Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava (OM) Dolný Kubín
* Orava Museum of P.O. Hviezdoslav (OM) Dolny Kubin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín

Sekretariát riaditeľky: +421 43 581 61 19
Tel.: +421 43 586 47 80, +421 43 582 20 60
E-mail: muzeum@oravskemuzeum.sk
E-mail Čaplovičova knižnica: biblioteka@oravskemuzeum.sk
Www: www.oravamuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Otváracie hodiny všetkých expozícií Oravského múzea P.O.Hviezdoslava v PDF

Literárne expozície v Dolnom Kubíne:
máj-október: Ut-So 8.00 - 16.00 / Ne 10.00 - 17.00
november-apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00 / So-Ne - len ohlásené návštevy

 

História-popis

V roku 1980 sa uskutočnilo spojenie Múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravského vlastivedného múzea, čím sa vytvorilo jediné múzeum na Orave pod názvom Oravské múzeum so sídlom v Dolnom Kubíne. V roku 1983 došlo k opätovnému premenovaniu múzea, a to na Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré tento názov nesie dodnes. Základným poslaním Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (ďalej len múzeum) je na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia s osobitým zreteľom na územie regiónu Orava.
Múzeum je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.

 

Expozície

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava spravuje na území Oravy 7 národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sa nachádza 8 ucelených expozícií. Oravský hrad a Oravská lesná železnica patria k najnavštevovanejším expozíciam Oravy nielen v regionálnom ale aj v celoslovenskom význame. Ďalej sú to: Čaplovičova knižnica, Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne. Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a Mila Urbana v areáli Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je pokračovateľom Literárneho múzea, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Jedná sa o najstaršie literárne múzeum na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľad na život a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava.

Čaplovičova knižnica patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Jej zakladateľom bol Vavrinec Čaplovič z Jasenovej (5.8.1778-25.12.1853) - jeden z najväčších zberateľov kníh v 19. storočí na Slovensku, ktorý v roku 1839 venoval svoju zbierku Oravskej stolici. 

 

Oravská lesná železnica Tanečník, Oravská Lesná

 

Oravský hrad Oravský Podzámok

 

Florinov dom
Kohútov sad 8, 026 01 Dolný Kubín
Pamätná izba Teo H. FlorinaTel.: +421 43 586 54 61, +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
Po-Pi 08.00 - 16.00
Pamätná izba Teo H. FlorinaPamätná izba Teo H. FlorinaV prípade záujmu o prehliadku výstavy a pamätnej izby Thea H. Florina počas víkendu je možné nahlásiť sa vopred na tel. č. : 043/5864780 v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 h.
V objekte Florinov dom je sprístupnená rekonštrukcia izby, v ktorej prežil vyše 20 rokov básnik, redaktor, diplomat, kultúrno-výchovný pracovník a dlhoročný spoluorganizátor Hviezdoslavovho Kubína Theo H. Florin.

 

Pamätný dom Martina Kukučína
Jasenová 47, 026 01 Vyšný Kubín
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
máj - jún: Ut-Ne 08.30 - 16.00
júl - august: Ut-Ne 08.00 - 15.00
september - október: Ut-Ne 08.30 - 16.00
november - april: len ohlásené návštevy

Objekt je typickou dolnooravskou usadlosťou stredného roľníka z polovice 19.-teho storočia. Svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrastal veľký slovenský prozaik - realista Martin Kukučín. Expozícia v rodnom dome spisovateľa približuje jeho život a tvorbu.

 

Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou Horou, Oravská Polhora
Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
15.april - oktober: Ut-So/Tu-Sa 09.00 - 16.30, Ne/Su 10.30 - 18.00
november - 14.april: len ohlásené návštevy

Expozícia situovaná v objekte hájovne, v krásnom prírodnom prostredí pod Babou horou, je venovaná jednému z najkrajších diel slovenskej poézie, Hviezdoslavovej epicko-lyrickej skladbe Hájnikova žena.

 

Expozícia Mila Urbana v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou Horou Oravská Polhora
Slaná voda, 029 47 Oravská Polhora - Slaná voda
Tel.: +421 43 586 47 80
E-mail: literarne@oravskemuzeum.sk
15.april - oktober: Ut-So/Tu-Sa 09.00 - 16.30, Ne/Su 10.30 - 18.00
november - 14.april: len ohlásené návštevy

Hájovňa v Rovniach je rodiskom Mila Urbana, spisovateľa, publicistu, prekladateľa. Expozícia bola otvorená v roku 2012 a je prierezom najdôležitejších momentov jeho života i tvorby. Zaujímavá je kópia „pracovne“ z čias pobytu v Chorvátskom Grobe, časť venovaná neprekonateľnému dielu Živý bič i novinárskej a prekladateľskej práci. Taktiež nechýbajú predmety z jeho osobnej pozostalosti.

 

Kalendárium

 

Populárno-náučný seminár z príležitosti 155. výročia narodenia Martina KukučínaPopulárno-náučný seminár z príležitosti 155. výročia narodenia Martina Kukučína

Orava bola vo svojej histórii obdarovaná mnohými významnými osobnosťami a jednou z tých naj bol Martin Kukučín. Vlastným menom Matej Bencúr (* 17. máj 1860, Jasenová – † 21. máj 1928, Pakrac, Chorvátsko), bol slovenský prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu a zakladateľom modernej slovenskej prózy.
Z príležitosti 155. výročia jeho narodenia Oravské múzeum pripravilo pre všetkých záujemcov populárno-náučný seminár, ktorý sa uskutoční 11. novembra o 10:00 h v dolnokubínskom sídle Oravského múzea.

PROGRAM:
10.00 Začiatok
10.00 -10.10 hudobný vstup ZUŠ P. M. Bohúňa
10.15 privítanie účastníkov seminára p. riaditeľkou PaedDr. Máriou Jagnešákovou
Príspevky:
10.15 -10.35 Mgr. Andrea Draganová: Kukučín v Prahe, 20 min. (SAV Bratislava)
10.35 -10.55 PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.: Martin Kukučín očami aktuálneho výskumu 20 min. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice)
10.55 -11.15 Mgr. Mária Ďubeková, prezentácia: Martin Kukučín a jeho ahasverovská púť, prezentácia 20 min. (Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín)
11.15 -11.35 divadlo z Jasenovej (p. režisérka Kelčíková Milota, hrajú: Zuzana Remková a Mgr. Martin Nosál)

 

Florinov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.11.2015, vernisáž o 16.00 07.02.2016 Háje, lesy, hory to naše komory

Háje, lesy, hory to naše komory„Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!
...vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,
z jatrivých vyliečite rán.“

P. O. Hviezdoslav dobre vedel, aké dôležité sú pre život človeka háje, lesy, hory.
Pre našich predkov, no aj pre nás sú to často aj komory, z ktorých čerpáme potrebné
zdroje a osviežujeme nielen svoje telo, ale i ducha, tak ako zdôrazňuje aj náš Hviezdoslav.

 

15.02.2016, vernisáž o 16.00 03.04.2016 Vôňa a chuť korenia

Vôňa a chuť koreniaVýstava Chuť a vôňa korenia priblíži návštevníkom historický význam a rozvoj obchodu s korením vo svete. Texty spolu s názornými fotografiami okrem informácií o pôvode, zbere, pestovaní, vôni a chuti a o kuchynskom, liečebnom, či inom použití, predstavia najbežnejšie domáce aj cudzokrajné druhy. Výstavu dopĺňajú vzorky s praktickými návodmi ako používať a rozoznávať jednotlivé koreniny.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!