatranské múzeum Poprad
* Podtatranske Museum Poprad

Podtatranské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad

Tel.: +421 52 772 19 24, +421 52 772 18 74
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
Riaditeľka: +421 52 788 14 21, riaditel@muzeumpp.sk
Www: www.muzeumpp.sk

 

Otváracie hodiny

október - apríl: Ut-Pi 09.00 - 16.00 / So,Ne 12.00 - 16.00
máj - september: Ut-Pi 09.00 - 17.00 / So,Ne 13.00 - 17.00

Podtatranské múzeum v Poprade je počas štátnych a cirkevných sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

Stále expozície

Základné vstupné: 2 €
Deti, Študenti, dôchodcovia: 1 €

Výstava Kniežacia hrobka z Popradu

Dospelí 3 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,5 €

Zvýhodnené vstupné: Výstava Kniežacia hrobka z Popradu a prehliadka expozícií

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Tatry card platí len do expozícií múzea
Školské výpravy (len do expozícií): 0,70 €
Deti predškolského veku (do 6 rokov), doprovod ZŤP, preukaz ZMS, ICOM: bezplatne
Foto: 2 €
Kamera: 3 €
Vstup na výstavu Kniežacia hrobka z Popradu max. 20 osôb
NA VÝSTAVE JE FOTOGRAFOVANIE ZAKÁZANÉ !

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Podtatranské múzeumPodtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spiškej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely.

 


Expozície

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Gánovce - životné prostredie neandertálskeho človeka je jedinou expozíciou na Slovensku, v ktorej má návštevník možnosť prostredníctvom vystavených exponátov, spoznať neandertálskeho človeka žijúceho v oblasti pod Vysokými Tatrami pred 120 000 - 80000 rokmi.

 

Pravek a včasný stredovek pod Tatrami poskytuje v chronologickom slede najpravdepodobnejší obraz dejinného vývoja tohto regiónu od neskorého paleolitu (pred 10 000 rokmi) až po stredovek.

 

Poprad v storočiach približuje návštevníkom múzea bohatú históriu mesta Poprad a jeho blízkeho okolia od polovice 13. storočia do začiatku 20. storočia. Okrem historického vývinu a hospodárskeho rozvoja mesta mapuje i dejiny Uhorského karpatského spolku a Tatranského a Karpatského múzea (dnes Podtatranského múzea).

 

Príroda známa - neznáma prostredníctvom expozície sa návštevníci môžu oboznámiť s prírodou podtatranského regiónu. Pozostáva z troch ucelených častí: neživej prírody, botanickej a zoologickej.

 

Výroba Modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici
Expozícia predstavuje spôsob výroby a využitie modrotlače v odeve i interiéri. Doplnená je aj modrotlačiarenskými formami.

 

Ľudové plastiky sa nachádzajú v parku múzea, ktoré je postavené v pseudorenesančnom slohu.

 

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade

Súčasný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov).
Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, časopisov, máp, rukopisov, pohľadníc a albumov. Čo sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod.
V súčasnosti sa knižnica orientuje hlavne na získavanie regionálnej literatúry. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

 

Expozície v Spišskej Sobote - Mestskej časti Popradu na Sobotskom námestí 33

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
18.07.2013 21.09.2014 Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012

Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008 – 2012Záchranný výskum Archeologického ústavu SAV v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade pri stavbe priemyselného parku (2006) odkryl hrobku germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. Vo výnimočných pôdnych podmienkach v hĺbke 5 m sa dokonale zachovala zastrešená zrubová komora s dreveným sarkofágom spolu s vnútorným zariadením, koženými a textilnými zvyškami odevu zomrelého, ako aj s pozostatkami potravy v keramických i bronzových nádobách a prútených či lykových košíkoch. Napriek vykradnutiu hrobky súčasníkmi zomrelého sa našli aj ozdobné a úžitkové predmety z bronzu, striebra a zlata. S pohľadu zachovalosti drevenej architektúry a nábytku je kniežací hrob z Popradu jediným svojho druhu v Európe. Výstava „Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008-2012 prezentuje laickej verejnosti i odborníkom dobové doklady osídlenia regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. Konzerváciu i detailný výskum nálezu spolu s našimi odborníkmi i bádateľmi z ďalších štátov vykonávajú špecialisti zo Schleswig-Holsteinische Landesmuseen a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie zo severonemeckého Schleswigu. Celý nález bude po ukončení konzervácie koncom roku 2015 inštalovaný v Poprade ako unikátny pamätník dávnej histórie Slovenska.

 

Sprievodné podujatia k výstave KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU Konzervácia 2008 – 2012 (PDF)

 

11.09.2014, vernisáž o 16.00 26.01.2015 Reštaurovanie - remeslo, alebo umenie?

Reštaurovanie - remeslo, alebo umenie?Reštaurovanie kníh, knižných väzieb a listinných dokumentov ako súčasť ochrany kultúrneho dedičstva.Výstava je pripravená pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva Poprad 2014 a predstaví práce reštaurátorov:
Mgr. Alexandry Šamkovej
Mgr. Art. Štefana Kocku
Petra Ližbetina
Martin Petrinca


Návštevníci môžu obdivovať zreštaurované diela 16. storočia z historického knižničného fondu Podtatranského múzea v Poprade, mortuáriá zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a ďalšie práce reštaurátorov.

 

12.09.2014 21.09.2014 Dni európskeho kultúrneho dedičstva Poprad 2014

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Poprad 2014Podrobný program DEKD v Poprade v PDF

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!