STM - Solivar v Prešove
* STM - Solivar in Presov

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar

Tel.: +421 51 77 543 54
Mobil: +421 918 965 698
E-mail: stmke@stm-ke.sk
Www: www.stm-ke.sk


Otváracie hodiny

 

Letná prevádzka, apríl - október:
Utorok - Sobota 9.00 - 17.00
Vstupy do múzea: 9.00, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30

Zimná prevádzka, november - marec:
Utorok - Sobota 8.00 - 16.00
Vstupy do múzea: 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 14.00

 

Uvedené vstupy platia pre prehliadku celého areálu. Budova Skladu soli je sprístupnená návštevníkom počas platných otváracích hodín.

 

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ !

Otvorené prvú nedeľu v mesiaci - vstup zdarma v čase 10.00 - 16.00
Vstupy do múzea prvú nedeľu v mesiaci: 10.30, 12.30, 14.00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné od 18.4.2017 (PDF)

 

Stále expozície

Základné vstupné - dospelí: 2,50 €
Deti, študenti: 1,50 €
Rodinná vstupenka (2 dospelí a max.3 deti): 4 €
Deti (0-6), Dôchodcovia (70 - ), ZŤP: bezplatne

Foto, kamera: 2 €

Výstavy

Základné vstupné: 1 €

Foto, kamera: 2 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne

História-popis

Solivar v PrešoveSolivar v Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta , varňa , sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu pôvodne nazývanú Solivar v PrešoveCisárska, hlbokú 155 m. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt i mechanizmus si vyžiadali závažné opravy (prvá v roku 1807, druhá v roku 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom asi 5 - 7 hl. Solivarský gápeľ bol jedným z najväčších v strednej Európe. Zásobníky na uskladnenie vyťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstavcoch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou strechou, konštrukčne prispôsobené terénu. Solivar v PrešoveDo zásobníkov bola soľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. Na prelome 18. a 19. storočia boli postavené dve varne František a Ferdinand (zbúrané v roku 1931). Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v roku 1819 zhorela do tla. Soľanka sa vpúšťala do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24 hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodinách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala. Solivar v PrešoveSoľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. V podstate išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu. Vyhorel dňa 18. mája 1986. Zhorela nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia krovu. Pôvodný areál bývalého panvového solivaru dotvárali ďalšie objekty, akými boli napr. slané kúpele, strojovňa, vozovňa a iné. V podstate už ide iba o budovy bez príslušného technického zariadenia a základného inventára. Pre úplnosť spomenieme turňu - zvonicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Postavená je na návrší - obvale. Klopaním na dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti ( živelné pohromy ). Svoje poslanie ukončila po prvej svetovej vojne. Areál panvového solivaru ako unikátny komplex technicko-technologických a iných objektov nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

V roku 2001 bola sprístupnená expozícia Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare.

 

SKLAD SOLI

Sklad Soli, ktorý je súčasťou historického areálu NKP Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky najimpozantnejším (neskorobarokovým) objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty: ŠACHTA LEOPOLD, GÁPEĽ, ČETERNE, MASHINHAUS, VARŇA, KLOPAČKA.
Objekt Sklad soli v Solivare dva krát vyhorel. Po prvom požiari v roku 1819 bola zrekonštruovaná strecha, pristavené druhé poschodie a veža s hodinami. Pri druhom požiari 18. mája 1986 zhorela vzácna svorníková drevená konštrukcia krovu, plamene okrem strechy pohltili výdrevu komôr a všetky drevené časti budovy. Devastačný požiar mal fatálne následky na existenciu budovy.
Zachovalo sa len obvodové murivo a veža. Od požiaru sa objekt temer 30 rokov nachádzal v havarijnom stave, chátral, vplyvom času a poveternostných podmienok hrozila jeho úplná likvidácia.
Solivar v Prešove, SKLAD SOLIVďaka rozsiahlej rekonštrukcii sa národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove môže znovu používať v celom rozsahu a návštevníci môžu spoznávať aj túto zaujímavú etapu histórie techniky na východnom Slovensku.

SKLAD SOLI v NKP Solivar pri Prešove patrí do unikátneho komplexu technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúceho zo 17. storočia. SKLAD SOLI slúžil po stáročia na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Od októbra 2014 do septembra 2015 prechádzal objekt rozsiahlou rekonštrukciou, výsledkom ktorej je nový multifunkčný spoločensko-umelecký priestor určený pre výstavné, prezentačné, kongresové či edukačné aktivity.

 

Dr. Štefan Butkovič
Výstava o živote a diele zakladateľa Technického múzea v Košiciach a priekopníka Technického múzejníctva na Slovensku sprístupnená pri príležitosti 100.výročia jeho narodenia.

 

Expozícia je súčasťou STM Košice

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
17.03.2017 30.06.2017 Minerály biamarského rudného revíru v Rumunsku

Pozvánka na výstavu (PDF)
Ukážky minerálov pochádzajú z oblasti, ktorá bola v nedávnej minulosti najdôležitejším revírom ťažby rúd farebných kovov v krajine a zároveň táto mineralogicky najzaujímavejšia časť Rumunska patrila medzi jednu z najproduktívnejších oblastí sveta z hľadiska ťažby polymetalických žilných ložísk olova, zinku a medi. Medzi viac ako 400 vystavovanými exponátmi je okrem vzoriek rudných minerálov možné vzhliadnuť estetické ukážky ametistu, antimonitu, vzácneho fluoritu ale aj zlato v prírodnom stave a veľa iných zaujímavostí. Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Bc. Ľubomíra Kľapa.

 

02.05.2017 31.05.2017 „Vesmír očami detí“

Plagát (PDF)
XXXII ročník súťažnej výstavy detských prác, ktorú dlhodobo organizuje Hvezdáreň a planetárium v Prešove.

 

02.05.2017, vernisáž o 16.00 28.05.2017 „Svietiene 3“

Svietiene 3Výstava dokumentárnych fotografií pod názvom „Svietiene 3“. Tretie pokračovanie cyklu tridsiatich troch zväčšenín prevažne čierno-bielych fotografií fotografovaných analógovou technikou zo života kňazov, rehoľníkov a ľudí cirkvi. Pohľad zblízka na obrad, liturgiu, ale aj na sakrálnu architektúru kaplniek, chrámov i vzácnych drevených kostolíkov...

 

10.05.2017 31.08.2017 Alexander Luczy – Tulák Hôr

Výstava pozostávajúca z dvoch tematických častí prezentuje 44 fotografií. Sedemnásť čiernobielych záberov s časovo zberným, historickým námetom zachytáva minulosť a spomienky autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhá časť výstavy – 27 fotografií sú farebné snímky dokumentujúce pomocou montáže vnútorné pocity autora. Jeho fotografický rukopis sa priznáva k istej absurdnosti a zostavuje ho z častí vzájomného protirečenia.

 

20.05.2017   Noc múzeí a galérií

Plagát s programom (PDF)
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti.

 

02.06.2017, vernisáž o 16.00 24.06.2017 „Z ríše hmyzu“

Celoslovenská súťažná výstava paličkovaných prác na tému „Z ríše hmyzu“.

 

22.06.2017 24.06.2017 Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Pravidelné medzinárodné kultúrne podujatie spojené s kultúrnym programom, módnou prehliadkou, workshopom a predvádzaním rôznych techník paličkovania z celého sveta.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!