Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava (OM) Dolný Kubín
* Orava Museum of P.O. Hviezdoslav (OM) Dolny Kubin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín

Sekretariát riaditeľky: +421 43 581 61 19
Tel.: +421 43 586 47 80, +421 43 582 20 60
E-mail: muzeum@oravskemuzeum.sk
E-mail Čaplovičova knižnica: biblioteka@oravskemuzeum.sk
Www: www.oravamuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Otváracie hodiny všetkých expozícií Oravského múzea P.O.Hviezdoslava v PDF

Literárne expozície v Dolnom Kubíne:
máj-október: Ut-So 8.00 - 16.00 / Ne 10.00 - 17.00
november-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00 / So-Ne - len ohlásené návštevy

 

História-popis

V roku 1980 sa uskutočnilo spojenie Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravského vlastivedného múzea, čím sa vytvorilo jediné múzeum na Orave pod názvom Oravské múzeum so sídlom v Dolnom Kubíne. V roku 1983 došlo k opätovnému premenovaniu múzea, a to na Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré tento názov nesie dodnes. Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava.
Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

 

Expozície

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií. Oravský hrad a Oravská lesná železnica patria k najnavštevovanejším expozíciam Oravy nielen v regionálnom ale aj v celoslovenskom význame. Ďalej sú to: Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne. Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je pokračovateľom Literárneho múzea, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Jedná sa o najstaršie literárne múzeum na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľad na život a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava.

Čaplovičova knižnica patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Jej zakladateľom bol Vavrinec Čaplovič z Jasenovej (5.8.1778-25.12.1853) - jeden z najväčších zberateľov kníh v 19. storočí na Slovensku, ktorý v roku 1839 venoval svoju zbierku Oravskej stolici. 

 

Oravská lesná železnica Tanečník, Oravská Lesná

 

Oravský hrad Oravský Podzámok

 

Florinov dom
Kohútov sad 8, 026 01 Dolný Kubín
Pamätná izba Teo H. FlorinaTel.: +421 43 586 54 61, +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
Po-Pi 08.00 - 16.00
Pamätná izba Teo H. FlorinaPamätná izba Teo H. FlorinaV prípade záujmu o prehliadku výstavy a pamätnej izby Thea H. Florina počas víkendu je možné nahlásiť sa vopred na tel. č. : 043/5864780 v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 h.
V objekte Florinov dom je sprístupnená rekonštrukcia izby, v ktorej prežil vyše 20 rokov básnik, redaktor, diplomat, kultúrno-výchovný pracovník a dlhoročný spoluorganizátor Hviezdoslavovho Kubína Theo H. Florin.

 

Pamätný dom Martina Kukučína
Jasenová 47, 026 01 Vyšný Kubín
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
máj - jún: Ut-Ne 08.30 - 16.00
júl - august: Ut-Ne 08.00 - 15.00
september - október: Ut-Ne 08.30 - 16.00
november - april: len ohlásené návštevy

Objekt je typickou dolnooravskou usadlosťou stredného roľníka z polovice 19.-teho storočia. Svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrastal veľký slovenský prozaik - realista Martin Kukučín. Expozícia v rodnom dome spisovateľa približuje jeho život a tvorbu.

 

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou Horou, Oravská Polhora
Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
15.april - oktober: Ut-So/Tu-Sa 09.00 - 16.30, Ne/Su 10.30 - 18.00
november - 14.april: len ohlásené návštevy

Expozícia situovaná v objekte hájovne, v krásnom prírodnom prostredí pod Babou horou, je venovaná jednému z najkrajších diel slovenskej poézie, Hviezdoslavovej epicko-lyrickej skladbe Hájnikova žena.

 

Expozícia Mila Urbana v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou Horou Oravská Polhora
Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
15.april - oktober: Ut-So/Tu-Sa 09.00 - 16.30, Ne/Su 10.30 - 18.00
november - 14.april: len ohlásené návštevy

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu, prekladateľa. Expozícia bola otvorená v roku 2012 a je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z jeho osobnej pozostalosti.

 

Kalendárium

 

Florinov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
11.04.2016, vernisáž o 16.00 22.05.2016 My školopovinní II alebo Späť do školských lavíc

My školopovinní II alebo Späť do školských lavícOravské múzeum P. O. Hviezdoslava 11. 04. 2016 otvára výstavu My školopovinní II pod popisným mottom Späť do školských lavíc. Naša výstava si kladie cieľ priblížiť návštevníkom vývoj školstva na Orave v povojnovom období v r. 1948 - 1989. Obsahuje stručný popis dejín školstva v tejto nedávno minulej historickej epoche, ktorá mala svoje klady i tiene. Prihliadame na miestne, regionálne podmienky. Nosnou časťou výstavy sú školské pomôcky, učebnice a reálie z školského prostredia, autentické predmety zo záujmových krúžkov, artefakty z činnosti vtedajších politických organizácií a ďalšie pamiatky, ktoré umožňujú si urobiť predstavu nie len o školách a vyučovacom procese, ale aj o mimoškolských aktivitách a výchovných činnostiach.

 

23.05.2016 29.05.2016 Zvláštni ľudia
Jediná zachovaná kolekcia 27 exponátov ľudských anomálií pochádzajúcich z antropologického múzea v Petrohrade.

Zoznámte sa s veľmi zvláštnymi ľuďmi – s osobami, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom.
Od pradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom výrazne vystupujúci z davu.
Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich zvláštnosťami. Z postihnutia takých ľudí často
pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako
dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, častokrát sa naučili i
neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov. Ponúkame Vám jedinečnú
možnosť spoznať týchto výnimočných ľudí na vlastné oči. Môžete sa tešiť na ľudí s dvomi hlavami, dvomi
tvárami, štyrmi očami, na niekoľko siamských dvojčiat alebo muža s vlčím syndrómom… Podľa dobových
zdrojov umelci v petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku, boli
použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravéľudské vlasy. Aj zásluhou toho
pôsobia sochy dokonale živým dojmom. Výstava je vďaka svojej téme unikátom.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!